Nord universitet

Eks-rektor ved Nord fratas styreplass etter valgkrøll

Kunnskapsdepartementet slår fast at valgreglementet ved Nord universitet er i strid med loven. Dermed mister tidligere rektor Bjørn Olsen sin plass i styret. — Spesielt, sier han.

Tidligere rektor Bjørn Olsen ved Nord Universitet ble først kvotert inn i universitetsstyret, før han så mistet den faste plassen igjen.
Publisert Oppdatert

Saken er oppdatert 3. juni 2021 kl 20.15 med uttalelser fra Bjørn Olsen.

Tre uker har gått siden valgresultatet ved Nord universitet ble kjent. Fem nye styremedlemmer ble kunngjort, blant dem tidligere rektor Bjørn Olsen.

Men spørsmål om kjønnsbalanse og feil i valgreglementet dukket umiddelbart opp. Tre kvinnelige kandidater fikk flest stemmer blant de fast vitenskapelige ansatte, men én kvinne og to menn ble kvotert inn på grunn av valgreglementets bestemmelse om kjønnsbalanse.

Jussprofessor Eirik Holmøyvik, og leder av det sentrale valgstyret ved Universitetet i Bergen, reagerte, og leder av valgstyret ved Nord universitet, Roger Helde, ba Nord sende en henvendelse til Kunnskapsdepartementet (KD) for en vurdering av valgreglementet.

Nå er konklusjonen klar: Valgreglementet er i strid med Universitets- og høyskoleloven (UH-loven).

— Når det gjelder Nord universitet er det slik at de har gjennomført et valg som ikke er i tråd med regelverket. Vi er enige i at når det gjelder kjønnsfordelingen går ikke dette opp, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

— Dette er et valgreglement som ble oversendt departementet etter at det ble vedtatt av styret i 2018. Det kom ingen kommentarer eller rettelser fra departementets side den gang, sier tidligere rektor Bjørn Olsen i en kommentar til Khrono torsdag kveld.

— Klar tale

Fakta

Slik skjedde feilen

  • I det opprinnelige valgresultatet fikk Ellen Sæthre-McGuirk, Elisabeth Suzen og Hanne Thommessen flest stemmer blant de fast vitenskapelig ansatte med henholdsvis 141, 133 og 111 stemmer av de 408 stemmene som kom inn.
  • Beste mannlige kandidat, Oddbjørn Johansen, fikk 103, mens tidligere rektor Bjørn Olsen fikk 91 stemmer.
  • I valgprotokollen forklarte valgstyret hvordan de gikk fram da Johansen og Olsen ble kvotert inn.
  • De viste til likestillings- og diskrimineringsloven som sier at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent i et utvalg med flere enn ni personer. I dette tilfellet, med fem ansattrepresentanter, måtte minst to menn med, mente valgstyret.
  • Valgstyret viste videre til at kjønnsbalansen måtte skje i gruppa for fast vitenskapelige ansatte fordi det kun var kvinnelige nominerte blant teknisk-administrative ansatte og fordi det ville vært «i strid med prinsippet om et fritt og demokratisk valg» å bestemme hvilket kjønn det ettårige styrevervet for midlertidige ansatte skulle ha.

I valgreglementet for Nord universitet heter det at alle gruppene skal regnes som én valgkrets. Gruppene i dette tilfellet er midlertidige vitenskapelige ansatte, de teknisk-administrative ansatte og de faste vitenskapelig ansatte.

Universitets- og høyskolelovens § 9-4 sier derimot at kravene om representasjon av begge kjønn skal være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Holmøyvik viste til at Kunnskapsdepartementet i forarbeidene til loven har presisert at de ulike gruppene som er representert i styret utgjør ulike valgkretser.

Dette gjentar departementet i sitt brev til Nord universitet sendt tidligere denne uka. Kravet om kjønnsbalanse gjelder ikke samlet for alle gruppene, men for hver enkelt valgkrets.

— Dette er klar tale fra departementet og Nord universitet må rette seg etter departementets tolkning. Det betyr at universitetet bør endre § 2-2 femte ledd i valgreglementet sitt, sier Holmøyvik til Khrono.

Olsen ut, Suzen inn

Beskjeden fra administrasjonen ved Nord universitet er også klar.

Valgreglementets paragraf om likestilling mellom kjønnene går lenger enn det UH-loven gjør. Det kommer fram i et brev sendt til valgstyret onsdag kveld.

Valgstyret møttes torsdag ettermiddag for å diskutere tilbakemeldingene fra Kunnskapsdepartementet og administrasjonen ved Nord universitet.

I en pressemelding opplyser leder av valgstyret, Roger Helde, at de nå har gjennomgått valgresultatet på nytt.

Konklusjonen er at Elisabeth Suzen blir fast medlem av styret og at tidligere rektor og professor Bjørn Olsen, blir varamedlem for fast vitenskapelige ansatte.

Marta Lindvert går inn som personlig varamedlem i for midlertidig ansatte.

— På vegne av Nord universitet vil valgkomiteen beklage overfor de nominerte kandidatene som er berørt av den endrede praktiseringen av justeringsbestemmelsene, sier Helde.

Han påpeker at man har gjennomført et valg med høy valgdeltakelse og valgstyret opplever at det har vært et stort engasjement rundt valget også i etterkant.

Leder av valgstyret, Roger Helde, ved Nord universitet.

Universitetsstyret vi ta opp Kunnskapsdepartementets tilbakemeldinger på det gjeldende valgreglementet i neste styremøte.

Manglende signaler fra departementet

Da Bjørn Olsen besvarte Khronos henvendelse torsdag kveld, hadde han såvidt fått lest beslutningen.

Han mener at valgstyrets opprinnelige vedtak ble gjort helt riktig og i tråd med valgreglementet ved universitetet. Et reglement Kunnskapsdepartementet godkjente i 2018.

— Derfor ble dette reglementet også benyttet i suppleringsvalget ved universitetet for to år siden. Heller ikke da kom det signaler fra departementet, sier Olsen.

Slik Olsen forstår situasjonen ba valgstyret administrasjonen om å sjekke med departementet om valgreglementet er ulovlig. Signalene, slik han tolket dem er at departementet mener at valgreglementet er i strid med UH- loven.

— Det oppleves noe spesielt, sier Olsen.

— Kunne denne situasjonen vært unngått på noe vis?

— Det skal man vel ikke ha noen mening om. Men når en foretar slike vedtak er det god tradisjon på å sjekke lovligheten på slike vedtak, svarer Bjørn Olsen.

Powered by Labrador CMS