Debatt irene sandlie

Arbeids­miljøet ved UiO under pandemien

Pandemien har vært krevende for alle UiOs ansatte og særlig for stipendiater, postdoktorer og internasjonalt ansatte.

— Vi har tilrettelagt for fysisk tilstedeværelse der det har vært slike behov, og vi har oppmuntret lederne til tettere oppfølging for denne gruppen og våre internasjonalt ansatte, skriver personaldirektør Irene Sandlie ved UiO.
— Vi har tilrettelagt for fysisk tilstedeværelse der det har vært slike behov, og vi har oppmuntret lederne til tettere oppfølging for denne gruppen og våre internasjonalt ansatte, skriver personaldirektør Irene Sandlie ved UiO.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I sitt innlegg i Khrono den 5. februar, etterlyser Tor Gaute Syrstad mer om hva Universitetet i Oslo har gjort for stipendiatene sine gjennom pandemien de siste to årene.

UiO har under hele pandemien hatt oppmerksomhet på arbeidsmiljø og personalpolitiske tiltak, og har understreket betydningen av god personaloppfølging av våre ansatte for å avhjelpe utfordringene som pandemien har ført med seg.

Vi har under pandemien oppfordret våre ledere til å undersøke hvordan de ansatte har det og til å følge dem opp ekstra tett. Vi har ikke komplett oversikt over hvordan dette har fungert i praksis for alle, men har jobbet med disse utfordringene opp mot organisasjonen – systematisk og i lederlinjen.

For å kunne fange opp hvordan de ansatte opplevde sitt arbeidsmiljø under pandemien og utarbeide relevante oppfølgingstiltak, ble det laget en tilpasset undersøkelse til denne situasjonen, en såkalt Puls-undersøkelse, som ble tilgjengeliggjort for våre lokale enheter.

Flere enheter har gjennomført Puls-undersøkelsen det siste året. I tillegg har noen enheter gjennomført ARK-kartlegging, som er en mer helhetlig og omfattende arbeidsmiljøundersøkelse tilpasset vår sektor.

Arbeidsmiljøkartleggingene er et jevnlig punkt på agendaen i både det sentrale og de lokale arbeidsmiljøutvalgene ved universitetet. Oppfølging av arbeidsmiljø er også tema på HMS-kurs og i lederkurs rettet mot nye ledere. I tillegg er det utviklet nettinformasjon med tips til hybrid- og fjernledelse – og hvor medarbeideroppfølging og arbeidsmiljø er hovedpunkter.

Oppfølging av arbeidsmiljø og betydningen av god personaloppfølging har vært tema i ulike lederfora ved universitetet under pandemien. Under pandemien har også flere av kursene blitt tilpasset den nye hverdagen som kurs i Fjernledelse, Ledelse i en hybrid arbeidshverdag, Digitalmøteledelse, Selvledelse og det er flere kurs i digitale verktøy. De fleste ordinære kurs er flyttet over i en digital flate, slik at de har blitt gjennomført som normalt.

Videreutvikling av god personalpolitikk og arbeidsmiljørettede tiltak vil være viktig for UiO også fremover

Irene Sandlie, personalansvarlig ved Universitetet i Oslo

Bedriftshelsetjenesten (BHT) holder jevnlig kurs for ph.d.-kandidater om stressmestring, både på norsk og engelsk. Disse kursene er åpne for alle ph.d.-kandidater ved UiO. BHT tilbyr også individuelle samtaler når det gjelder arbeidsrelaterte utfordringer, stress, psykisk og fysisk helse. Dette er et tilbud til alle ansatte, også til midlertidige. All informasjon om BHTs tilbud er tilgjengelig på både norsk og engelsk på deres nettsider.

I denne perioden har det vært viktig å følge myndighetenes råd og anbefalinger, men også tilrettelegge for individuelle forhold og behov for våre ansatte ved UiO. Vi har en stor gruppe stipendiater og postdoktorer som jobber innenfor UiOs svært mangfoldige virksomhet.

Vi har tilrettelagt for fysisk tilstedeværelse der det har vært slike behov, og vi har oppmuntret lederne til tettere oppfølging for denne gruppen og våre internasjonalt ansatte.

UiO har tilrettelagt for at våre stipendiater og postdoktorer som har blitt forsinket i sitt arbeid som følge av pandemien skal få forlengelse basert på en individuell og konkret vurdering foretatt av lokale ansettelsesorgan.

Arenaer for godt samarbeid og dialog om arbeidsmiljø og personalpolitikk er viktig. Et godt arbeidsmiljø avhenger av samspill mellom flere viktige roller i organisasjonen: Ledere, ansatte, arbeidsmiljøutvalgene lokalt og sentralt, og det gode støtteapparatet i bedriftshelsetjenesten, verneombudene og tillitsvalgte. UiO har også jevnlig dialog med UiO Doc, organisasjonen som jobber for å representere og støtte stipendiater og postdoktorer.

Videreutvikling av god personalpolitikk og arbeidsmiljørettede tiltak vil være viktig for UiO også fremover, og vi vil sammen med enhetene og støtteapparat vurdere hensiktsmessige tiltak for at UiO skal være en god arbeidsplass for alle våre ansatte.

Les også:

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS