Debatt ● 66 underskrifter

Åpent brev til ledelsen og styret på Universitetet i Stavanger

Vi forventer at dette brevet blir starten på en mer ambisiøs og proaktiv satsing på å skape et åpent, mangfoldig og inkluderende universitet.

— Vi vil med dette brevet understreke at vi er mange, både ansatte og studenter, ved Universitetet i Stavanger som støtter opp om mangfold, inkludering, retten til å være seg selv og retten til å elske dem man vil.
— Vi vil med dette brevet understreke at vi er mange, både ansatte og studenter, ved Universitetet i Stavanger som støtter opp om mangfold, inkludering, retten til å være seg selv og retten til å elske dem man vil.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Vi har skrevet dette innlegget til støtte for et åpent, mangfoldig og inkluderende universitet. Ved Universitetet i Stavanger er det mange av oss som identifiserer seg som LHBT+ — både studenter og ansatte. UiS er en offentlig, nasjonal akademisk institusjon, derfor er det både viktig, men også helt riktig, at vi uttrykker vår fulle og hele støtte til mangfold og inkludering, i en tid hvor rettighetene til LHBT+-personer er under press både her hjemme i Norge og ute i verden. 

Som universitet er vi med på å utdanne morgendagens arbeidstakere som skal bidra i en verden preget av mangfold, men vi er også en arbeidsplass for over 2000 ansatte og en studieplass for over 12.000 studenter. Det er derfor helt essensielt at alle studenter og ansatte, uavhengig av «kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person» (Likestilling- og diskrimineringsloven), føler seg inkludert og ivaretatt ved vårt universitet. 

Dessverre viser forskningen at dette ikke er tilfelle i dag. En landsdekkende undersøkelse fra 2021 fra Universitetet i Bergen viser at mange LHBT+ personer fortsatt unngår å være åpen på arbeid og i skolen. En annen undersøkelse fra 2020 foretatt av SINTEF basert på mer enn 200.000 spørsmål og svar fra nettstedet ung.no viser for eksempel at mange unge fortsatt føler seg usikre og frykter omverdenens reaksjoner dersom de kommer ut som skeive. 

Slik skal det ikke være når man studerer eller jobber ved UiS i 2023. 

Vi vil derfor med dette brevet understreke at vi er mange, både ansatte og studenter, ved Universitetet i Stavanger som støtter opp om mangfold, inkludering, retten til å være seg selv og retten til å elske dem man vil, ved UiS. Til tross for en stadig mer polarisert debatt omkring kjønns- og seksualitetsmangfold, så vil vi påpeke at vi er mange i den stille majoritet som rektor Klaus Mohn refererer til, som støtter opp om rettighetene for LHBT+ personer, og som ønsker å bidra til en bedre studie- og arbeidshverdag for våre studenter og kollegaer. 

Universitetet i Stavanger har gjennom en handlingsplan for likestilling og mangfold, pekt på flere målsettinger og tiltak for perioden 2022—2025. Her vises det til mange gode planer og ideer, men dessverre ser vi lite konkret handling. Det er et grunnleggende behov for kompetanseheving i hele organisasjonen på mangfold og inkludering. Vi ønsker derfor å utfordre universitetsledelsen og rektor Klaus Mohn til å prioritere følgende tiltak som er hentet fra handlingsplanen: 

  • Opprette utvalg for likestilling, mangfold og inkludering med bred representasjon 
  • Opprette en stilling som mangfoldsrådgiver 
  • Støtte til etablering av LHBT+ organisasjoner for studenter og ansatte. 

Vi anser disse tre tiltakene som helt sentrale for å få i gang de endringene som må til, samt å heve kunnskapsnivået om mangfold og inkludering. Det er også tiltak ved andre norske universiteter som man kan søke inspirasjon fra. Universitetet i Agder har for eksempel etablert et kompetansesenter for kjønns- og seksualitetsmangfold, som ikke bare bidrar til å støtte tiltak ved universitetet, men også formidler kunnskap til hele Agder. 

I tillegg vil det være mulig å igangsette strakstiltak som ikke krever store investeringer eller planer. I dag er det svært få kjønnsnøytrale toaletter på campus som gjør det ubehagelig for de av oss som er transpersoner, ikke-binære, og andre som bryter med de binære kjønnsnormene å komme seg på toalettet i løpet av dagen. Dette er et eksempel på et helt grunnleggende behov som UiS per i dag ikke oppfyller. 

Vi forventer at dette brevet blir starten på en mer ambisiøs og proaktiv satsing på å skape et åpent, mangfoldig og inkluderende universitet. 

Signert av:

Anders Riel Müller, Andreea-Laura Cojocaru, Anna Skachkova, Anne Isabel Rivero Jotun, Aster Hoving, Bianca Monteiro, Carl Chineme Okafor, Cecilie Larsen, Charlotte Wrigley, Christina Storm, Cristian Tosa, Daniela Müller-Eie, Dawn Elise Mooney, Eleni Damopoulou, Elisabeth Lund Engebretsen, Finn Arne Jørgensen, Gabriele Lauterbach, Gitte Westergaard, Grethe Karin Kaland, Gwennaelle Wathne, Hege Bakken, Ine Emilie Helland Isberg, Ingvil Hellstrand, Iselin Torland Tjensvold, Jane Skjoldli, Jens Kaae Fisker, Jonas Taudal Bækgaard, Karina Sanni, Katrine Peck Sze Lim, Kristin Armstrong-Oma, Lene Myong, Liv Sunnercrantz, Maja Brandt Andreasen, Malin Maria Dramdal, Marianne Hafnor Bøe, Marianne Sun May Per, Mehdi Torkaman, Melina Antonia Buns, Mona Blekastad Watson, Morten Ryen Loe, Nora Cindrak, Oliver Verhelst, Oluf Langhelle, Peder Roberts, Radel James Gacumo, Ragnhild Johanne Sjurseike, Ramona Dima, Randi Kristin Sæther, Raul Ferrer Conill, Roderick Dale, Rune Todnem By, Ruth Beatriz Pincinato, Sabrina Ebenhoch, Sean Dexter Denham, Sebastian Lundsteen, Siddharth Sareen, Sverre Christoffer Guldberg, Tanu Biswas, Tegg Westbrook, Thomas Hammerø Lund, Tone Therese Linge, Torunn Aasland, Trond-Ola Hågbo, Ulrich Dettweiler, Vanessa Grace Ochon Booc og Yri Helene Ljosdal

Powered by Labrador CMS