nso 

Disse kjemper om å få representere 270.000 norske studenter

15 personer kjemper om å bli «Norges mektigste studenter». Men valgkomiteen har ikke klart å finne noen kandidater fra Nord-Norge og Trøndelag. 

Øverste rad er lederkandidatene (f.v.) Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, Jens Bartnes og Kaja Ingdal Hovdenak. Nederst er nestlederkandidatene (f.v.): Henriette Bøe, Elida Linnea Slettum og Thordis Høskuldsdottir. Foto:
Publisert Oppdatert

På landsmøtet 5. — 7. april skal Norsk studentorganisasjon (NSO), som representerer 270.000 studenter, velge nytt arbeidsutvalg som skal lede organisasjonen neste studieår. 

Arbeidsutvalget (AU) har ansvar for den daglige driften og er organisasjonens politiske ledelse. Det har seks medlemmer. 

Lederen av NSO er leder av arbeidsutvalget. Det er tre kandidater til å overta etter nåværende leder, medisinstudent Oline Sæther, nemlig Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng fra OsloMet, Jens Bartnes fra NMBU og Kaja Ingdal Hovdenak fra Universitetet i Bergen. 

10 av de 15 kandidatene er til ledervervene er kvinner.

Ina Maria Finnerud er leder av NSOs valgkomite.

Leder av valgkomiteen, Ina Maria Finnerud, er svært fornøyd med at de har fått 15 til å stille. 

 — For et engasjement! Dette lover godt for fremtiden til Norsk studentorganisasjon, sier hun.

 I fjor var det ni kandidater som stilte totalt, horav tre valg ikke var reelle, forteller Finnerud.

Sterk Oslo-dominans 

NSO omtaler i en pressemelding arbeidsutvalget som «Norges mektigste studenter». Men lista over kandidatene, som ble offentliggjort onsdag, har en sterk Oslo- og østlandsdominans. 

Fem kommer fra Universitetet i Oslo eller OsloMet. I alt kommer minst åtte fra utdanningsinstitusjoner på Østlandet, mens det ikke er noen fra høgskoler og universiteter i Nord-Norge og Trøndelag. 

Det synes Finnerud er synd.

— Vi har prøvd veldig hardt. Vi har gått bredt ut og hatt dialog med alle medlemslagsledere, alle medlemmer av sentralstyret og andre sentrale tillitsvalgte. 

— Er det litt dumt hvis halve arbeidsutvalget kommer fra Oslo?

— Jo, det vil selvfølgelig være veldig trist. Det er ikke heldig, og geografisk spredning er noe valgkomiteen kommer til å vektlegge i innstillingen til nytt arbeidsutvalg. 

Noen kommer fra institusjoner som både har campuser i Oslo og andre steder i landet, for eksempel Høyskolen Kristiania og NLA Høgskolen.

Khrono skrev forrige uke at en studentliste ved UiT Norges arktiske universitet kommer med sterk kritikk av NSO. Den krever blant annet en ekstern gjennomgang av organisasjonens retningslinjer.

Nedenfor er oversikten over alle kandidatene. NSO har bedt dem fortelle om sine tre kjernesaker, og svarene er gjengitt her: 

Leder

Jens Bartnes, NMBU

Kjernesaker: 

 1. Alle partiene på stortinget skal vedta i partiprogrammet for neste stortingsperiode at de ønsker å styrke studentøkonomien.
 2. NSO skal være en tydelig stemme i den norske samfunnsdebatten, som klarere å sette viktige studentsaker på agendaen.
 3. Det skal være god kontakt mellom alle delene av studentbevegelsen, både de ulike medlemslagene, NSO, og andre organisasjoner.

Kaja Ingdal Hovdenak, Universitetet i Bergen

Kjernesaker: 

 1. Det aller viktigste målet er gjennomslag i politikken vår, og her står økningen av studiestøtten sentralt.
 2. NSO skal være den tydelige studentstemmen i den offentlige debatten og i media, for dette er en rolle som ingen andre enn NSO kan ta.
 3. NSO skal være en organisasjon der medlemmene kjenner på et direkte eierskap til politikken, og er koblet på i det politiske arbeidet.

Karl Magnus Nikoai Coronus Dretvik Nyeng, OsloMet

Kjernesaker: 

 1. Jeg vil bidra til de endringene som må gjøres for å styrke NSO som en organisasjon alle tilknyttede medlemslag kan føle seg hjemme og ivaretatt i.
 2. Gjennom å være en inkluderende og lyttende leder som også utfordrer, ønsker jeg å motivere arbeidsutvalgsmedlemmene, slik at alle kan vokse og lykkes i sitt arbeid.
 3. Jeg vil bruke min politiske erfaring til å få gjennomslag som gjør at alle studenter kan ta kontroll over sin egen fritid, akkurat som alle andre som arbeider fulltid.

Nestleder

Henriette Bøe, OsloMet

 Kjernesaker: 

 1. At alle medlemslag, og særleg dei mindre, opplev at dei har ein reel moglegheit til å påvirket NSO.
 2. At me har arbeida aktivt med NSO sin politikk og fått fleire gjennomslag for studentene.
 3. At nødvendige justeringer i NSO sine demokratiske organ er gjennomført, for å sikre at ein eventuell omorganisering har hatt den effekten organisasjonen ønsker.

