Borg-saken

Ber statsråden svare om ytrings­friheten i akademia

Sivert Bjørnstad har stilt statsråden spørsmål om den akademiske ytringsfrihetens kår etter bruduljene ved NTNU. Fredag skal universitetets styre stille rektor spørsmål om samme tema i et ekstraordinært styremøte.

Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad mener det vil være en uheldig utvikling om ytringsrommet snevres inn som følge av NTNU-rektorens uttalelser.
Publisert

«Er statsråden bekymret for den akademiske friheten, og særlig ytringsfriheten til forskere, sett i lys av den siste saken ved NTNU?» spør Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad i et skriftlig spørsmål til statsråd Sandra Borch fra Senterpartiet.

Han viser til universitets- og høgskolelovens paragraf om faglig frihet og ansvar, og skriver at flere har uttrykt en bekymring for at ytringsrommet til akademikere har blitt snevret inn som følge av innlegget.

«Hvis dette stemmer står vi i fare for å få en samfunnsdebatt som er smalere, mindre opplyst og mindre basert på fakta. Det vil være en uheldig utvikling, både for akademiske tilsatte ved universiteter og høyskoler, men også for storsamfunnet som helhet» skriver Bjørnstad i det skriftlige spørsmålet.

Bjørnstad har mandag formiddag ikke hatt anledning til å svare på Khronos henvendelser. 

Ekstraordinært styremøte

Bjørnstad er ikke den eneste som har spørsmål å stille i forbindelse med NTNU-rektor Anne Borgs håndtering av denne saken.

Fredag sa Bjørn Skallerud, NTNU-styremedlem valgt inn av de vitenskapelig ansatte, til Khrono at det kunne være aktuelt å ta opp saken i neste styremøte. 

Mandag formiddag bekrefter NTNUs styreleder, Remi Eriksen, at Borg-saken vil bli tatt opp i et eget ekstraordinært styremøte, allerede førstkommende fredag. 

Halvannen time er satt av til spørsmål og svar om saken hvor NTNU-rektoren har fått refs etter å ha refset ordbruken til egne ansatte.

Refs for refs

Det hele startet da førsteamanuensis Jonas Kristiansen Nøland og postdoktor Martin Nødland Hjelmeland, begge ansatt ved NTNU, til Dagens Næringsliv omtalte en rapport om kjernekraft som et bestillingsverk og som «partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt av Fornybar Norge».

Uttalelsene falt i forbindelse med lanseringen av rapporten «Kjernekraft i Norge», en lansering som skjedde samtidig som de to NTNU-forskerne publiserte sin egen fagfellevurderte rapport om temaet, med motsatt konklusjon.

Språkbruken falt NTNU-rektor Anne Borg tungt for brystet. I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv skrev hun at de to ansatte kommer med «karakteristikker som jeg som rektor vil ta sterkt avstand fra.», og peker på at NTNU skal bidra til godt debattklima og omtale andre aktører med respekt.

« … utsagnene i artikkelen er en retorikk og en diskusjonsform jeg ikke kan stå inne for som rektor ved NTNU.» skriver Borg i leserinnlegget.

Og med det begynte ballen og rulle. Anine Kierulf mente rektor med sine uttalelser viste en manglende forståelse for hva et universitet er, og hva frie forskere er.

— Det er rett og slett en manglende innsikt i forholdet mellom enkeltforskere og institusjon her, sa Kierulf til Khrono.

— Og det er jo litt synd når man er rektor ved landets største universitet.

NTNU-rektoren på sin side forsvarte seg med at da hun leste saken, så leste hun den «som at den ordbruken kunne oppfattes som NTNUs syn på saken».

Også Rødt-politiker Sofie Marhaug har engasjert seg i saken. Hun skriver i et debattinnlegg i Khrono at ledere skal være forsiktig med å sette grenser for ansattes politiske ytringer. 

Sendte meldinger med Norsk Industri og NHO

NTNU-professor, og styremedlem, Aksel Tjora, skriver i Universitetsavisa at det er det er åpenbart at det er de to forskerne som kritiserer rapporten, og ikke verken rektor eller NTNU som institusjon.

«At enkelte eksterne aktører (som NHO-direktør Anniken Hauglie) tror NTNU er en enhetlig «forfattende» (redigerende) aktør er vi vant til, men det kan vi og rektor overse som en vanlig ekstern feiloppfatning av våre ansattes autonomi.» skriver han.

Og verre ble det da Universitetsavisa omtalte tekstmeldingene som hadde gått frem og tilbake mellom Anne Borg og Norsk Industris leder Knut Sunde, samt mellom Anne Borg og NHOs Anniken Haugli.

Sunde skrev blant annet at han «ser frem til at dere går ut og kommentere dette, ellers må vi etterlyse ledelsen.», og fikk til svar at det jobbes med et innlegg.

Direktør karakteriser det de to forskerne skriver på sosiale medier som «agitering» og Borg svarer: 

« … akademisk ytringsfrihet og forståelsen av denne er en del av utfordringen …»

Skallerud i NTNU-styret har tidligere omtalt Norsk Industri-direktørens formuleringer som uforskammet. 

— Det er veldig rart at rektor må ha utsjekk av det hun skriver med Norsk Industri. Det synes jeg er veldig rart. NTNU greier fint å ha egne meninger, og trenger ikke klarsignal fra Norsk Industri, sa Skallerud til Khrono før helgen.

Powered by Labrador CMS