Debatt ragnhild hennum og inger-johannse sand

Beklagelig misforståelse rundt forelesningsnekt

I forbindelse med en sak om undervisning i et valgemne ved Det juridiske fakultet de siste ukene har fremstillingen i media blitt upresis, uheldig generalisert og noen ganger helt feil.

Innleggsforfatterne er kritiske til medias fremstilling av saken der forsker Cecilie Hellestveit ble bedt om å ikke gjennomføre en gjesteforelesning hun var invitert til å holde ved Det juridiske fakultet (UiO).
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Universitetet i Oslo (UiO) er en institusjon sterkt preget av internasjonalisering. Det er også en del av det nåværende rektoratets program. Samtidig har UiO et omfattende og ambisiøst samfunnsoppdrag som gjelder undervisning, forskning, fagutvikling og formidling både i det norske samfunnet og internasjonalt.

Det er sterk konkurranse om stillingene ved UiO. Vi har svært gode både norske og internasjonale søkere, og det er et privilegium. En av de kompliserende faktorene ved ansettelser er at vi ofte må bedømme og sammenligne søkere med utdanning og erfaring fra både norske institusjoner og ulike deler av verden.

UiO skal være et europeisk og verdensledende universitet, men også ivareta sentrale oppgaver i det norske samfunnet. Dette har mange ganger ført til diskusjoner mellom kolleger som noen ganger har blitt sterkt polariserte. Noen ganger lages det karakteristikker den ene eller den andre veien som blir alt for generaliserende og endimensjonale.

Det er en del av vår oppgave som tillitsvalgte ledere å kunne håndtere slike diskusjoner, og bidra til at de kommer inn i konstruktive spor som ivaretar både ytringsfrihet og et godt arbeidsmiljø, men det må medgis at det kan være vanskelig.

I forbindelse med en sak om undervisning i et valgemne ved Det juridiske fakultet de siste ukene har fremstillingen i media også blitt upresis, uheldig generalisert og noen ganger helt feil.

Det ble sendt ut en mail der deltakelse i en legitim diskusjon om internasjonalisering og samfunnsoppdraget ble blandet sammen med en kommentar til undervisningsdeltakelse. Dette var uheldig, og kommentaren til undervisningsdeltakelsen var et budskap som var i strid med UiOs verdier, men samtidig gjaldt dette en forelesning som ikke var satt på den endelige og publiserte undervisningsplanen. Det oppsto misforståelser om denne forelesningen mellom de involverte som nå sterkt beklages av både den ansatte det gjelder, og av fakultetet.

Det blir likevel helt feil når media forsøker å fremstille og generalisere en enkelt sak der det er en hastig avsendt mail og konkrete misforståelser som en trend, som ‘kanselleringskultur’, eller som Klassekampens leder sier «om at sanksjoner mot meningsytringer tydeligvis er akseptert i akademia». De aller fleste kan komme til å sende ut mailer i diskusjonens hete som helt klart ikke burde vært sendt ut. Det kan oppstå misforståelser i undervisningsplanleggingen.

I dette tilfellet er begge de to involverte lærerne svært dyktige fagpersoner som vi kjenner som sterke tilhengere av så vel internasjonalisering av fag og forskning ved universitetet som av universitetenes samfunnsoppdrag, og av ytringsfrihet. Dette er ikke noen sak som er egnet til å generalisere i retninger som har vært gjort de siste dagene, og som har fått merkelapper som vi vet at den aktuelle UiO-ansatte ikke står for.

Les også:

Les flere debattinnlegg på Khronos debattside

Powered by Labrador CMS