Pressens Faglige Utvalg

Khrono og forskning.no brøt ikke god presseskikk. Forskningspolitikk.no felt

Pressens Faglige Utvalg behandlet onsdag tre klagesaker om ytringer og debatten om kjønnsforskning. 

--«Helt på grensen» er et rett sted å være for en avis som Khrono når det gjelder ytringer og meninger, sier redaktør Tove Lie etter at PFU i dag slo fast at Khrono ikke har brutt god pressskikk i publiseringen av et debattinnlegg.
Publisert Oppdatert

«En meningsartikkel som gikk hardt ut mot organisasjonen Women’s Declaration International (WDI) inneholdt kraftige ytringer, men gikk ikke utover grensen for det som må være presseetisk akseptabelt på meningsplass.» Khrono har ikke brutt god presseskikk. 

Slik lød konklusjonen til Pressens Faglige Utvalg (PFU)  i et møte onsdag. 

Professor ved Universitetet i Stavanger, Anne Kalvig, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Kamilla Aslaksen, og leder i Women's Declaration International (WDI) hadde klaget inn Khrono for det de mente var brudd på en rekke bestemmelser i pressens etiske regelverk, Vær varsom-plakaten

Bakgrunnen var at Khrono i mars  publiserte et innlegg skrevet av redaktør Per Koch i Nifus tidsskrift, Forskningspolitikk, der tittelen var: «Antitrans-aktivistene ønsker seg respekt fra norsk akademia. Det er det ingen grunn til å gi dem».

Klagerne ser innlegget som «grovt feilaktige og udokumenterbare påstander om kvinner som deltar i ordskiftet om kjønn», heter det blant annet i klagen mot Khrono.

Flere klager 

Anne Kalvig og Christina Ellingsen hadde til samme PFU-møte også klaget inn  fagtidsskriftet Forskningspolitikk for at de ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse på en kommentar som tidsskriftets redaktør Per Koch hadde skrevet. Teksten i Forskningspolitikk var en annen enn teksten som var publisert i Khrono, men omhandlet samme tema. 

I samme møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU) ble det behandlet ytterligere en klage fra Ellingsen og Kalvig, denne gangen mot forskning.no som hadde avpublisert og beklaget et innlegg fra Per Koch. Klagerne mente at beklagelsen ikke var korrekt nok. 

Forskning.no ble ikke felt i dagens møte, men utvalget påpekte at publisering som sådan var et brudd, men at forskning.no hadde gjort mye og nok for å rette det opp. 

Det var  Journalisten som først omtalte dagens avgjørelser, som ble diskutert i et åpent PFU-møte, som også ble strømmet ut offentlig. Journalisten.no omtalte også klagen mot Khrono på forhånd: «Kjønnsdebattanter klager Khrono til PFU»

Khrono frifunnet for innlegg

I sitt møte mente PFU at teksten publisert i Khrono ikke utløste rett til samtidig imøtegåelse, men rett til tilsvar som kan gis i ettertid. Dette fikk klageren tilbud om, men benyttet seg ikke av anledningen.

Aftenposten-journalist og PFU-medlem Gunnar Kagge sa i møtet at innlegget Khrono har publisert hadde en litt annen tone, enn det første der tidsskriftet  Forskningspolitikk ble felt. Han mente likevel det var formuleringer som var i grenseland, men at Khrono her falt ned på rett side.

«Khrono lander kanskje ikke på rett side, men heller ikke på feil,» mente en av  offentlighetens representanter i utvalget, Ingrid Rosendorf Joys fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Innstillingen til møtet var at Khrono ikke hadde brutt god presseskikk ved å publisere innlegget.

— Jeg er veldig glad og lettet over konklusjonen i utvalget om at Khrono ikke har brutt god presseskikk her. Også under debatten i PFU ble det presisert at når det gjelder meningsinnlegg må det være stor takhøyde og ytringsrom i mediene. Flere mente at Khrono med publiseringen var helt på grensen av det som er presseetisk innenfor. Å være på grensen, men likevel innenfor er et riktig  sted for Khrono å være når det gjelder ytringer og meningsutveksling, sier Khronos redaktør Tove Lie. 

— Vi noterer at PFU har redusert pressetiske problemstillinger til et enkelt spørsmål om hvorvidt de som blir tilsvinet i debatt, har fått tilbud om å vaske og rydde opp. Vi foreslår at PFU reduserer Vær Varsom-plakaten til dette punktet, sånn at alle kan spare tid og krefter, sier Anne Kalvig i en kommentar til dagens resultater i PFU. 

Forskning.no ble heller ikke felt

I motsetning til Khrono publiserte forskning.no, samme innlegg som Forskningspolitikk, mens sistnevnte ble felt så gikk forskning.no fri.

Forskning.no publiserte en kommentar fra redaktør i Forskningspolitikk Per Koch som et debattinnlegg på sine flater, men avpubliserte og beklaget etterpå.

PFU konkluderte med at de likelydende påstandene utløste samtidig imøtegåelse også i forskning.nos publisering, og dermed utgjorde et presseetisk brudd. Samtidig mente utvalget at redaksjonens snarlige avpublisering, beklagelse og invitasjon til å gi tilsvar måtte vektlegges.

— Dette er et godt eksempel på hvordan en sak kan håndteres på to vidt forskjellige måter. Jeg mener at avpubliseringen, men ikke minst beklagelsen med redaktørens redegjørelse, veier opp for bruddet, sa PFU-leder Anne Weider Aasen, ifølge Journalisten.

Forskningspolitikk ble dømt

Forskningspolitikk publiserte en kommentar signert ansvarlig redaktør Per Koch, der han omtalte organisasjonen Women’s Declaration International (WDI) blant annet som transfobisk.

Klagerne mener at redaktøren i kommentaren «oppfordrer til delegitimering av kvinner i akademia», og «fremsetter grove anklager og grov feilinformasjon om navngitte personer og kvinneorganisasjonen WDI».

Klagen gjaldt en lang rekke punkter i den presseetiske Vær varsom-plakaten, blant annet punkt 3.2 om kildebredde og 4.14 om samtidig imøtegåelse, beskriver Journalisten.

Forskningspolitikk svarte på sin side med at man anså at Vær varsom-plakaten ikke var brutt, og at artikkelen i Forskningspolitikk representerer en kritisk analyse av transfobi i vår tid. Den er ikke et angrep på kvinner i akademia, ifølge Forskningspolitikk.

PFU mente at påstandene som framkom i kommentaren fra Koch krever samtidig imøtegåelse, og dermed ble Forskningspolitikk felt.

— Påstandene utløser krav om samtidig imøtegåelse, det er ikke oppfylt, og da blir det brudd, oppsummerte NRK-nyhetssjef og PFU-medlem Stein Bjøntegård, ifølge Journalisten.

Redaktør i Forskningspolitikk skriver blant annet i en kommentar til Khrono om fellelsen: 

«Jeg tar vedtaket om at Forskningspolitikk har brutt med Vær Varsom-plakatens paragraf 4.14 til etterretning. Det er et faktum at vi ikke ba Ellingsen og Kalvig om et svarinnlegg. Det som er viktig her er at PFU ga et klart signal om at de kjønnsidentitetskritiske aktivistene ikke kan bruke PFU til å stoppe redaktører landet rundt fra å publisere artikler som kritiserer dem.»

Vi gjør oppmerksom på at Khronos redaktør Tove Lie er vara til PFU. Hun har ikke deltatt i PFUs behandling av noen av de sakene som er omtalt her. (Red.)

Powered by Labrador CMS