NTNU

E-poster mellom Borg og Norsk Industri: — Gjør saken verre

Flere dager før NTNU-rektor Anne Borg refset to ansatte for språkbruken, skrev hun til Norsk Industri at hun var forberedt på å få ytringsfrihetskritikk. — Frustrerende, sier styremedlem Aksel Tjora.

Å bruke Norsk Industri til å språkvaske leserinnlegg på innholdsnivå er utenfor rektors rolle, mener styremedlem ved NTNU Aksel Tjora.
Publisert

«Det er ikke ofte jeg går sterkt ut, og jeg må helt sikkert tåle kritikk ift ytringsfrihet, men det må en jo tåle.» skrev NTNU-rektor Anne Borg i en e-post til Norsk Industri-direktør Knut Sunde i slutten av november som Khrono har fått innsyn i.

I samme e-post skrev Borg at hun ønsket direktørens synspunkt på hvorvidt det hun hadde skrevet om Rystad-rapporten var «greit og at det gir et tydelig nok signal.»

«Veldig godt skrevet, Anne. Så tydelig både kan og bør du være. Det er jo egentlig lett å forstå for alle at vi uansett jobbsted må være etterrettelige. Og behandle andre med et minstekrav av god oppførsel. Igjen, takk» svarte direktør Sunde.

Adresseavisen omtalte e-postutvekslingen først.

Fakta

Dette er saken

  • 27. november publiserte Dagens Næringsliv en sak i forbindelse med lanseringen av rapporten «Kjernekraft i Norge», en rapport bestilt av Næringslivets Hovedorganisasjon(NHO).
  • I artikkelen intervjues de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland, som også har offentliggjort en rapport med samme tittel, men med motsatt konklusjon.
  • NTNU-forskerne omtaler NHO-rapporten som et bestillingsverk og sier de synes det er trist at «norsk energipolitikk skal la seg påvirke av partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt av Fornybar Norge».
  • Den 5. desember skrev NTNU-rektor Anne Borg et leserinnlegg i Dagens Næringsliv hvor hun blant annet skriver at hun som NTNU-rektor ikke kan stå inne for utsagnene fra de to forskerne, og at hun vil ta sterkt avstand fra de to forskernes karakteristikker av rapporten.
  • I ettertid har det kommet frem at Anne Borg kommuniserte med både Norsk Industri og NHO om hvordan NTNU skal følge opp saken, og da blant annet om innholdet i leserinnlegget. 

— Dypt frustrerende

— Dette gjør saken ganske mye verre, og jeg fikk sjokk da jeg hørte dette. Det er dypt frustrerende, og det at det hele tiden kommer ny informasjon tar seg veldig dårlig ut. Det er veldig ugreit, sier styremedlem Aksel Tjora, styremedlem og initiativtaker bak det ekstraordinære styremøtet som fredag skal behandle Borg-saken.

E-postutvekslingen mellom Borg og Sunde kommer på toppen av tekstmeldingene Khrono tidligere har omtalt hvor industri-direktøren blant annet skriver at han ser fram til at «dere går ut og kommenterer dette, ellers må vi etterlyse ledelsen».

«Vi jobber med et innlegg» svarte Borg.

— Endrer e-postene ditt utgangspunkt inn i styremøtet?

— Det gjør jo ikke opplevelsen av saken noe bedre, men når det gjelder diskusjonen får vi ta den der, sier Tjora

Han har også bitt seg merke i at Borg spurte om Sundes syn på innholdet i leserinnlegget.

— Jeg synes det er interessant at hun bruker industrien som en slags sensitivitetsleser av egne utspill. En slags avansert språkvask på innholdsnivå. Det er rett og slett helt utenfor rektors rolle, sier Tjora.

— Er ikke det egentlig jobben til NTNUs kommunikasjonsavdeling?

— Jo, og jeg hadde jo håpet at det ville være noen voksne hjemme.

Gundersen mener Borg må gå

Det var i forrige uke NTNU-rektor Anne Borg gikk ut og refset to NTNU-forskere offentlig for å omtale en konsulentrapport som bestillingsverk

Innlegget har ført til nok en diskusjon om ytringsfrihetens kår ved Norges største universitet. Blant de som gikk ut mot Borg, var Anine Kierulf som mente Borgs ytringer viser manglende forståelse for hva et universitet er.

Men kanskje hardest i sin kritikk av Borgs oppførsel er Kristian Gundersen, professor ved Universitetet i Oslo.

— Jeg kan ikke forstå annet enn at hun ikke kan fortsette som rektor. Får ikke dette noen konsekvenser for henne, så blir den akademiske frihetsbestemmelsen i loven tømt for innhold. Da kan ledere gjøre hva de vil, har Gundersen sagt til Khrono.

Saken tas også opp på Stortinget, i form av et skriftlig spørsmål fra Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad til Senterparti-statsråden for høyere utdanning, Sandra Borch.

«Er statsråden bekymret for den akademiske friheten, og særlig ytringsfriheten til forskere, sett i lys av den siste saken ved NTNU?» spør Bjørnstad i spørsmålet som foreløpig ikke er besvart. 

Powered by Labrador CMS