Thordis Høskuldsdottir, NLA Høgskolen

 Kjernesaker: 

 1. Mer studiestøtte
 2. Økte rettigheter for minoriteter og mennesker med nedsatt funksjonsevne
 3. Flere studentboligen

Elida Linnea Slettum, Universitetet i Bergen

Kjernesaker:

 1. Styrke organisasjonen og skape større tilhørighet for medlemslagene.
 2. Videreføre arbeidet om å inkludere flere fra medlemslagene i organisasjonen utover lederne, og bygge nettverk på tvers.
 3. Sette studentpolitiske saker på dagsorden i media opp mot stortingsvalget

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Erica Marie Kunz-Skrede, Høyskolen Kristiania

 Kjernesaker: 

 1. Jobbe for å bedre rammer og forutsetninger slik at flere studenter får mulighet til å kunne drive med studentaktiv og studentinitiert forskning.
 2. Kjempe for gratisprinsippet, som er en viktig ramme for at internasjonale studenter skal kunne komme til Norge, ta en utdanning her og ta del i akademia.
 3. Være aktiv i mediebildet og fremme studentenes stemme innen fag- og forskningsfeltet. 

Harald Bolstad Evensen, USN

Kjernesaker: 

 1. Få gjennomslag for politikken som landsmøtet vedtar i forskningspolitisk plattform
 2. Gjøre forskningspolitikken enda mer tilgjengelig for organisasjonen og medlemslag
 3. Utarbeide bærekraftig digitaliseringspolitikk

Isak Grov Diesen, OsloMet

Kjernesaker: 

 1. Et enda tettere samarbeid mellom NSO med eksterne aktører som ønsker/jobber med studenter og inkludere de inn i forskningsarbeid
 2. Videreutvikle fagpratene mellom fagpersonene i de ulike studentdemokratiene
 3. Økt kunnskap og fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid i NSO

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Mitra Fagerli Rahman, Norges musikkhøgskole

 Kjernesaker: 

 1. Studiekvaliteten hviler på god studenthelse, og derfor skal jeg jobbe for at NSO setter større fokus på psykisk helse i studentpolitikken.
 2. Jeg skal jobbe for enkel og produktiv kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonen, spesielt ved et eventuelt større skifte i organisasjonsstruktur.
 3. Gjennom god medlemsoppfølging, tilgang til ressurser og erfaringsutveksling skal jeg jobbe for at det blir lett for medlemmene å oppdatere seg på NSOs politiske arbeid.

Maiken Køien Andersen, Universitetet i Agder

Kjernesaker:

 1. Alle studenter skal oppleve tydelige forventninger og kommunikasjon rundt kildehenvisning og forventninger til eksamen uansett hvilken institusjon studenten studerer ved
 2. Alle institusjoner skal ha et godt kvalitetssystem som ivaretar studentene i forhold til læringsmiljøaspektene og følge opp dette praktisk
 3. Alle institusjoner skal legge gode rammevilkår for velfungerende studentdemokratier og være en pådriver for studentfrivilligheten

Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig

Sigve Næss Røtvold, Universitetet i Oslo

 Kjernesaker: 

 1. Sterkere tilknytning til og forankring i medlemslagene 
 2. At flere politiske partier får programfesta NSOs studiestøttekrav på minst 1,5G
 3. Relasjons- og nettverksbygging på tvers av interesseorganisasjoner og aktivisering av studentbevegelsen for øvrig

Christiane Thøgersen Krogfoss, Høgskolen i Østfold

 Kjernesaker: 

 1. Jeg ønsker å øke bevisstheten om sikkerhet til studenter, spesielt når det kommer til bolig.
 2. Jeg ønsker fortsette arbeidet til å øke studiestøtten til 1,5G.
 3. Jeg ønsker å arbeide for å senke prisene på studentboliger, spesielt i områder der boligene står tomme. 

Internasjonalt ansvarlig 

Nora Rymoen Houidi, Universitetet i Sørøst-Norge

Kjernesaker: 

 1. Styrke rammene for internasjonale studenter i Norge.
 2. Fremme internasjonalt samarbeid gjennom universitetsallianser, European Student Union og utveksling.
 3. At arrangeringen av European Student Union's Board Meeting i Norge blir en stor suksess. 

Kristine Vilde Sandtrøen, Universitetet i Oslo

 Kjernesaker: 

 1. Ta godt imot European student union når vi i NSO skal være vertskap for ESUs board meeting. 
 2. På «board meeting» ønsker jeg at vi skal vise frem noe av det beste med studentkulturen i Norge, og vil fremme både studentersang og politikk. 
 3. Jeg ønsker også å se på våre politiske dokumenter innen internasjonal politikk, og ønsker å strukturere arbeidet med dokumentet slik at organisasjonen på best mulig måte kan oppleve å ha eierskap til dokumentet
Powered by Labrador CMS