rektoransettelse

Har startet på jobben med å finne erstatter til Thøgersen

Fra 1. august 2025 trenger Norges Handelshøyskole (NHH) ny rektor. Nå starter prosessen med å finne Øystein Thøgersens erstatter.

Øystein Thøgersen har i overkant av ett år igjen som rektor for Norges Handelshøyskole.

31. juli 2025 har Øystein Thøgersen sin siste dag som rektor ved Norges Handelshøyskole, etter å ha sittet i sjefsstolen i åtte år. Tirsdag, under NHHs siste styremøte før sommeren, startet prosessen med å finne 59-åringens arvtager.

I etterkant av styremøtet skal administrasjonen sammen med styreleder og øvrige styremedlemmer avklare en endelig dato for et styremøte der det kan gjøres vedtak om ansettelse av ny rektor. 

Tentativt har det vært et ønske om å gjennomføre dette i midten av desember.

I tirsdagens møte ble det ellers vedtatt at det skal oppnevnes et rådgivende innstillingsutvalg, som består av en rekke av dagens styremedlemmer, inkludert styreleder Karen Helene Ulltveit-Moe. Leder av Forskerforbundet ved NHH, Sigrid Lise Nonås, skal også sitte i dette utvalget.

Referansegruppe

Styret skal også oppnevne en referansegruppe for innstillingsutvalget. Denne gruppen skal bestå av instituttlederne ved de seks instituttene, NHHE-direktør Tore Hillestad, leder for NHHS, Karoline Aasnæs, og én hovedtillitsvalgt som skal representere de teknisk-administrativt ansatte.

Når det gjelder tidsplanen tas det sikte på å lyse ut rektorstillingen i september 2024. 

Søknadsfristen skal være i midten av oktober, og ansettelse er planlagt i forbindelse med årets siste styremøte, den 12. desember, men dette er altså ikke hundre prosent avklart på det nåværende tidspunkt.

Utlysnings- og ansettelsesprosessene for prorektorer og instituttledere skal etter planen starte så snart ny rektor er ansatt.

Eksternt rekrutteringsfirma

Det vises ellers til at NHH i 2017, gjorde et omfattende og grundig arbeid med stillingsbeskrivelsen og kvalifikasjonskrav, ettersom dette var første gang rektor skulle ansettes og ikke velges.

Dette ble det noe diskusjon rundt i tirsdagens styremøte, og det ble etter hvert gjort noen mindre justeringer i stillingsbeskrivelsen før et vedtak ble fattet.

Det er ellers bestemt at det skal benyttes et eksternt rekrutteringsfirma i ansettelsesprosessen, men dette vil trolig ikke brukes i like omfattende grad som ved sist rektoransettelse.

Powered by Labrador CMS