RADIKALISERING

Flere britiske studenter har ekstreme holdninger

Antallet britiske studenter som blir flagget for å ha ekstreme ideologier, har gått opp 50 prosent de siste to årene.

Graduation Ceremony at the University of Oxford by Examination Schools
Stadig flere britiske studenter flagges av studiestedet sitt for ekstreme holdninger eller ideologi, som for eksempel konspirasjonsteorier.
Publisert Oppdatert

Nye tall fra the Office for Students viser at flere studenter har ekstreme holdninger, skriver The Guardian.

Prevent, som er britiske myndigheters program for antiterror, blir varslet av utdanningsinstitusjoner dersom de fanger opp studenter som viser ekstreme holdninger eller ideologi som står i fare for å bli radikalisert. Det har vært en 50  prosent økning av disse varslene de siste to årene. 

Målet er å hindre at studentene blir involvert i terrorisme. Slike ekstreme ideologier kan være alt fra incels og konspirasjonsteorier, som har den største økningen, til ytre høyre eller islamisme, som har en liten økning. 

Økning flere år på rad

— Økningen i innmeldte saker fra universiteter er bekymringsfullt og stemmer med den generelt økte interessen for ekstreme ideologier blant unge i Storbritannia, sier forsker Patrik Hermansson i interesseorganisasjonen Hope Not Hate til The Guardian.

I studieåret 2022—2023 var det 210 studenter som ble flagget for oppfølging av utdanningsinstitusjonen sin for ekstreme holdninger, sammenlignet med 165 i 2021—22 og 139 i 2020—21.

Slike saker kan meldes videre til ledere i Prevent-programmet dersom de er ekstreme nok. I 2022—23 ble 95 saker meldt inn til Prevent, mot 75 saker i 2021—22. 

Mye uklar ideologi

Det er særlig økning blant studenter som faller inn under MUU-gruppen, som står for mixed, unclear or unstable, altså blandet, uklar eller ustabil ideologi. Det betyr at personen ikke har en sammenhengende ideologisk overbevisning, eller at de har blandet ulike ideologier, for eksempel fra incel-ideologi eller konspirasjonsteorier.

Hermansson påpeker at denne gruppen er løst definert og derfor er vanskelig å analysere i dybden, men at kategorien kan være nyttig for å favne over ulike individer som har enkelte ekstreme holdninger uten at de tilhører en spesifikk gruppe. 

— Dermed passer det ikke inn under en ideologi. Eller så kan det være snakk om mer esoteriske og vanskelig definerte verdenssyn som Order of Nine Angles, en nazistisk satanistisk organisasjon, og konspirasjonsteorier, sier han. 

Det er en liten økning i antallet studenter som meldes inn for islamistiske holdninger, eller som har høyerekstreme holdninger, men ikke på langt nær like mye som MUU-gruppen. 

Dataene fra undersøkelsen gjelder det akademiske skoleåret 2022-2023 og dekker ikke perioden etter Hamas sitt angrep på Israel den 7. oktober, og den påfølgende krigen.

Powered by Labrador CMS