Debatt ● Atle Øvrebotten Kolbeinstveit

Avskrekke eller tiltrekke seg rektorkandidater?

De fleste arbeidsgivere og eiere ønsker å tiltrekke seg de beste kandidatene til jobber. Staten og offentlig sektor er motsatt, de setter opp et søkerskremsel kalt offentlig søkerliste.

— Offentlig søkerliste har samme effekt på søkere som et fugleskremsel har på fugler, skriver kronikkforfatteren. Og minner om at fugleskremsel ikke er satt opp av respekt for fuglene.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Offentlig søkerliste har samme effekt på søkere som et fugleskremsel har på fugler. Møter man aktuelle kandidater med interesse og respekt får man flere søkere, gjør man det motsatte får man naturligvis færre. 

Fugleskremsel er ikke satt opp av respekt for fuglene.

KPMG viser i sin evaluering av ny rektorordning til at offentlige søkerlister gjør det vanskeligere å tiltrekke seg kandidater til rektorstillingen. «No shit, Sherlock» kan man si. Men, det kan være nyttig å dokumentere det selvsagte. Det har Econa gjort i vår lønnsundersøkelse i 2021. 

70 prosent mener offentlige søkerlister er et hinder for å søke stillinger i det offentlige. For toppledere er det en større andel i både privat og offentlig sektor. Medarbeidere i offentlig sektor er minst skeptiske, men også her er det 49 prosent som opplever offentlig søkerliste som et hinder.

Offentlig sektor blir mer sexy uten offentlig søkerlister.

Atle Øvrebotten Kolbeinstveit

Econa som arbeidstakerorganisasjon er opptatt av et ryddig arbeidsliv og et godt og velregulert arbeidsmarked. Offentlige søkerlister er en stor utfordring i arbeidsmarkedet for våre medlemmer opplever. Det er uryddig fordi det i praksis utestenger store deler av arbeidsstokken fra rundt en tredjedel av arbeidsmarkedet. 

Utestenger man 70 prosent av kandidatene mister man svært mange gode kandidater. Offentlig sektor blir mer sexy uten offentlig søkerlister.

Powered by Labrador CMS