ARK

382 UiO-ansatte rapporterer om uakseptabel oppførsel

1 av 13 ansatte mener de har opplevd uakseptabel oppførsel de siste seks månedene på Universitetet i Oslo. — Dette er tall vi tar på alvor, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Undersøkelser om dette gir oss svært nyttig kunnskap, men det er for tidlig å si hvilke konkrete tiltak vi eventuelt vil sette inn, sier universitetsdiretkør Arne Benjaminsen. Her sammen med UiOs rektor Svein Stølen.
Publisert

Denne vinteren har Universitetet i Oslo (UiO) for første gang gjennomført en stor og systematisk arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelse (ARK) for hele universitetet. 

I forrige uke ble en oversiktsrapport publisert, som først ble omtalt av Uniforum.

Av de 6748 spurte ansatte svarte 70,9 prosent på spørreskjema i februar. Resultatene viser at tilfredsheten er god ved universitetet, men 7,85 prosent, eller 382 ansatte, opplyser om at de har opplevd uakseptabel oppførsel i løpet av de siste seks månedene. 

— Det skal ikke være sånn. Hvis man ser på arbeidsmiljøloven, som har nulltoleranse, er det for mange. Samtidig kan man si at det er et veldig ambisiøst mål, som trolig er uoppnåelig på en stor arbeidsplass, sier hovedverneombud Thomas Aulin om tallene.

Måtte dobbeltsjekke tall

UiOs ARK-koordinator, Linn Grimstad-Nielsen, mener det er for mange som har opplevd uakseptabel oppførsel. 

— Alle som jobber på UiO skal føle seg trygge og ha det bra på jobb. Vi må ta dette på alvor, sier Grimstad-Nielsen, som legger til at resultatene i rapporten viser den subjektive opplevelsen til den ansatte. 

— Ansatte har ulike terskler for hva man opplever som uakseptabel oppførsel, sier hun. 

Et interessant funn er at UiO har faktisk nøyaktig samme tall som NTNU. Da de gjennomførte sin arbeidsmiljøundersøkelse tidligere i år, var det også 7,85 prosent av de ansatte som meldte fra om uakseptabel oppførsel. 

— Man måtte faktisk dobbeltsjekke tallene. Det viser seg også at tallene sannsynligvis er ganske representative for sektoren når de to største universitetene har et likt tall, sier Aulin. 

Faglig uenighet

Ifølge rapporten er det høyest forekomst av trakassering, diskriminering og mobbing som blir rapport inn som uakseptabel. 20 ansatte har rapport inn seksuell trakassering og det samme antallet sier å ha opplevd vold og/eller trusler. Ansatte i alle stillingskategorier har opplevd noe og det har skjedd i nesten hele organisasjonen, slås det fast.

Opplevd uakseptabel oppførsel

Uakseptabel oppførsel Antall svar Andel av alle som har svart
Trakassering1713,51 %
Diskriminering1693,47 %
Mobbing1322,71 %
Seksuell trakassering200,41 %
Vold og/eller trusler200,41 %

Antall ansatte som sier de har blitt utsatt for diskriminering, mobbing, trakassering, seksuell trakassering og/eller vold og/eller trusler

Ser man forbi tallene og undersøker hva som har forårsaket den uakseptable oppførselen, er faglig uenighet en viktig grunn.

— Det er den nest største årsaken til uakseptabel oppførsel hos oss, og jeg tror at det kan være skyld i mye annet også. Vitenskapelig ansatte identifiserer seg i større grad med eget arbeid enn mange andre ansattgrupper. Hvis faglig kritikk føles personlig, så kan man ende opp med å svare skarpere enn nødvendig. Det kan bli første trinn i å bevege seg vekk fra sak og over til person og en belastende konflikt, og det kan være kortere vei til å bli ufin fordi den faglige kritikken føles personlig, sier Aulin. 

Han legger til at faglig uenighet er en nødvendighet i akademia som bidrar til å drive fram ny kunnskap. 

— Kunsten er å holde seg saklig, sier Aulin. 

Flertall sier ikke ifra

I undersøkelsen er det også spurt om den ansatte har sagt fra om den uakseptable oppførselen. Her svarer over halvparten, 53 prosent, at de ikke har gjort det. De vet også i mindre grad enn andre hvordan de skal si fra enn andre ansatte. 

De som har opplevd uakseptabel oppførsel, opplever det også som mindre trygt å si fra enn andre.

— Vi vet at det er mørketall. For mennesker håndterer og opplever situasjoner ulikt, og det er mange faktorer som spiller inn om man ønsker å si fra eller ikke. For å sikre at flere ansatte varsler og sier fra, må vi som organisasjon jobbe systematisk med dette, både den psykologiske tryggheten og ytringsklimaet i organisasjonen, sier Grimstad-Nielsen.

— Et flertall har ikke sagt fra. Hva synes du om det, og hvorfor sier ikke folk ifra? 

— Tallet er for høyt. Jeg tror at det henger sammen med konflikthåndteringsklima. Her har lederen en nøkkelrolle i arbeidsmiljøet, og jeg tror bedre lederopplæring i konflikthåndtering kan ha en stor effekt, sier Aulin. 

— Bekymringsfullt

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen kommenterer tallene slik:

— Dette er tall vi tar på alvor. Ansatte på UiO skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, og det skal være enkelt å si fra om man opplever noe. Undersøkelser om dette gir oss svært nyttig kunnskap, men det er for tidlig å si hvilke konkrete tiltak vi eventuelt vil sette inn.

Benjaminsen sier videre at det er for mange som opplever uakseptabel oppførsel, og for mange som ikke sier ifra. 

— Det er bekymringsfullt, vi må vite om problemene for å kunne møte dem. Det er viktig at de ansatte vet hvordan de skal si fra og de må oppleve at det er trygt å gjøre det. De må også oppleve at det blir håndtert på en god måte.

— Derfor må vi jobbe videre med å gjøre varslingskanalene bedre kjent og understreke at dette er trygge kanaler med ordnede prosesser som sikrer en god saksbehandling. Hvordan dette skal skje i praksis, må vi se nærmere på i fellesskap.

UiO-rektor Svein Stølen sa helt tilbake til 2017 at selv om det bare var snakk om en sak om seksuell trakassering, så var det en for mye.

Veien videre

Nå skal resultatene brukes både i den enkelte enhet og sentralt.

— Sentralt handler det om koordinering av arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold, synliggjøring av varslingskanaler og retningslinjer for trakassering, samarbeid med bedriftshelsetjenesten, forventninger til ledere og støtte til arbeidet med risikovurderinger. I tillegg er det viktig med et godt samarbeid med verneombud, sier Benjaminsen

Både Grimstad-Nielsen og Aulin er fornøyd med de generelle resultatene fra undersøkelsen i helhet. 

De viser at ansatte ved UiO relativt høy score på de sju temaområdene; medvirkning og informasjonsflyt, samarbeid og støtte, vårt arbeidsklima, ledelse ved vår enhet, oss og kollegene våre, oss og arbeidet vårt og arbeidet vårt i hverdagen.

— Vi har fine tall og de er stigende. Det viser at vi går i riktig retning. Jeg er spesielt fornøyd med at vi scorer høyt på spørsmål om våre forhold til kolleger, sier Aulin. 

Også Benjaminsen tar med seg de positive tallene. 

— Det er fint at det er en positiv utvikling over tid, og at arbeidsmiljøet oppleves som godt. Men vi slår oss ikke til ro med dette, vi vil ta tak i de områdene i undersøkelsen indikerer at det er behov for bedre oppfølging.

 

Powered by Labrador CMS