eierskap til bygg

Frp: Vender tommelen ned for at Statsbygg skal overta

Frp vil sikre flertall mot at Statsbygg skal overta eierskap til bygg på universiteter og høgskoler.

Roy Steffensen (Frp) er leder i utdanningskomiteen på Stortinget. Han forteller at Frp ikke er tilhenger av at Statsbygg skal eie alle byggene ved universiteter og høgskoler
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Senterpartiet har fremmet representantskapsforslag om at universiteter og høgskoler fortsatt skal eie sine bygg.

Utdanningskomiteen leverte sin innstilling i saken 12. mai og saken er berammet i Stortinget 19. mai. Forslaget har ikke oppnådd flertall i komiteen.

Fakta

Rapporten som foreslår overtakelse av bygg

Capgemini Invent har på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartement utarbeidet en områdegjennomgang med tittel: Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

Noen av anbefalingene som ble overlevert i desember 2018, men først gjort kjent i universitets- og høgskolesektoren i mars 2019, er:

  • Modellen med selvforvaltede lokaler avvikles og erstattes med helhetlig forvaltning av lokalene i statlig sivil sektor i statens husleieordning i Statsbygg.
  • Overføringen gjøres skrittvis over minimum to år.
  • Store pågående prosjekter slik som Campus Ås på NMBU og mindre porteføljer av selvforvaltede lokaler med begrenset antall ansatte anbefales overført først.
  • De store universitetene, UiO, NTNU og UiB, har en betydelig portefølje av selvforvaltede lokaler og egne ansatte, som det minimum vil ta et par år å overføre til Statsbygg.

Totalt sett mener konsulentselskapet at kostnadene knyttet til lokalbruk i statlig sivil sektor vil kunne reduseres med 7-10 prosent innen 2025 og med 12-18 prosent innen 2030.

Capgemini leverte rapporten 14. desember 2018.

Kilde: Områdegjennomgang. Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, Capgemini Invent

Senterpartiet har støtte fra de rødgrønne partiene, men Frp gir ikke sin støtte til dette forslaget, skriver Klassekampen.

Roy Steffensen (Frp) som er leder av utdanningskomiteen på Stortinget og også utdanningspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet (Frp), forteller til Khrono at de selvom de ikke støtter Senterpartiets forslag, likevel ikke er tilhenger av at Statsbygg skal overta byggene ved universiteter og høgskoler.

Frp: — Vil ikke styrke Statsbygg ytterligere

— Fremskrittspartiet (Frp) har vært svært tydelige ovenfor regjeringspartiene og direkte til statsråden på at å frata universitetene og høgskolene forvaltningsansvar ikke er noe vi er positivt innstilt til, og vi er tydelig på det i saksinnstillingen i komitebehandlingen. Vi ser ikke noe poeng i å styrke offentlige eiere som Statsbygg ytterligere, forklarer Steffensen.

Han legger til følgende forklaring om hvorfor de ikke støtter dette forslaget fra Senterpartiet likevel:

— Vi vil derimot ikke stemme for Senterpartiets forslag, da det kun handler om en liten del av en større gjennomgang av det offentliges bygg- og eiendomspolitikk, skriver Steffensen til Khrono og han legger til:

— Vi har respekt for at regjeringen skal få fullføre sin gjennomgang, og deretter legge frem en samlet politikk basert på en helhetsvurdering. Vi vil deretter gjerne sette oss ned og forhandle, med utgangspunkt i Frp sin primærpolitikk.

Tar stilling i løpet av 2020

I et brev fra Kunnskapsdepartementet, som ligger ved saken i Stortinget, undertegnet statsråd Henrik Asheim i februar, skriver han at regjeringen tar sikte på å avgjøre fremtidig modell for bygg og eiendom som i dag er selvforvaltende i løpet av 2020.

Asheim trekker fram at regjeringen har igangsatt følgende to prosesser:

1. Det er satt ned en arbeidsgruppe som utreder konsekvensene av en eventuell innlemming av Campus As (både ny og eksisterende bygningsmasse) i statens husleieordning, som forvaltes av Statsbygg.

2. Alle departementene (unntatt Forsvarsdepartementet) har kartlagt egen forvaltning av eiendom i 2019. Denne kartleggingen tjener som grunnlag for å vurdere fremtidige forvaltningsmodeller for selvforvaltet areal.

Det har tidligere vært antatt at man ville framskynde beslutningen om eierskap for det nye Veterinærbygget på Ås, da det egentlig skulle være overtakelse der i mars i år. Nå er overtakelsen utsatt på ubestemt tid, men NMBU håper de kan starte opp i bygget i januar 2021, og dermed er det ikke like mye hastverk for å lande på et svar i denne saken.

Motstand i sektoren

De fem mest berørte universitetene og Norges idrettshøgskole er svært urolige for at regjeringen skal bestemme seg for å overføre eierskap og drift fra universitetene til Statsbygg, og at de deretter skal leie sine egne bygg fra Statsbygg, slik Capgemini foreslår i en rapport fra desember 2018.

De fem universitetene er NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet), NTNU, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

De fem har fått laget sin egen rapport på saken, og har satt ut oppdraget til Oslo Economics.

Se også: Hele rapporten fra Oslo Economics

Norsk Tjenestemannslag (NTL) har også bestilt en egen rapport «Skal universitetene miste eiendommene sine» laget av De Facto.

— Motstanden mot å overføre eiendommene til Statsbygg er helt unison i NTL, sa Marit Dahle og Signe Kroken, ledere ved NTL-foreningene ved henholdsvis UiT Norges arktiske universitet og NMBU til Khrono.

Les også: Fem universiteter mobiliserer motstand mot leieordning

Powered by Labrador CMS