oslomet

Dekan slår tilbake mot kritikk av varslingsrutiner

— Jeg er uenig i kritikken, sier dekan Sarah J. Paulson om at OsloMet ikke håndterer trakasseringssaker godt nok.

Dekan Sarah J. Paulson ved OsloMet er svært uenig i kritikken som er reist i forbindelse med håndtering av varslingssak på hennes fakultet.
Publisert Oppdatert

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet, Sarah J. Paulson, reagerer sterkt på kritikken fra forsker Anja Sletteland.

Hun er også kritisk til Khrono og mener hun burde fått svart på kritikken i samme sak.

— Jeg er uenig i kritikken og Khrono burde ha gitt meg mulighet til å svare på den i samme sak, svarer Paulson til khrono i en epost.

Hun legger til:

— Jeg tar varslingssaker på største alvor. Det skal være trygt å varsle på OsloMet, og alle saker skal ha en skikkelig behandling. Det mener jeg vi også har gjort i denne saken.

— Grundig vurdering

Khrono har bedt om intervju med Sara Paulson, men hun foretrekker å svare på skriftlige spørsmål.

— Hva slags definisjon av trakassering la du til grunn når du etter kun kort tid konkluderte med at Aaserud ikke var utsatt for trakassering?

— Jeg har hele veien fulgt OsloMets regelverk og de definisjonene som følger av det. Dette var ikke en konklusjon «etter kun kort tid». Det var en grundig vurdering basert på gjeldende retningslinjer og juridiske vurderinger, skriver Paulson.

— Hva slags konsekvenser har arbeidsmiljøkonfliktene, brudd på arbeidsmiljøloven (for mye bruk av overtid f.eks ) og en opplevd trakasseringssak ført til for instituttet, fakultetet og dere som jobber der?

— Det er ikke tvil om at dette er en vanskelig situasjon for mange, og særlig for de som er spesielt berørt. Det er alltid alvorlig når et arbeidsmiljø ikke er forsvarlig. Vi jobber derfor med en rekke tiltak for å bedre arbeidsmiljøet på BLU.

Har tett dialog med mange

— Er et forsvarlig arbeidsmiljø gjenopprettet og konfliktene nedskalert og over/avsluttet ved BLU nå? (Evt når ser du for deg at man vil være tilbake til «normalen»?)

— Mye er gjort og det er allerede iverksatt noen tiltak. Samtidig er det tiltak som vi kommer til å jobbe videre med for å skape en mer langsiktig og robust organisering av arbeid og organisasjon. Dette skjer i tett dialog med fungerende instituttleder/ledergruppa, verneombudene og tillitsvalgte, skriver Paulson.

— Hva godt har kommet ut av saken(e)?

— Slike situasjoner er aldri positive. De er krevende for alle involverte. Men hvis jeg skal trekke fram noen forhold, så er det en økt bevissthet om hvor viktig et godt arbeidsmiljø er. Og det har vært – og er – et tett og godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud som har gjort – og fortsatt gjør — en stor innsats. Vi er mange som har noe å lære av denne saken, inklusive meg selv, om ledelse og samarbeid. Vi gjør nå det vi kan for å finne gode løsninger for alle som er påvirket av saken, svarer Paulson.

Powered by Labrador CMS