våpenteknologi

Vil ha svar fra Kongsberg Gruppen om våpensalg 

USN-ansatt og og tidligere befal spør Kongsberg Gruppen rett ut: Finnes det norsk våpenteknologi på den ene eller andre siden av krigen mellom Israel og Hamas på Gaza?

Jan-Henrik Kulberg spør Konsgberg gruppen rett ut: Kan dere garantere at ikke norsk våpeneknologi er i bruk ui krigen på Gaza.
Publisert

I et leserinnlegg i Khrono spør Jan-Henrik Kulberg, som er ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Kongsberg Gruppen rett ut om de kan garantere ham at norsk våpenteknologi ikke er i bruk enten på den ene eller andre eller begge sider av krigen på Gaza mellom Hamas og Israel.

Fakta

USN sitt samarbeid med Kongsberg Gruppen

  • I 2015 hadde USN 3 gaveprofessorater betalt av Kongsberg Gruppen. I dag er det ingen. 
  • Rektor Petter Aasen opplyser at USN ikke får direkte økonomisk støtte fra Kongsberg Gruppen, utover sporadiske støtte til markedsføring av teknologistudier (100.000 i 2022). 
  • Kongsberg Gruppen arrangerer også en egen konkurranse for USN og NTNU (Your Extreme) der studentene får i oppgave å løse samfunnsutfordringer med nye teknologiske løsninger. Her vanker pengepremie til vinnerne.
  • Kongsberg Maritime finansierte gjennomføringen av en Hackaton under Horten Tech Festival.
  • Utover det har USN og Kongsberg Gruppen for tiden 12 samarbeidsprosjekt som mottar ekstern finansiering. 
  • Når det gjelder defence-delen (KDA), så er prosjekt­samarbeidet rettet mot satellitt og havneovervåking. Ingen våpenrelaterte. Det er en egen avtale med KDA om studentrettede aktiviteter. KDA sponser blant annet NAVIER.

Kilde: Petter Aasen, rektor USN

— Den viktigste grunnen til at jeg har skrevet dette innlegget er at jeg som så mange andre er veldig opprørt over det som skjer. Derfor ønsker jeg å løfte denne problemstillingen. Jeg tenker at det er svært viktig at norske universiteter og høgskoler har en bevissthet rundt slike spørsmål, sier Kulberg til Khrono.

Kulberg legger til at denne krigen jo også påvirker USN.

— Gjennom at samarbeidspartnere er bombet, og drept, gjennom at vi har ansatte med familie og venner på Gaza og studenter fra Midtøsten på campusene våre, sier Kulberg.

Spør om våpenteknologi

I innlegget sitt spør han om Kongsberg Gruppen kan garantere at ingen av deres heleide/deleide produkter/produktdeler er i bruk i krigen mellom Hamas og Israel, og at deres datterselskaper i utlandet ikke selger våpen og våpendeler til Israel.

Kulberg presiserer samtidig at samarbeid med eksterne aktører er svært viktig og verdifullt for universiteter og høgskoler, og også USN:

— Vi samarbeider med Kongsberg Gruppen både på forskning og utdanning. Men på lik linje med når vi går til anskaffelser og sjekker leverandører med tanke på mange ulike problemstillinger, er det å vite om Kongsberg Gruppen faktisk direkte eller indirekte leverer teknologi som blir brukt i denne konflikten viktig å vite, sier Kulberg.

I innlegget sitt understreker Kulberg at han som tidligere befal i Forsvaret ikke er mot norsk våpenproduksjon, men at han mener det betyr noe hvem man selger til, hvem man samarbeider med og ikke minst hvem sluttbrukeren er.

— Dypt problematisk

— Hvis det viser seg at det er norsk våpenteknologi involvert i konflikten, hva bør konsekvensen blir?

— Jeg mener ikke at man skal slutte å samarbeide. Men jeg synes det vil være dypt problematisk hvis det viser seg at norske våpen eller norsk våpenteknologi er en del av konflikten på Gaza. Det er jeg ikke redd for å si, jeg ville heller bli overrasket dersom mange ikke synes som meg, nemlig at en slik situasjon vil være svært krevende, sier Kulberg.

Fakta

Kongsberg Gruppen

(Fra juni 2013: Kongsberg Gruppen har sammen med sin amerikanske partner Raytheon, levert den første NASAMS High Mobility Launcher (HML) til Norge. Foto: Kongsberg Gruppen)

Internasjonalt konsern med hovedkontor i Kongsberg, Norge. Leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart.

