Gaza-krigen

Ber om hastetiltak for å få ut forsker fra Gaza

En forsker tilknyttet Universitetet i Oslo kommer seg ikke ut av Gaza fordi norske myndigheter krever fysisk oppmøte på visumkontoret som er utbombet. Nå tar SV saken opp med justisministeren.

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo demonstrerte før jul mot ledelsen ved UiO for manglende respons vedrørende konflikten i Palestina og Israel.
Publisert Oppdatert

Norske myndigheter krever at visumsøkere i Gaza må møte opp fysisk på et visumkontor som ikke lenger er operativt på grunn av Israels krigshandlinger. De slipper heller ikke inn i Egypt for å søke visum derfra.

Dette rammer nå en forsker tilknyttet det Norad-finansierte forskningsprosjektet E-Pal, der Universitetet i Oslo og OsloMet er partnere. Forskeren har fått doktorgradsstipend gjennom prosjektet, men kommer seg ikke ut av Gaza.

En annen forsker tilknyttet prosjektet ble drept i Gaza rett før jul.

Ber om kriseløsning

I et spørsmål til justisminister Emilie Mehl viser SVs stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad til at det nå er fysisk umulig for personer som har fått godkjent studier eller forskningsarbeid i Norge å søke visum fra Gaza. Dette er fordi bombingen har ført til at visumkontoret ikke lenger er operativt.

— Hva kan, og hva gjør regjeringen, for å få på plass kriseløsninger som gjør det mulig for personer i Gaza å få visum for å gjennomføre planlagt og godkjent forskerarbeid i Norge? spør hun.

Kjerstad sier til Khrono at det bør være mulig å få til en unntaksløsning for slike tilfeller som den palestinske forskeren som har fått doktorgradsstipend i Norge.

— Det er umulig å søke visum fra Gaza i dag. Kontoret fungerer ikke, grensene er stengt og det fins ikke drivstoff. Det er en situasjon på grensen til folkemord, og da må man tenke annerledes, sier Kjerstad, som viser til at flere land har innført digitale løsninger for å søke og behandle visumsøknader.

Krever elektronisk løsning

Prosjektleder for E-Pal, Hege Hermansen ved LINK -Senter for læring og utdanning ved Universitetet i Oslo, mener at norske myndigheter nå raskt må få på plass en elektronisk løsning for å søke visum fra Gaza.

— Det er høyst problematisk at norske myndigheter fortsatt krever fysisk oppmøte når visumkontoret ikke er operativt, samtidig som det er umulig å hjelpe folk ut av Gaza uten at de har visum. Dette må myndighetene klare å finne en løsning på, sier hun.

Hun presiserer at hun ikke mener at kriteriene for visum skal endres, bare at det skal bli mulig å søke visum elektronisk.

Den palestinske forskeren skulle for lengst hatt fullt fokus på doktorgradsarbeidet, men oppholder seg i et område som jevnlig blir bombet. Han har nå søkt opptak ved et doktorgradsprogram ved NTNU, men er finansiert av forskningsprosjektet E-Pal, opplyser Hermansen.

Birigit Oline Kjerstad (SV).

E-Pal-prosjektet forsker blant annet på bruk av simuleringer i høyere utdanning. 

«Nå dør folk mens man somler»

SV viser til at UDI i et brev til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) skriver at det jobbes med en ordning der referansepersoner kan søke om familiegjenforening fra Norge på vegne av statsløs palestiner som oppholder seg i Gaza. SV mener at en slik ordning også må gjelde for forskere.

— Det er åpenbart at folk som forskere og andre som skal gjennomføre avtalt og godkjent arbeid i Norge også burde omfattes av ordningen. Nå dør folk mens man somler, sier Kjerstad.

Hege Hermansen mener at visumsøkere i Gaza ikke bør være avhengige av at de har en referanseperson i Norge som kan søke.

— Det bør komme på plass en elektronisk løsning som visumsøkerne i Gaza kan bruke. Punktum, sier hun.

500 for akademisk boikott

Ved Universitetet i Oslo har over 500 ansatte og studenter har hittil skrevet under på en oppfordring om at universitetet setter i verk akademisk boikott av Israel, skriver Uniforum.

Underskriftene skal overleveres rektor Svein Stølen neste uke, håper initiativtakerne. De vil også be om at spørsmålet om akademisk boikott av Israel blir tatt opp i universitetsstyret.

Initiativtakerne presiserer at det handler om boikott av israelske akademiske institusjoner, ikke enkeltforskere.

Spørsmålet om akademisk boikott av Israel var tema i universitetsstyret ved OsloMet 19. desember, men der ble konklusjonen at rektor skal komme tilbake på styremøtet i februar med en anbefaling om hva som bør gjøres videre angående situasjonen i Gaza.

 

Powered by Labrador CMS