Ny Jobb

Forskningsallianse kuttet ut ansatte. «Fristilt» toppleder går til UiO

Å bygge et nytt forskningskonsern ble for krevende og kostbart for instituttene i Norin nå. Toppsjef Carina Hundhammer går til ny jobb ved Universitetet i Oslo. 

Portrettbilde av Hundhammer med svart topp og grå bakgrunn
— MatNat-fakultetet har et samfunnsoppdrag jeg brenner for, sier Carina Hundhammer som begynner i ny jobb ved UiO til høsten.
Publisert Oppdatert

Planene fra 2022 om å opprette et spesialisert forskningskonsern innen energi, miljø, klima, digitalisering og samfunnssikkerhet er foreløpig lagt på is. Det ble for krevende og kostbart. 

Den tette alliansen mellom forskningsinstituttene Institutt for energiteknikk (IFE), Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ble en kort affære. Etter et år fristilte de sine to ansatte og «tar et skritt tilbake og senker tempoet».

I en udatert melding som ligger ute på Norins hjemmeside men som ble lagt ut ved årsskiftet heter det at: 

«Det har imidlertid vist seg å være mer krevende og kostbart enn forutsett å realisere ambisjonen. Derfor tar man nå et skritt tilbake og senker tempoet. På grunn av at de tre instituttene er organisert som stiftelser med ulike formål og vedtekter, innebærer det en tidkrevende og kostbar prosess over flere år å etablere et felles forskningskonsern. Det er også en kompliserende faktor at overføring av IFEs nukleære virksomhet til staten trekker ut i tid, sannsynligvis frem mot 2030». 

Ikke hensiktsmessig med egne ansatte

— Vi er svært fornøyde med innsatsen til Carina Hundhammer og Janicke Giæver, og resultatene som er oppnådd i året som har gått siden etableringen, men styret har besluttet at det pr. i dag dessverre ikke er hensiktsmessig å ha egne ansatte i NORIN AS. De to som i dag er ansatt i Norin vil derfor fristilles, sa styreleder i Norin, Nils Morten Huseby ifølge meldingen fra årsskiftet.

Styreleder i Norin, Nils Morten Huseby.

Til Khrono lørdag sier Huseby at det ikke er noe dramatikk i vedtaket.

De tre instituttene har fortsatt ambisjon om å oppnå mer gjennom samarbeid enn hver for seg, og samarbeidsavtalen om Norin består, men altså uten egne ansatte.

Carina Hundhammer ble ansatt som daglig leder i 2023.

Hun sier i meldingen på Norins sider at hun mener de har lyktes godt med å etablere en felles forskningspolitisk plattform, og ønsker alliansen lykke til videre. 

Siden nyttår har Hundhammer drevet sitt eget konsulentfirma. Fredag denne uka ble det kjent at hun blir ny direktør for samfunns- og næringslivskontakt ved Det matematiske- og naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. 

«Med Carina Hundhammer på laget får fakultetsledelsen videreført forsterket kompetanse innen fagstrategisk ledelse i grenselandet forskning, næringsliv, samfunn og politikk», heter det i meldingen fra Universitetet i Oslo.

Ansvar for strategi og eksportkontroll

Carina Hundhammer har lang fartstid fra forskningssektoren, blant annet som leder for forsknings- og høyere utdanningspolitikk i Abelia (NHO), leder for forskningspolitikk ved Sintef, forskningsdirektør ved Høyskolen Kristiania, og ulike stillinger i Norges forskningsråd, Osloregionens Europakontor, Nofima Mat AS, NMBU og Agderforskning. Hun er utdannet Master i ledelse og Cand.mag. i økonomi og administrasjon ved NTNU.

Hundhammer skal ha ansvar for fakultetets fagstrategiske samarbeid med eksterne aktører, med koordineringsansvar for strategiutforming innen samfunnsformidling og rekruttering.

Til hennes stilling ligger også ansvar for fakultetets arbeid og rutiner for eksportkontroll og forsvarlig internasjonalt samarbeid og karriereutviklingstilbud til fakultetets ansatte i midlertidige- og prosjektfinansierte stillinger.

— Dette er en kjempemulighet som jeg bare måtte ta, og MatNat-fakultetet har et samfunnsoppdrag jeg brenner for, sier Hundhammer i en kommentar til Khrono. 

Hun tiltrer stillingen 1. september og blir en del av dekan Solveig Kristensens ledergruppe. 

Powered by Labrador CMS