Debatt ● 18 Underskrifter

Avslutt samarbeid med israelske universitet, UiB!

Flere norske universiteter har avsluttet eller fryst avtaler med israelske institusjoner. Vi oppfordrer Universitetet i Bergen til å følge deres eksempel på styremøtet 7. mars.

En stille protest på Nygårdshøyden? Det juridiske fakultet (i bakgrunnen) samarbeider med universitetet i Tel Aviv. — Dette universitetet bidrar direkte til krigen mot Gaza, hevder kronikkforfatterne.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

7. mars skal universitetsstyret ved Universitetet i Bergen diskutere samarbeidsavtaler med israelske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Vi oppfordrer styret til umiddelbart å avslutte avtaler om studentutveksling med israelske institusjoner som støtter krigen på Gaza. Et eksempel på en sånn avtale er juridisk fakultets samarbeid med Universitetet i Tel Aviv. 

Folkerettsdomstolen har nylig uttalt at det er plausibelt at det finner sted et israelsk folkemord på palestinerne i Gaza. I denne situasjonen har også akademia et ansvar, men israelske universiteter fortsetter å uttrykke støtte til «Operation Iron Sword».

Universitetet i Tel Aviv bidrar direkte til krigen mot Gaza, ved å tilby stipender og ekstraundervisning til studenter som gjennomfører militærtjeneste. Universitetet i Tel Aviv har også bidratt til å utvikle våpensystemer og den såkalte Dahiya-doktrinen, som dreier seg om å bruke uforholdsmessig makt mot palestinske sivile og sivil infrastruktur. Denne doktrinen er blitt anvendt i krigsforbrytelser mot palestinske og libanesiske sivile.

Universitetet i Tel Aviv har lenge hatt tette bånd til den israelske våpenprodusenten Elbit Systems, som leverer våpen til det israelske militæret. Elbit Systems har tradisjon for å invitere studenter til utdannings- og rekrutteringsmøter, og samarbeider med Universitetet i Tel Aviv i forskningssammenheng, blant annet om utvikling av droner. Universitetet i Tel Aviv utdanner også israelske reservist-soldater, gjennom akademiske programmer som blant annet yter juridisk støtte ved overgrep mot palestinere.

Flere enn 30 000 palestinere er drept på Gaza siden 7. oktober, og flere enn 70 000 er alvorlig skadet. Vi er forferdet over den humanitære situasjonen, men vi ser også grunn å minne om de akademiske rettighetene til våre palestinske kollegaer og medstudenter. Hvert av de 11 universitetene på Gaza er bombet, og det samme gjelder minst 370 skoler. Flere tusen studenter er drept, til like med flere hundre faglig ansatte. 

Avtalen med Universitetet i Tel Aviv er også det eneste eksempelet vi finner på at UiB samarbeider med et universitet som støtter og deltar i massive overgrep mot en sivilbefolkning.

18 UiB-ansatte

Den akademiske sektoren er nærmest tilintetgjort på Gaza, mens palestinere på den okkuperte Vestbredden daglig fratas sine akademiske rettigheter gjennom systematiske angrep på institusjoner, forskere, lærere og studenter. Flere menneskerettighetsorganisasjoner har kartlagt institusjonalisert diskriminering mot palestinere også i det israelske utdanningssystemet. 

Palestinske forskere, lærere og studenter nektes basale rettigheter, inkludert retten til ytrings-, forsamlings- og bevegelsesfrihet.

Vi er glade for at Universitetet i Bergen har vedtatt som en del av sin strategi å styrke akademisk frihet, demokrati og rettsprinsipper internasjonalt. Avtalen med Universitetet i Tel Aviv er også det eneste eksempelet vi finner på at UiB samarbeider med et universitet som støtter og deltar i massive overgrep mot en sivilbefolkning.

Å avslutte samarbeid kan kalles symbolpolitikk, ettersom det er en handling som sikter mot å sende et signal, men det å opprettholde avtaler er også symbolpolitikk. Samtidig er det et spørsmål om en institusjon som bidrar til et mulig folkemord er i stand til å utdanne jurister på vegne av UiB.

Bergen arkitekthøgskole og UiBs fakultet for kunst, musikk og design har allerede avsluttet bilaterale avtaler med Akademiet Bezalel i Jerusalem. OsloMet, USN og Nord universitet har også avsluttet eller fryst avtaler med israelske institusjoner. Vi oppfordrer UiB til å følge deres eksempel.

Innlegget er undertegnet av:

Terje Einarsen, professor i rettsvitenskap, UiB

Ahmad Omar, leder av Studenter for Palestina, UiB

Geir Kjell Andersland, leder av barnerettsutvalget, International Commission of Jurists, Norge

Kjetil Rommetveit, professor i vitenskapsteori, UiB

Kari Jegerstedt, leder av Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB

Gunnar Skirbekk, professor emeritus i vitenskapsfilosofi, UiB

Elin Sarai, førsteamanuensis i rettsvitenskap, NHH

Inger Lise Teig, førsteamanuensis i global helse og samfunnsmedisin, UiB

Eirik Vassenden, professor i nordisk litteraturvitenskap, UiB

Marry-Anne Karlsen, førsteamanuensis i sosialantropologi, UiB 

David Hilton, advokat/partner, Bergen

Eric Rundhovde, advokat/partner, Bergen

Gisle Selnes, professor i allmenn litteraturvitenskap, UiB

Pelle Valentin Olsen, førsteamanuensis i Midtøstens historie, UiB

Nawar Mahmoud Ali Sayyad, stipendiat ved Institutt for helse, miljø og likeverd, UiB

Torjus Midtgarden, professor i vitenskapsteori, UiB

Frode Helmich Pedersen, professor i nordisk litteraturvitenskap, UiB

Kjersti Aarstein, førsteamanuensis i kjønnsforskning, UiB

Powered by Labrador CMS