Debatt Andreas Oftedal, Jens kristian øvstebø og Edel-marie haukland

Anstendige vilkår for landets studenter

Vi må sikre landets studenter anstendige økonomiske forutsetninger, slik at dagens studenter er klare for morgendagens arbeidsmarked når pandemien er over, skriver de tre forfatterne.

I krisepakken som er varslet fredag, er det avgjørende at det prioriteres en styrket inntektssikring til landets studenter, skriver Oftedal, Øvstebø og Haukland.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Studenttilværelsen har vært ekstra krevende det siste året. Allerede før pandemiens utbrudd, var det kjent at mange studenter slet med psykiske symptomplager. Nå er situasjonen enda mer alvorlig. Økte bevilgninger til studentsamskipnadene og psykososiale tilbud er vel og bra. Likevel er dagens nivå på månedlige utbetalinger av studielån for lave til å dekke våre bo- og levekostnader. Mange peker på løsninger gjennom NAV og Lånekassen om hverandre, men studentene har enda problemer med å dekke regningene sine.

Sikkerhetsnettet må fange opp de som trenger det, ikke fordi man «fortjener» det

Oftedal, Øvstebø og Haukland

Etter en tøff vår, er sparekontoene tomme. Det ble kun et kort opphold hvor noen få kom tilbake i arbeid i løpet av sommeren, før landet stengte ned igjen. På studenthybelen er det utfordrende å ha besøk, og samtidig opprettholde smittevernregler. Andre møtesteder holder stengt. Hverdagen er ensom. Mange er permittert. Mange har ikke hatt mulighet for å søke jobb, fordi pandemien allerede ødela den muligheten før studiestart i august. Også førsteårsstudentene trenger en krisepakke. Det bør ikke være krav om tapt arbeidsinntekt for at regjeringen skal kunne tilby ekstra studielån. Sikkerhetsnettet må fange opp de som trenger det, ikke fordi man «fortjener» det.

Liberale Studenter, Høyres Studenter og Kristelig Folkepartis Ungdom er bekymret for hvilke langsiktige konsekvenser situasjonen vil få for landets studenter. Færre forelesninger, labert nivå på digital undervisning og lite sosialt samvær gir grunn til fortvilelse. Uten en økonomi som går rundt, er det vanskelig å holde motivasjonen oppe. Vi er bekymret for at studenter skal gi opp studiene. spesielt når en allerede opplever en tung psykisk belastning som følge av sosial nedstenging og isolasjon. I denne sammenhengen er også førsteårsstudentene særdeles sårbare, de har gjerne et mindre etablert sosialt nettverk på sitt studiested.

I krisepakken for studenter som er varslet fredag, er det avgjørende at det prioriteres en styrket inntektssikring til landets studenter, og at det ikke nødvendigvis er et krav å kunne vise til tapt arbeidsfortjeneste som følge av pandemien. Både førsteårsstudenter og andre som har byttet studiested må være trygge på at regningene kan betales, selv om de enda ikke har hatt mulighet til å få seg en jobb. Det skader ikke om løsningen er lån, så lenge det omfavner flere.

Liberale Studenter, Høyres Studenter og Kristelig Folkepartis Ungdom ønsker å understreke viktigheten av at våre regjeringspartier tar høyde for dette, når den nye krisepakken nå skal lanseres. Vi må sikre landets studenter anstendige økonomiske forutsetninger, slik at dagens studenter er klare for morgendagens arbeidsmarked når pandemien er over. Vi har ingen å miste på veien dit.

Powered by Labrador CMS