Debatt ● Sjur Selsvik

Blanke ark med ny minister

Velferdstingene i Norge håper Sandra Borch kommer inn i stillingen med et åpent sinn og genuint engasjement for å gjøre studenters hverdag bedre.

Sandra Borch har nå muligheten til å løfte studentvelferden i Norge på kort og lang sikt med konkret politikk, skriver kronikkforfatteren. Sjur Selsvik er leder for Velferdstinget i Vest og talsperson for velferdstingene i Norge.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det er ingen tvil om at Ola Borten Moe sin tid som forskning- og høyere utdanningsminister har vært turbulent. Den halvstuderte røveren gjorde det til sitt oppdrag å gjøre en tidvis grå sektor politisk sprengbar, det lyktes han med. Gjennom sparking av forskningsrådet, innføring av skolepenger, store kutt i byggeprosjekter og bagatellisering av studenters psykiske helseproblemer og økonomiske utfordringer har han gjort akademia generelt og studentene spesielt uvanlig opposisjonelle.

Men la oss ikke dvele for mye over den tiden som har vært, men heller ønske Sandra Borch velkommen til det som er en av de mest spennende statsrådspostene for tiden. Vi håper hun kommer inn i stillingen med et åpent sinn og genuint engasjement for å gjøre studenters hverdag bedre. Her er en kort tiltaksliste som ville gått langt i å bekrefte et slikt engasjement:

Fyll opp studentlommeboken. Fra dette studieåret får studenter 9000kr mer i året å rutte med. Selv om dette åpenbart er gledelig forsvinner mesteparten av dette i en prisvekst som rammer studenter svært hardt. Vi håper statsråden vil forplikte seg til å arbeide for kontinuerlig økning av studiestøtten med et mål om å feste den til 1.5G, hvilket per nå er 177.930kr i året. Dette vil fortsatt være langt under fattigdomsgrensen for enslige nordmenn, så noe enormt krav kan det ikke påstås å være. Vi må slutte å romantisere den fattige studenten og heller satse på å skape gode studenthverdager. Økonomi er selvsagt nøkkelen her.

Reverser kuttet til samskipnadene. I statsbudsjettet som ble vedtatt i fjor kuttet regjeringen 25 millioner kroner fra velferdstilskuddet til studentsamskipnadene, dette er midler som går til opprettholdelse av samskipnadenes gode tilbud til studentene. Særlig vil fortsatt kutting her kunne gå utover det psykiske helsetilbudet samskipnadene tilbyr studentene. Dette vet vi er et tilbud som blir svært godt brukt og neppe vil bli mindre viktig i årene som kommer. Vi håper regjeringen reverserer kuttet for å sikre gode tilbud til studenter i en krevende tid. Hvis ikke blir det stadig vanskeligere å ta regjeringen på alvor når det gjelder studenters psykiske helse.

Sikre flere studentboliger. Gladnyheten i fjorårets budsjett var økningen i kostnadsrammen som har tilgjengeliggjort nye boligprosjekter for samskipnadene. Dette kan føre til mer studentboliger, men mye gjenstår. For å gjøre det mye enklere å bygge studentboliger håper vi Borch vil prioritere å få studentboliger som et eget formål i plan- og bygningsloven. Med dette vil kommunale søknadsprosesser og regulatoriske hindringer være mye mindre, boligbyggingen vil skje raskere. En rapport bestilt av kommunal- og distriktsdepartementet viste i fjor at dette ville vært uproblematisk. Samskipnadene ønsker dette, kommunene med studenter ønsker dette og vi ønsker dette. Slik får vi fart på studentboligbygging.

Sandra Borch har nå muligheten til å løfte studentvelferden i Norge på kort og lang sikt med konkret politikk. Vi ser frem til det vi tror blir et godt samarbeid med gjensidig respekt og ikke minst et gjensidig ønske om å bedre studenters hverdag.

Powered by Labrador CMS