styremøte

Akademisk boikott på dagsordenen i Stavanger

Akademisk boikott og kutt i forskningstid er blant sakene på styremøtet ved Universitetet i Stavanger torsdag.

Styret ved Universitetet i Stavanger skal blant annet ta stilling til akademisk boikott under sitt møte torsdag 6. juni.
Publisert

Styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) har møte torsdag 6. juni fra kl. 10. Møtet kan følges nederst i denne artikkelen.

En av sakene er en anmodning fra studentrepresentantene i styret, Knut Solvig og Sara Bianca Beitz, om akademisk boikott av Israel. De ønsker at UiS skal stanse forskningssamarbeid og utvekslingssamarbeid med israelske utdanningsinstitusjoner, samt at UiS også avslutter kjøpsavtaler som er med på å finansiere Israels krigsforbrytelser.

Går mot boikott

Rektor Klaus Mohn går imot akademisk boikott og skriver i sakspapirene at «UiS er oppteken av å vere ein fellesarena for frie ytringar, meiningsmangfald og samfunnsdebatt. UiS er oppteken av akademisk fridom, prega av openheit og toleranse, og fremje mangfald blant studentar og tilsette.»

Han påpeker også at de fleste av universitetets innkjøpsavtaler går gjennom Statens innkjøpssenter og Sikt og at konsekvensene ved å gå ut av disse er uoversiktlige og potensielt store. Mohn sier likevel at universitetsledelsen ser at de kan gå i dialog med sisee for å påvirke og eventuelt samarbeide med dem for i størst mulig grad unngå leverandører som har en form for forbindelse med Israel.

Styret skal også vedta prinsipper for arbeidstidsplanlegging, der fordeling av forskningstid er sentralt.

Foreløpig budsjett for 2025 står på sakskartet og for tredje år på rad legger rektor fram et budsjettforslag med en realnedgang. For 2025 viser forslaget til budsjettramme en nedgang på 3,3 prosent i forhold til 2024.

På sakskartet

 • Revidert strategi for UiS
 • Regnskapsrapport 1. tertial og prognose for 2024
 • Foreløpig budsjettfordeling 2025 og økonomiske prognoser 2024-2027
 • Prinsipper for arbeidsplanlegging
 • Arealutvikling under omstilling - planer campus Ullandhaug 2025-2027
 • Søkertall 2024
 • Anmodning om akademisk boikott av Israel
 • Navneendring - Norsk hotellhøgskole 
 • Møteplan for universitetsstyret vår og høst 2025
 • Retningslinjer for strømming og opptak av styremøter ved Universitetet i Stavanger
 •  Endring i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger
 • Fullmaktssaker til styremøte 6. juni 2024
 •  Orienteringssaker til styremøte 6. juni 2024
 • Utdannings- og læringsmiljøprisen 2024, unntatt offentlighet
 •  Utnevning av æresdoktor ved Universitetet i Stavanger 2024, unntatt offentlighet
 •  Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning
 •  Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
 • Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag

Sakspapirene kan leses her.

Powered by Labrador CMS