Universitetet i Stavanger

Betaler millioner til konsulenter for å få gode nok forsknings­søknader

Universitetet i Stavanger har inngått avtale med flere internasjonale konsulentselskaper for å sikre universitetet «suksess» med sine forskningssøknader.

Prorektor for forskning ved Universitetet i Stavanger, Merete Vadla Madland, forklarer at konsulentselskapene skal bistå universitetet med forskningssøknader for UiS skriver flere søknader enn før.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS), Klaus Mohn tok over jobben 1. august 2019 var det med klare ambisjoner. Universitetet skulle opp i elitedivisjonen, og UiS skulle nevnes i samme åndedrag som universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø og NTNU når folk snakket om forskning i Norge.

Snaue to år senere har UiS inngått flere kontrakter som skal hjelpe dem i denne «elitesatsingen».

Avtalen har en verdi på to millioner kroner, og er inngått med konsulentselskaper spredt utover Europa. Formålet: Å øke muligheten for å få innvilget forskningsmidler fra Horisont Europa og Forskningsrådet.

— Antallet søknader om eksternt finansierte prosjekter har økt betraktelig ved UiS, som ved andre universitet og høyskoler. I likhet med mange aktører i sektoren inngår vi avtaler med konsulentselskaper for å få læring og råd fra eksperter på aktuelle søknadstyper, og for å heve kvaliteten på søknadene, sier prorektor for forskning ved UiS, Merete Vadla Madland.

Skal hjelpe med søknadsskriving

Fire konsulentselskaper har nådd opp i anbudskonkurransen. Trend 2000 fra Storbritannia, Yellow Research fra Nederland, Innovayt Norge og Nordic Innovators fra Danmark.

Selskapene skal bistå med «forskningsadministrative kompetanser innen EU mobilisering og søknadsskriving», ifølge anbudsdokumentet som ligger ute på Doffin.

Prorektoren for forskning presiserer at de eksterne selskapene skal jobbe i tospann med UiS-rådgivere.

— Leverandørene skal bistå med å kvalitetssikre søknader om forskningsprosjekter til ulike program i Norges forskningsråd og Horisont Europa, samt avholde relevante treningssesjoner for søkende fagmiljøer ved behov. Arbeidet til konsulentene blir koordinert av og foregår i samarbeid med interne rådgivere ved UiS, som på sin side bistår med intern kvalitetssikring og rådgivning. , sier Madland.

— Er det noe med prosessen rundt disse søknadene som gjør at et universitet trenger slik ekstern hjelp?

— Prosessen i Norges forskningsråd og Horisont Europa er velkjent, og utover økt arbeidsmengde som følger med stor søknadsaktivitet ser vi ikke på denne som spesielt utfordrende. For å lykkes i Horisont Europa, noe regjeringen har store ambisjoner om på vegne av forsknings-Norge, innhenter vi råd og veiledning fra nasjonale og internasjonale eksperter på området. Det bygger kompetanse på UiS både blant de vitenskapelig ansatte og rådgiverne innen ekstern finansiering, svarer Madland.

Forventer flere avtaler

Kenneth Junge Hermansen i Nordic Innovators, et av selskapene UiS nå har signert samarbeidsavtale med, sier de har flere norske universiteter på kundelisten.

— Disse bruker oss ved behov på spesifikke søknader eller hvor vi rekrutterer dem til å delta i våre europeiske konsortium-prosjekter, skriver Hermansen i en e-post.

Han forklarer videre at flere norske universiteter har denne typen samarbeid ute i anbudsprosesser for øyeblikket.

— Så vi håper å få flere faste samarbeidsavtaler de neste par månedene, sier Hermansen.

Powered by Labrador CMS