ledelse

Det blir fem i Olsens rektorat

Dag Rune Olsen får med seg to prorektorer og to viserektorer i sin nye jobb som rektor på UiT Norges arktiske universitet.

Styret ved UiT har vedtatt sammensetningen av rektoratet, som fra 1. august skal ledes av Dag Rune Olsen..
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UiT Norges arktiske universitet skal ansette nye prorektorer som skal tiltre samtidig med at Dag Rune Olsen 1. august begynner som universitetets første ansatte rektor, som dermed både er faglig og administrativ toppleder.

Fakta

Pro- og viserektorer

UiT sammenligner seg med disse universitetene som har enhetlig ledelse (ansatt rektor som er både faglig og administrativt toppleder)

  • NMBU: 2 prorektorer, 0 viserektor
  • OsloMet: 1 prorektor, 1 viserektor
  • Universitetet i Stavanger: 3 prorektorer, 0 viserektor
  • Universitetet i Sørøst-Norge: 0 prorektorer, 3 viserektorer
  • NTNU: 3 prorektorer, 2 viserektorer
  • Umeå universitet: 1 prorektor, 2 viserektorer

UiT har i dag 2 prorektorer og 2 viserektorer.

Kilde: Styredokumenter til møtet i universitetsstyret ved UiT 19/3-21

Universitetsstyret vedtok sammensetningen av det nye rektoratet på styremøtet fredag 19. mars, og vedtaket går ut på at universitetet fortsatt skal ha to prorektorer; en for utdanning og en for forskning og utvikling. Videre skal UiT fortsette med to regionale viserektorer; en for Sør-Troms og Nordland og en for Nord-Troms og Finnmark.

Ansetter prorektorer i juni

Prorektorene ha en faglig lederstilling knyttet til rektors ledergruppe, med resultatansvar, men uten personal- og økonomiansvar. Slik er det også i dag for de valgte prorektorene.

Prorektorstillingene skal lyses ut så snart som mulig og ansettelsene skal skje i juni.

Viserektorstillingene haster det derimot ikke så mye med, siden de to som har disse stillingene, Bård Borch Michalsen (Sør-Troms og Nordland) og Sveinung Eikeland (Nord-Troms og Finnmark), har fått prolongert sine åremål ut 2021. Disse stillingene skal lyses ut før sommeren og ansette til høsten.

Skal evaluere viserektorjobbene

Det ser ut som sammensetningen av rektoratet vil bli den samme, selv om UiT endrer ledelsesmodell?

— Grovt sett foreslår vi å fortsette med lik sammensetning som før, ja, men det er styret som avgjør dette. Én viktig forskjell er at prorektorene ansettes, og ikke som før velges. Vi skal dessuten evaluere viserektorordningen, og et av spørsmålene som skal vurderes er om viserektorene skal få et enhetlig ansvar (både faglig og administrativt ansvar, red.mrk.), sa universitetsdirektør Jørgen Fossland til Khrono før styremøtet.

UiT legger opp til en intern evaluering av viserektorordningen, som må skje ganske raskt, siden stillingene skal lyses ut før sommeren.

— Vi foreslår blant annet at vi skal se nærmere på arbeidsoppgavene til viserektorene og arbeidsdeling opp mot administrasjonen, den øvrige universitetsledelsen og dekanene, sa Fossland.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Diskusjon om krav til prorektor

Kvalifikasjonskravene for prorektorene har vært drøftet med fagforeningene og dekanene på UiT og viste at det er uenighet om hvilke krav som skal settes.

Fagforeningene mente at prorektorene bør være professor eller dosent, i hvert fall den av prorektorene som skal være rektors stedfortreder. Dette fordi kompetansen i seg selv gir legitimitet til stillingen, både internt og eksternt, heter det.

Dekanene på sin side har ment at kravet ikke bør være så strengt, men at det må holde med minimum førstekompetanse (doktorgrad eller tilsvarende). De mener at innstillingsutvalget og styret bør ha muligheter for å se helhetlig på søkernes kompetanse, og at det er ønskelig med et bredt tilfang av søkere til stillingene.

Styret vedtok fredag at UiT kan fravike kravet om kompetanse som pofessor eller dosent for en av prorektorstillingene, dersom en kandidat er spesielt kvalifisert på et annet område. I så fall blir dette erstattet med et krav om førstekompetanse.

For viserektorstillingene vil det ikke bli foreslått kvalifikasjonskrav før evalueringen er gjennomført.

Uendret administrasjon ut 2021

Organisering og ledelse av administrasjonen ved UiT vil først bli bestemt etter at Dag Rune Olsen har tiltrådt som rektor.

UiT har inngått avtale med universitetsdirektør Jørgen Fossland og assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann om at de vil fungere i stillingene sine ut 2021. I denne perioden vil administrasjonen ledes av direktøren på fullmakt fra rektor.

Organiseringen av administrasjonen i avdelinger, stab og seksjoner blir også uforandret ut 2021.

Powered by Labrador CMS