opptak

Avlyser over 60 studier i årets opptak

Universiteter og høgskoler trekker over 60 studier fra årets opptak. Årsaken er sviktende søkertall og strammere økonomi.

Strammere økonomi fører til at flere studier trekkes fra årets opptak, etter først å ha vært utlyst. Det skjer blant annet på OsloMet, som avlyser fem mastere og et to-årig studium. Her fra studiestart i fjor.
Publisert

I alt trekkes 41 bachelor-, masterprogrammer og årsstudier, samt 23 etter- og videreutdanningstilbud, viser tall Khrono har innhentet fra de statlige universitetene og høgskolene.

Dette er studietilbud som først er lyst ut og senere trukket etter søknadsfristen var ute.

Høgskolen i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet, OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge og Nord universitet står for de fleste tilbaketrekningene.

Mindre handlingsrom

Som Khrono tidligere har omtalt, trekker Høgskolen i Innlandet i alt 20 studietilbud. Av disse er 6 bachelorprogrammer som var lyst ut gjennom Samordna opptak, blant annet bachelor på høgskolens tradisjonsrike reiselivsstudium. I det lokale opptaket er 7 masterprogrammer trukket og i tillegg 7 videreutdanningstilbud og kurs.

— Hvert eneste år blir det gjort vurderinger etter at søkertallene kommer. Det innebærer å se på søkertall, oppmøte blant studentene, studiepoengproduksjon og kostnader, og hvor bærekraftige studiene er. Dette arbeidet er ikke noe nytt for oss, men nå er handlingsrommet mindre og det økonomiske aspektet tillegges litt større vekt, sier prorektor for utdanning Stine Grønvold ved Høgskolen i Innlandet.

Trekker lektorprogram

Nord universitet trekker lektorutdanningen i samfunnsfag i Bodø, to årsstudier og et bachelorprogram.

Høgskolen i Østfold trekker bachelor i ingeniørfag maskin, industriell produktutvikling fra Samordna opptak, men opplyser at dette nå er åpnet igjen gjennom lokalt opptak og tar opp søkere. I tillegg trekker høgskolen tre masterprogrammer.

I slutten av mai opplyste Universitetet i Sørøst-Norge at opptaket til grunnskolelærerutdanning for 5. — 10. trinn i Porsgrunn er avlyst. En ny bachelor i folkedans var også blant de fem studiene som ble trukket.

— USN må erkjenne at styret høsten 2023 vedtok en studieportefølje som var for ambisiøs med dagens strammere økonomi, sa studiedirektør Vibeke Bredahl.

Fryser fem mastere

I slutten av april meldte Khrono at OsloMet fryser opptaket til fire mastere i helsevitenskap på grunn av store økonomisk problemer ved fakultetet. 

Nå opplyser OsloMet at også at en av studieretningene på master i barnehagekunnskap (barnekultur) trekkes og i tillegg er opptaket til den toårige trafikklærerutdanningen er avlyst. Her er årsaken mangel på praksisplasser ved kjøreskolene.

Høgskulen på Vestlandet trekker samlingsbasert grunnskolelærerutdanning trinn 1—7 på Stord på grunn av få søkere. I tillegg er opptaket til fem andre bachelorprogrammer og årsstudier avlyst.

Prorektor for utdanning Anne-Grethe Naustdal opplyser at alle masterprogrammer og PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) går som normalt, men seks etter- og videreutdanningstilbud er avlyst. 

NTNU trekker ingen

Ved breddeuniversitetene er det i mindre grad studier som avlyses etter først å ha vært lyst ut.

Universitetet i Oslo har avlyst opptaket til det toårige masterprogrammet «Music, Communication and Technology». Opptaket til dette programmet ble lyst ut til internasjonale søkere fra utenfor EU/EØS og Sveits i november, men senere trukket, opplyser universitetet. Det ble heller ikke lyst ut plasser til programmet i det ordinære masteropptaket som åpnet for søking senere.

NTNU har ikke trukket tilbake noen studier etter søknadsfristen, men opplyser at universitetet har to studier som ble trukket før utlysning, og et studium som ble trukket 8. april. 

Det er imidlertid en del masterstudier som har nullopptak i år, men det ble vedtatt i desember, og disse studiene er derfor ikke lyst ut for årets opptak, opplyser NTNU.

Misforståelse i Bergen

Universitetet i Bergen har trukket et masterprogram, men det skyldes at det ved en misforståelse ble lyst ut for studieåret 2024/25. Det gjelder master i spesialpedagogikk, som lyses ut annethvert år.

— Feilen ble oppdaget først etter at søknadsfristen var gått ut. Derfor har vi ikke hatt mulighet til å trekke programmet fra Søknadsweb. Vi har tatt kontakt med alle søkerne til dette programmet og gitt dem tilbud om å bytte søknadsalternativ, dersom de ønsker det. Alternativt kan de velge å få sin søknad til master i spesialpedagogikk behandlet, men da for opptak til høsten 2025, opplyser kommunikasjonsansvarlig i studieavdelingen, Ole Friele.

Utover dette har ikke Universitetet i Bergen trukket noe studium, verken gjennom Samordna opptak eller lokalt opptak.

Vurderer et par

NMBU har ikke trukket noe studium ennå, men sier at de har en vurdering rundt et par program i det lokale opptaket. Foreløpig går opptak som planlagt der.

UiT Norges arktiske universitet avlyser ett masterprogram etter utlysning: «Master in Tourism», mens Norges musikkhøgskole trekker videreutdanningen «Musikk og helse» heltid. 

Høgskulen i Volda trekker 5 kortere videreutdanninger i egen regi og 3 emner innen videreutdanningskurs for lærere, mens Høgskolen i Molde per nå ikke har trukket noe.

— Når det gjelder studier under lokalt opptak har vi imidlertid en standard passus om at studier med få studenter kan bli trukket. Det er ikke fattet noe vedtak på det nåværende tidspunkt, får Khrono opplyst fra Høgskolen i Molde.

Universitetet i Agder trekker ingen studier i år på grunn av lave søkertall, men opptak til et masterstudium er avlyst av andre grunner.

— Ett studium i lokalt opptak er trukket: masterprogram i innovasjon og kunnskapsutvikling. Det skyldes en pågående gjennomgang av studieporteføljen på fakultetet, sier studiedirektør Greta Hilding.

Verken Norges handelshøyskole (NHH), Norges idrettshøgskole (NIH), Universitetet i Stavanger, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo eller Kunsthøgskolen i Oslo trekker noen programmer ved årets opptak.

 

 

 

Powered by Labrador CMS