Debatt anne britt djuve

Hvor skal byen ligge?

Campus Søndre Nordstrand er en mulighet for OsloMet til å gå fra å snakke om mangfold, urbanitet og bærekraft – til å gjøre det også.

Lokaler i Pilestredet er dyrt. Hva med å flytte OsloMet til Holmlia og Søndre nordstrand, spør Anne Britt Djuve.
Lokaler i Pilestredet er dyrt. Hva med å flytte OsloMet til Holmlia og Søndre nordstrand, spør Anne Britt Djuve.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

OsloMet er et universitet som signaliserer identitet ved hjelp av å utvikle signaturemnene urbanitet, mangfold og bærekraft. En utmerket måte å omsette dette i handling på, vil være å la signaturemnene gjenspeiles i diskusjonen om campus og lokalisering. Det har over tid pågått en prosess om to-campus modellen, nedleggelse av Campus Kjeller, etablering av campus Lillestrøm, og mer nylig om fortetting av Campus Pilestredet.

Kanskje er tiden moden for å diskutere en helt annen løsning – nemlig samlokalisering i en bydel i Oslo som virkelig vil kunne etablere Oslomet som et universitet der urbanitet, mangfold og bærekraft står i førersetet?

Søndre Nordstrand er en bydel som har vært i stor vekst og stor endring de siste tiårene, og som i dag preges av stort mangfold og mange muligheter, men også av betydelige levekårsbelastninger, med tilhørende utfordringer for hjelpeapparatet. Arbeidsledighet, lav utdanning, stor andel minoritetsspråklige, høy drop-out fra videregående skole og gjengkriminalitet er noen stikkord. I likhet med i bydelene i Groruddalen, møter NAV, barnehager, barnevern og øvrig tjenesteapparat i Søndre Nordstrand en virkelighet som er vidt forskjellig fra det resten av landet står overfor.

Dette innebærer behov for spesialisert kompetanse. Det viser seg dessuten at det er vanskelig å rekruttere til en del av disse svært viktige og krevende jobbene i velferdsstatens frontlinje. Etter sigende er ett års ansiennitet for erfaren å regne, i det teamet i barnevernet i Søndre Nordstrand som tar imot bekymringsmeldinger. Dette er noe av bakgrunnen for at OsloMet og Søndre Nordstrand har gjensidig interesse av samarbeid om forskning og utdanning, og som ligger bak en rekke slike initiativer (REACH, universitetskommunen, Søndre Nordstrand-prosjektet). OsloMet ønsker å bruke Søndre Nordstrand som laboratorium. Hva med å like gjerne flytte inn i det?

Mange ansatte på OsloMet vil antakelig vegre seg mot å flytte til Holmlia. Det illustrerer i seg selv hvorfor Holmlia har behov for et universitet. Bydelen trenger å bli attraktiv for et bredere publikum enn i dag. Lang reisevei er et dårlig argument dersom man legger campus tett ved en togstasjon – reisetiden fra Oslo S til Holmlia er 11 minutter. Når Oslotunnelen kommer i drift, blir det togavgang minst fire ganger i timen.

Flytting av et helt universitet til Søndre Nordstrand ville kunne få svært store og positive ringvirkninger for bydelen.

Anne Britt Djuve

OsloMet har i dag store kostnader til husleie i et av landets dyreste områder, og man kan spørre seg om tilværelsen som leietaker i Pilestredet på sikt er bærekraftig. I motsetning til de ‘gamle’ universitetene, eier ikke OsloMet egne lokaler. Dette er dyrt, og manglende forutsigbarhet gjør utvikling av bygningsmassen vanskelig.

Flytting av et helt universitet til Søndre Nordstrand ville kunne få svært store og positive ringvirkninger for bydelen. Det vil gjøre området mer attraktivt både å bo og arbeide i. Det vil bidra til å gjøre befolkningsammensettingen mer variert. Det vil markedsføre OsloMet som studiested for befolkningen i bydelen, og øke opptaket av studenter fra bydelen til viktige profesjonsstudier som barnehagelærerutdanningen, lærerutdanningen, sosialt arbeid og barnevernspedagogikk. I neste omgang kan dette forsyne bydelen med ferdig utdannede barnevernspedagoger med lokalkunnskap.

De som bor i Søndre Nordstrand er for lengst møkklei av å bli omtalt som et problem. Et universitet kan bidra til å forløse potensialet som ligger i denne unike bydelen. For Oslo og Norge er det på kort og lang sikt veldig kostbart med det nivået på levekårsproblemer som i dag preger området. Kanskje kunne Oslo kommune og staten komme sammen i et spleiselag og finansiere et nytt campus for OsloMet i Søndre Nordstrand?

Et signaturbygg med utsikt over fjorden og nærhet til marka kan løfte denne løsningen både i bydelens og de ansattes øyne. For OsloMet vil det å eie sin egen bygningsmasse gi helt andre muligheter til å utvikle en hensiktsmessig fysisk infrastruktur. Med andre ord: Campus Søndre Nordstrand er en mulighet for OsloMet til å gå fra å snakke om mangfold, urbanitet og bærekraft – til å gjøre det også.

Powered by Labrador CMS