Konsernet består av følgende forretningsområder: Kongsberg Maritime, Kongsberg Oil & Gas Technologies, Kongsberg Defence Systems og Kongsberg Protech Systems.

Konsernsjef: Geir Håøy

Rundt 11.100 ansatte i flere enn 25 land.

Etablert i 1987 som Norsk Forsvarsteknologi, som en fortsettelse av det konkursrammede Kongsberg Våpenfabrikk (grunnlagt 1814).

Den norske stat ved Nærings- og Fiskeridepartementet er største aksjonær med en 50,001 prosents eierandel.

Kilde: Kongsberg Gruppen, Wikipedia

Han trekker i denne sammenheng også fram at Norge sist i FN var svært tydelig i sin kritikk av situasjonen.

— Det ville være rart om vi samtidig er våpenleverandør inn på den eller andre siden av konflikten, sier Kulberg. 

Kulberg understreker at han har et stort engasjement for USN og at han er veldig glad for at USN er et universitet med stor takhøyde for meninger og ytringer.

— Rektor har vært ute og vært tydelig flere ganger om universitets rolle og betydningen av ytringsfrihet og meningsbrytning, sier Kulberg.

Han legger til at han også er stolt av at rektor Petter Aasen har vært ute og fordømt vold på begge sider av konflikten. 

Bok om våpenbruk i 2009

I innlegget sitt trekker Kulberg fram boken «Fredsnasjonens grenseløse våpenhandel» der kommer det fram opplysninger som tydet på at panservernraketter av typen M72, produsert av norskeide Nammo Talley i USA, ble brukt under Israels krigføring i Gaza i 2009. 

Kulberg trekker fram at dette skal ha skjedd til tross for at Norge fordømte denne krigen, og til tross for at norsk regelverk ikke tillater eksport av våpen til Israel. 

Han legger til at Støre hevdet M72 var et amerikansk produkt, selv om den amerikanske produsenten Nammo Talley hadde norske eiere, nemlig Nammo. Nammo eies av den norske stat og finske Patria, der Kongsberg Gruppen har 50% eierskap.

Kulberg nevner også at paradoksalt nok har Kongsberg Gruppen også blitt anklaget av organisasjonen Med Israel for fred for å selge våpen til Hamas

Benekter våpensalg

Fakta

Nammo

  • Nammo AS er et internasjonalt konsern innen forsvarsindustrien med hovedkontor i Norge. Nammos kjernevirksomhet er produksjon av ammunisjon, rakettmotorer, romfartsprodukter, og leveranse av tjenester på demilitarisering. 
  • Ved utgangen av 2022 hadde konsernet 2 800 ansatte, hvorav 900 i Norge.
  • Den norske stat og Patria eier 50 prosent hver av forsvarskonsernet Nammo, som har hovudkontor på Raufoss.
  • Kongsberg Gruppen eier på sin side 49,9 prosent av aksjene i den finske forsvarsleverandøren Patria Oyj, etter et oppkjøp i 2016.

Kilde: Wikipedia og regjeringen.no

Kongsberg Gruppen har så langt ikke besvart Khrono sin henvendelse om våpensalg og samarbeid med akademia. 

Finansavisen har kontaktet Kongsberg Gruppen og selskapet de er medeiere i, gjennom sitt eierskap i finske Patriaom plakater der ledere i begge selskaper blir omtakt som våpenselgere til Israel.

— Det som står på plakaten er direkte feil. Kongsberg har aldri solgt våpen til Israel. Vi har ytringsfrihet og enhver må ha lov til å ytre sin mening, men dette er direkte usant, sier Ronny Lie, kommunikasjonssjef i Kongsberg Gruppen, som respons på plakattekstene, til Finansavisen.

På en plakat er det bilde av Geir Håøy (57), konsernsjef i Kongsberg Gruppen. På et annet bilde ser man Dag Schjerven (69), styreleder i Raufoss-baserte Nammo, som blant annet lager ammunisjon og rakettmotorer.

— Vi synes plakatene er usmakelige. Dette er både usant og tåpelig. Vi har ytringsfrihet i Norge, og det skal vi være glade for. Men å komme med denne typen beskyldninger mot vår styreleder er meningsløst, sier Thorstein Korsvold, pressekontakt i Nammo, til Finansavisen.

Han legger til at Norge ikke selger våpen til Israel, for det har de folkevalgte bestemt.

(Khronos redaktør, Tove Lie, er medforfatter av boken «Fredsnasjonens grenseløse våpenhandel».)

Powered by Labrador CMS