Film Jan storø

Viser hvor viktig humor er

En dokumentar om skeiv humor bør både være morsom og trist. Kanskje bør den også være optimistisk. Outstanding - A Comedy Revolution er innom alle tre.

Outstanding - A Comedy Revolution tar opp skeiv humor - i USA. Copyright foto: Netflix

Publisert
Fakta

Outstanding - A Comedy Revolution

  • Vises på Netflix
  • Regi: Page Hurwitz

Det morsomme er selvfølgelig de eksemplene vi får som viser bidragene fra «LGBTQ+-comedians». Det triste handler om at de mange ganger har opplevd vanskelige arbeidsforhold — og levd vanskelige liv. Og optimismen peker på hva som er oppnådd gjennom mange år, veien fra skjult til åpen virksomhet, og humorens bidrag til dette.

7. mai 2022 satte mange av de mest sentrale skeive komikerne i USA hverandre stevne på legendariske Greek Theatre i Los Angeles. Dokumentaren feirer begivenheten med (i hovedsak) tre grep: Den viser utdrag fra noen av numrene fra den nevnte forestillingen, den viser en rekke historiske klipp med skeive komikere og den viser nåtidige intervjuer med mange av dem som både har vært aktive gjennom mange år og som deltok på den spesielle mønstringen i 2022.

Dokumentaren føles nødvendig fordi den gjør noe dokumentar er et godt medium for, å oppsummere og løfte fram noe som nok har vært der, men som mange ikke har hatt full oversikt over. Gjennom blandingen av historisk gjennomgang og nåtidige kommentarer har en dokumentar mulighet for å gi sitt publikum et større bilde. Det kan den gjøre ved å la oss bli kjent med de menneskene som drev med og driver med den aktiviteten som fokuseres. Her ligger det muligheter for å fortelle gjennom både fakta og følelser.

Outstanding - A Comedy Revolution gjør en ganske god jobb med sitt tema. Det gjør den først og fremst gjennom å la oss bli kjent med et spennende persongalleri. Her møter vi mennesker med et stort antall bakgrunner og personaer. «Alle» er representert — gjennom ulik hudfarge, alder, kjønn og kjønnsidentifikasjon. Noen er kjent for et større publikum, andre ikke.

Disse komikerne forteller om et forhold til sin bruk av humor som både er satt i en større underholdningsmessig ramme, som er høyst personlig og som dypest sett er politisk. De har ikke bare drevet med standup, men også med sang, dans, teater og variete. De viser fram at deres personlige liv, som spørsmålet om å leve i det skjulte eller å komme ut av skapet — men også om personlige traumer, homofobi og sexisme — har blitt en viktig del av innholdet i deres humor. Dermed blir ikke dokumentaren bare en film om skeiv humor, men om skeives livsbetingelser.

Komikerne framstår som aktivister for at den levemåten hver enkelt velger og føler seg hjemme i, skal bli fullt ut godtatt i samfunnet. Det er ikke vanskelig å få sympati for deres kamp for både personlig og profesjonell anerkjennelse.

Den amerikanske dokumentaren viser hvor viktig humor er, og kan være, for det skeive miljøet.

Jan Storø

En viktig side ved fortellingene vi får, er at den skeive humoren har levd mye av sitt liv på alternative scener, i små show, på klubber og i barer. Der hvor «National TV» nevnes, har det vært snakk om en helt annen tilbakeholdenhet, og scenenekt, overfor disse komikerne. Denne siden av saken kunne gjerne vært utviklet mer. Hvordan har sensuren virket inn?

En annen side ved dokumentaren er mindre tiltalende. Den løfter ikke ett eneste sekund blikket utover USA. Det er som om Verden der ute ikke finnes. Hvor interessant hadde det ikke vært å kikke ut over det egne? Hvordan har situasjonen vært i Latin-Amerika? I muslimske land? I Afrika? Er skeiv humor synlig i Japan? Finnes det eksempler på skeive komikeres virksomhet i disse delene av verden? Har de i så fall opplevd noe av den samme utviklingen til mer åpenhet og aksept?

Nettopp på dette grunnlaget går det an å si at Outstanding - A Comedy Revolution mister noe av sin dokumentariske kraft. Selv om mye av dens materiale har stor styrke, blir den mer en feiring — av en begivenhet som ble arrangert for to år siden og av en kamp for anerkjennelse.

Et annet aspekt er verdt å nevne. Dokumentaren viser med all mulig tydelighet at humor kan være helende, at den kan ha sprengkraft og at den kan bidra til utviklingen av et samfunn. Derfor er det interessant at NRK akkurat har lagt ut sin egenproduserte serie Dette er humor, der temaene heller er; hva ler vi komikere av selv, hvor drøy er det greit å være og hvor langt kan vi gå før det blir flaut for oss selv? (Mitt inntrykk bygger på at jeg har sett rundt en tredel av serien). Netflix-dokumentaren og NRK-serien velger med andre ganske ulike blikk på humoren.

Det hadde vært interessant om intervjuobjektene i Outstanding - A Comedy Revolution gikk tydeligere inn i spørsmålet om det var noe de ikke kunne lage humor om, om det i deres grensesprengende aktivisme likevel finnes noen grenser. De burde også ha løftet blikket og sett ut over egen andedam. På samme tid hadde Dette er humor tjent på å diskutere humor som politisk ytring.

Den amerikanske dokumentaren viser hvor viktig humor er, og kan være, for det skeive miljøet. Det narrativet komikerne forteller, er i bunn og grunn et «alt var verre før»-narrativ. Dermed får vi alle en mulighet for å feire framgang. Det er en bra ting.

Powered by Labrador CMS