STUDIEBAROMETERET 2021

— Det er naivt å tro at alt blir som før

Flere mener tallene fra det siste Studiebarometeret ikke er overraskende.

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Tuva Todnem Lund, mener vi ikke kan forvente at ting blir som før pandemien.
Publisert

— Det er ikke overraskende at studentene savner fysisk undervisning og det sosiale, særlig for de studentene som aldri har opplevd noe annet enn pandemi, sier utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet (Ap), Elise Waagen.

Hun og flere andre reagerer på tallene fra det siste Studiebarometeret.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Koronapandemien har hatt en negativ påvirkning på studentenes opplevelse av det faglige og sosiale læringsmiljøet
  • Nesten 60 prosent mener at kvaliteten på utdanningen ikke har vært like god over nett, som den kunne vært fysisk.
  • Over 60 prosent mener at nettundervisning er mindre motiverende enn fysisk undervisning.
Fakta

Om Studiebarometeret

  • Nokut gjennomfører Studiebarometeret på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Den niende runden av Studiebarometeret ble gjennomført høsten 2021.
  • 74.000 studenter ble spurt, 30.223 eller 41 prosent svarte. Høsten 2019 svarte 49 prosent. Høsten 2020 svarte 44 prosent.
  • Totalt inngår ca. 1 800 studieprogrammer fordelt på 40 institusjoner.
  • Spørsmålene besvares ved hjelp av en fem-delt skala (fra «Ikke tilfreds» til «Svært tilfreds», fra «Ikke enig» til «Helt enig» eller fra «I liten grad» til «I stor grad»), i tillegg til en «Vet ikke»-kategori.
  • Det er noen få unntak, for eksempel spørsmålene om studieinnsats, der et timetall skrives inn. I tillegg er det noen ja/nei-spørsmål.
  • Hovedpåstanden studentene besvarer på en skala fra 1-5 er:« I hvilken grad er du enig i følgende påstand: Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går»

Les mer om Studiebarometeret 2021:

Ap: — Haster

— Nå haster det med å komme i gang med fysisk undervisning og bedre det sosiale studiemiljøet, sier Elise Waagen i en pressemelding.

Stortingspolitikeren trekker fram at regjeringen gir 170 millioner til samskipnadene og de høyere utdanningsinstitusjonene i et forsøk på å opprettholde studieprogresjonen og lage flere sosiale lavterskeltilbud for studentene.

Elise Bjørnebekk Waagen, Arbeiderpartiet.

— Regjeringen setter må av en betydelig sum til forebyggende psykisk helsearbeid for studenter, og midler til flere sosiale lavterskeltilbud. Å styrke dette arbeidet er viktig for å hindre at flere opplever ensomhet og psykiske plager, og for å hindre at studentene faller fra i studiet, sier Waagen.

Waagen sier også at man ennå ikke kan se alle konsekvensene av pandemien.

— Det er viktig at vi fortsetter å stille opp for studentene, slik at de får et best mulig faglig utbytte og unngår de psykiske og sosiale konsekvenser som henger ved, sier Waagen.

NSO: Varsko for politikerne

— 40 prosent av studentene rapporterer at foreleseren ikke formidler på en forståelig måte. Det må være et varsko for politikerne, sier NSO-leder Lund i en pressemelding.

Hun sier det er bra at universitetene og høgskolene er i gang med fysisk undervisning igjen, men:

— Vi kommer til å trenge en plan for hvordan vi skal ivareta studentene gjennom gjenåpningen. Det er naivt å tro at alt blir som før, sier Lund.

— Nå er det viktig at institusjonene, og politikerne, bruker disse tallene aktivt til å forbedre undervisningen. Vi forventer at resultatene ser bedre ut neste år, og at undersøkelsen brukes aktivt til å forbedre kvaliteten i undervisningen, avslutter Lund.

Tekna: Bedre digital undervisning

Tekna Student er heller ikke overrasket over studiebarometer-tallene. De viser til en intern undersøkelse i Tekna som viser samme utvikling.

Ifølge deres undersøkelse sier 67 prosent at det sosiale har vært det mest utfordrende ved å studere under pandemien. Mange syns også det faglige har vært utfordrende.

— Med en studiehverdag preget av mye digital undervisning, er det for dårlig at nesten 70 prosent av Tekna-studentene svarer at det digitale studieopplegget ikke har fungert godt nok. Dette må universiteter og høyskoler ta inn over seg. Fremtidens undervisningsopplegg må tilrettelegges for å fungere bedre digitalt, også etter pandemien, sier studentleder i Tekna, Marcus Steen Nitschke i en pressemelding.

Han mener studiestedene har mye å gå på for å møte fremtidens behov for mer digital undervisning.

— Digitale undervisningsmetoder har enormt stort potensiale for læringsutbytte, men den må være variert og interaktiv, og vi trenger forelesere med kompetanse innen digitale verktøy. Det er ikke rart studentene lærer mindre når man tvinger tradisjonell undervisning over på digitale plattformer, sier Nitschke.

Studentleder i Tekna, Marcus Steen Nitschke

Dårlig arbeidslivsrelevans

I et innlegg i Khrono skriver prorektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Pinar Heggernes, at resultatene fra Studiebarometeret må tas på alvor.

— UiB har i flere år hatt utfordringer på Studiebarometerets punkt om tilknytning til arbeidslivet. Dette ønsker vi å gjøre noe med, skriver Heggernes.

— Til tross for negative erfaringer med digital undervisning, er det positivt å se at studentene ved UiB uttrykker tilfredshet med vurderingsformer og evne til å inspirere, og at de er fornøyde med fysisk læringsmiljø og infrastruktur. Det er spesielt gledelig å se at studentene er meget tilfredse med studiekvaliteten.

— Studiebarometeret er et nyttig verktøy for utdanningsinstitusjonene. Gjennom resultatene kan vi sette tiltak der vi skårer lavt, og fortsette utviklingen på områder vi skårer høyt.

Powered by Labrador CMS