Debatt sigmund grønmo

Gjenreising av Høgskolen i Nesna: Ingen trussel mot universitetenes autonomi

Regjeringen og Stortinget kan vedta å gjenreise Høgskolen i Nesna som en selvstendig høgskole, uten at det truer autonomien til andre høgskoler eller universiteter.

Regjeringen og Stortinget kan gjenopprette den høgskolen i Nesna som eksisterte inntil fusjonen fant sted, for å bøte på mangelen på kvalifiserte lærere. Det ville i så fall være særdeles uklokt om UHR skulle protestere mot dette, i følge professor Sigmund Grønmo. Avbildet er styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker
Regjeringen og Stortinget kan gjenopprette den høgskolen i Nesna som eksisterte inntil fusjonen fant sted, for å bøte på mangelen på kvalifiserte lærere. Det ville i så fall være særdeles uklokt om UHR skulle protestere mot dette, i følge professor Sigmund Grønmo. Avbildet er styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Innlegget er tidligere publisert i VG 30.09.2021

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har formulert sju punkter som rådet mener bør tas inn i den nye regjeringserklæringen. Ett av disse punktene er dette: «Gjennomføre en tillitsreform for sektoren med overordnede mål og mindre detaljstyring.» Dette er et viktig punkt.

I et intervju i VG, som også refereres i Khrono, 29. september uttaler UHRs leder, Sunniva Whittaker, at motstanden mot detaljstyring også gjelder saker om nedleggelse av studiesteder som på Nesna. Hun sier at det er institusjonene som skal styre dette. Selv om dette synspunktet er omstridt, kan det betraktes som en rimelig presisering. I prinsippet har universitetene og høgskolene autonomi til selv å bestemme hvilke studiesteder de skal ha.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Ut fra dette kan ikke regjeringen og Stortinget pålegge Nord universitet å opprettholde sitt studiested på Nesna, og de kan heller ikke pålegge et annet universitet å opprette et studiested på Nesna.

Derimot trekkes saken altfor langt når VG i sin overskrift påstår at universitetssektoren «krever at Sp i regjering holder seg unna Nesna». Det vil ikke være noe problem at et annet universitet selv bestemmer at de vil ha et studiested på Nesna, og at dette støttes av regjeringen.

Det viktigste er imidlertid dette: Selv om universitetene og høgskolene selv bestemmer hvor de skal ha studiesteder, er det regjeringen og Stortinget som bestemmer hvor det skal være universiteter og høgskoler. De kan vedta å gjenreise Høgskolen i Nesna (HiNe) som en selvstendig høgskole, uten at det truer autonomien til noen andre høgskoler eller universiteter.

Eksisterende universiteter og høgskoler kan ikke ha vetorett mot verken oppretting av en ny institusjon eller gjenoppretting av en institusjon som er nedlagt som følge av en fusjon.

Som kjent var HiNe en selvstendig høgskole inntil fusjonen i Nord universitet i 2016. Utdanningsvirksomheten på Nesna er blitt videreført etter fusjonen, selv om Nord universitet har foretatt en nedbygging av denne virksomheten og vedtatt at studiestedet skal avvikles. Dette er i strid med både fusjonsavtalen mellom de fusjonerte institusjonene og regjeringens uttalte intensjoner med fusjonsprosessene. Det dreier seg her om den nest eldste institusjonen for høyere utdanning i Nord-Norge.

Den har hatt stor betydning for lærerutdanningen i landet, og det er den eneste institusjonen for høyere utdanning på Helgeland, som er en stor region med særlig stor mangel på kvalifiserte lærere.

Disse mer generelle utdanningspolitiske og regionalpolitiske konsekvensene av universitetets nedleggingsvedtak tilsier at regjeringen og Stortinget kan og bør gripe inn. Den muligheten de har til å gjøre dette, er å gjenopprette den høgskolen som eksisterte inntil fusjonen fant sted. Det ville være særdeles uklokt om UHR skulle protestere mot dette.

Powered by Labrador CMS