Debatt

Behov for avklaring om den STORE dugnaden

Fra og med august starter nye kull med studenter i sitt første semester i høyere utdanning. Det spesielle er at dette kanskje må skje uten at de får møte verken hverandre eller sine lærere fysisk.

Vil studenter kunne møtest fysisk ved OsloMet til høsten, slik som disse gjorde høsten 2019? Foto: Runhild Heggem
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi vet ennå ikke hvordan undervisningen ved universiteter og høgskoler blir lagt opp om drøye to måneder. Men den kan bli heldigital. Statsråd Henrik Asheim har riktignok uttalt til Khrono at vi skal planlegge for vanlig drift. Rundt på de ulike universitetene og høgskolene ser det ut til at det i stor grad planlegges for digital oppstart.

Vi bør få klarhet i disse spørsmålene så raskt som mulig. Ettersom de fleste i sektoren har ferie i juli, har vi kun juni for å forberede høstens oppstart av undervisningen. Derfor bør avklaringen komme senest 1. juni

Det er særlig de nye studentene som vil bli rammet av eventuelle uklarheter. Vi må se for oss at ett alternativ er at de ikke kommer til å kunne møte opp og gjøre seg kjent med sitt studiested, at de ikke får hilse på verken lærere eller medstudenter. At de ikke får den vanlige muligheten til å danne nye vennskap, kollokviegrupper og studiemiljø. At fadderarrangementene ikke vil kunne være mer enn skjerm-til-skjerm basert.

Ved inngangen til juni bør vi ha mottatt en entydig melding om hva slags undervisning og hva slags sosial situasjon vil kan tilby studentene fra og med studiestart andre uka i august.

Jan Storø, OsloMet

For våre helse-og sosialfaglige utdanninger - som utgjør det klart største studieområdet - er kommende høstsemester et helt spesielt semester. Da skal de helt ferske programplanene begynne å fungere. Vi skal endelig sette Rethos-opplegget ut i livet. Det har vært gjort et stort arbeid over hele landet gjennom snart ti år med dette opplegget. I 2020 skal det rulles ut. Et mulig scenario er dermed at vi må ta inn helt nye kull uten å treffe dem fysisk, og at dette skjer innenfor en splitter ny programplan som aldri har vært prøvd ut før. Det er svært utfordrende. Det var ikke optimalt at vi fikk et undervisningsmessig unntaksår i år.

Den undervisningsmessige oppgaven som står foran oss høsten 2020, går langt utover den digitale dugnaden vi gjennomført de siste ukene. Denne våren har vi gjennomført unntaksundervisning med studenter vi kjenner og som kjenner oss. Høstens undervisning vil måtte få mer preg av rutine enn unntak fra rutinen. Heldigvis har denne våren skaffet oss noen erfaringer å bygge. Og vi har lært en del om bruken av de nødvendige verktøyene.

Situasjonene gir selvfølgelig undervisningsmessige utfordringer, men også utfordringer på ensomhet blant studenter og den store overgangen mange allerede opplever i overgangen fra videregående til høyere utdanning. Hvordan skal vi kunne skape en reell studiesituasjon med alle dens funksjoner vis vi ikke kan møtes? Vil det for eksempel være mulig å samle studenter i mindre grupper i deler av undervisningsopplegget?

Ved inngangen til juni bør vi ha mottatt en entydig melding om hva slags undervisning og hva slags sosial situasjon vil kan tilby studentene fra og med studiestart andre uka i august.

Powered by Labrador CMS