styremøte

Ansetter universitets­direktør og legger fram budsjett for 2025

Styret ved Universitetet i Oslo skal også gå gjennom utdanningsporteføljen for neste studieår og regnskapstallene for første tertial i år.

Styret ved UiO ble informert om økonomiske koblinger mellom universitetet og Israel 12.3.2024.
Publisert

Tirsdag 18. juni er styret ved Universitetet i Oslo (UiO) samlet for siste gang før sommerferien. Møtet kan følges på universitetets nettside fra kl. 10. 

Blant sakene som skal opp i møtets lukkede del, er ansettelsen av ny universitetsdirektør. Det er fra før kjent at nåværende universitetsdirektør Arne Benjaminsen ønsker en ny periode når hans åremål går ut i februar 2025. 

Styret skal også få fremlagt regnskapstall for første tertial. Som andre universiteter merker UiO den stadig strammere økonomien, men det er ikke snakk om nedbemanning som ved flere andre universiteter. 

Men trenden fra 2023 om et «stort, isolert merforbruk» fortsetter i de første fire månedene av dette året. Det er særlig Det odontologiske fakultet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet og Naturhistorisk museum som sliter med underskudd. 

Styret får også lagt fram det universitetsledelsen antar vil bli statsbevilgningen for 2025. Den er anslått å være på 6,542 milliarder kroner. UiO forbereder seg på nye «satsingskutt» i bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. Det løses ved å gjennomføre flate kutt på 23,2 mill. kroner ved enhetene underliggende UiO. 

Dagsorden styremøte 18. juni

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

 • Godkjenning av dagsorden og habilitet
 • Ansettelse i stilling som universitetsdirektør
 • Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2024
 • Tildeling av UiOs menneskerettighetspris — Lisl og Leo Eitingers fond 2024
 • Søkekomité for rektor- og prorektorvalget 2025

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

 • Virksomhetsrapport per 1. tertial 2024 
 • Fordeling 2025 — Fordeling av tentativ KD-bevilgning
 • Universitetet i Oslos utdanningsportefølje for studieåret 2025—2026
 • UiO: Livsvitenskap etter 2024
 • Endring av UiOs regelverk som følge av ny universitets- og høyskolelov
 • Evaluering av vitenskapsombudsordningen og forslag til oppdatert mandat
 • UiOs etiske anskaffelsesrutiner
 • Godkjenning av forslag til tidsplan for rektor- og prorektovalget og styrevalget 2025
 • Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda ved UiO

 Diskusjonssaker

 • Kvaliteten på og videreutviklingen av Universitetet i Oslos utdanningsportefølje 

Informasjonssaker

 • Norsk senter for Molekylærmedisin etter 2024
 • Et globalt universitet for flyktninger og internt fordrevne
 • Arbeidsmiljøundersøkelsen 2024 (ARK) ved UiO
 • Status for utredningsarbeidet om felles organisering av Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Orienteringssaker

 • Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saker til behandling i lukket møte

Informasjonssaker

 • Eventuelt

Ordinære saker

 • Godkjenning av protokoll for inneværende møte
Powered by Labrador CMS