NTNU

Må redusere med inntil tretti årsverk

Mandag fikk ansatte ved NTNUs lærerutdanning beskjed om at det nå er mulig å søke om sluttpakker. — Et generelt anslag er at det er behov for å redusere med 25 til 30 årsverk med effekt fra og med 2025, sier dekan Tine Arntzen Hestbek.

Dekan Tine Arntzen Hestbek sier det ikke er press å si at neste runde blir oppsigelser hvis ikke mange nok tar sluttavtale. — Det er en realitet.
Publisert Oppdatert

Mandag fikk alle ansatte ved Institutt for lærerutdannings åtte fagseksjoner beskjed om at de nå har mulighet for å søke på sluttpakker, eller sluttavtaler som de også kalles. 

Beskjeden var forventet, men likevel ubehagelig, kunne førsteamanuensis Eli Smeplass fortelle. 

— Mange er oppgitt. Det råder en stille aksept, og mange er stille i håp om at dette ikke berører dem selv, sa hun til Khrono. 

25—30 årsverk skal vekk

Ifølge Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, som sendte ut informasjonen, vil en sluttavtale bety at ansatte sier opp stillinga mot at NTNU betaler et vederlag i 9—18 måneder. Dette regnet ut fra hvor lang tjenestetid de ansatte har i staten. Vederlaget skal tilsvare én måned sluttvederlag for hvert tjenesteår, og minst tilsvare 9 måneders lønn og maksimalt 18 måneders lønn. 

— Et generelt anslag er at det er behov for å redusere med 25 til 30 årsverk med effekt fra og med 2025, sier dekan Tine Arntzen Hestbek. 

Ifølge Eli Smeplass har de ansatte tidligere fått signaler om at enkelte fagseksjoner ved instituttet er mer overtallige enn andre. Nå kan imidlertid alle på lærerutdanninga søke hvis de ønsker det. 

— Vi ser at det kan være rom for noe nedbemanning i de fleste fagseksjonene. Derfor har vi valgt å gå bredt ut, sier Arntzen. 

Sluttavtaler først, men …

Dette innebærer at ansatte ved instituttets åtte fagseksjoner får mulighet til å søke om sluttpakke. 

— Smeplass sier dere ikke har kommunisert til ansatte hvem dere ønsker skal søke på disse avtalene — hva er din kommentar til det?

— Det er fordi dette er en frivillig ordning. Om vi kommuniserer hvem som skal søke, vil det ikke være frivillig. Først når vi vet hvem som ønsker sluttavtale, kan vi vurdere om vedkommende har kritisk kompetanse, som gjør at søknaden ikke innvilges, sier dekanen. 

— Dere nevner at hvis ikke mange nok tar sluttavtaler, så kan det bli oppsigelser. Er ikke dette et press på ansatte for å få dem til å takke ja til en slik avtale?

— Vi ønsker å unngå oppsigelser og tilbyr sluttavtaler først, fordi vi anser det som bedre for de ansatte. Men om vi ikke når målene for nedbemanning har vi ikke annet valg enn å gå til oppsigelser. Å si dette er ikke ment som press — det er en realitet.

Som Khrono har skrevet, vil ikke NTNU totalt sett klare å unngå oppsigelser. Direktør Bjørn Haugstad fortalte om røde tall under tirsdagens universitetsstyremøte.

— For ett år siden kunne jeg ikke garantere at det ikke vil komme oppsigelser. Nå kan jeg garantere at det vil bli oppsigelser ved NTNU, sa Haugstad.

— 70 prosent av utgiftene våre er lønnsutgifter, og skal vi nedjustere dette må vi bli færre ansatte, sa økonomidirektør Ingrid Volden i samme møte.

Skjermer kritisk kompetanse

Hvorfor fakultetets tilbud til de ansatte på lærerutdanninga innebærer en ordning med minst 9 måneders lønn og maksimalt 18 måneder lønn, forklarer Tine Arntzen Hestbek slik:

— Dette er ramma for sluttavtaler som er forhandlet fram mellom NTNU og fagforeningene.

Ett krav for å søke, er at man har vært fast ansatt ved NTNU i minst ett år. Videre heter det i informasjonen til de ansatte:

«Ansatte som har kritisk kompetanse som er viktig for ILU å beholde, vil ikke få innvilget søknaden. Med kritisk kompetanse mener vi at du har kompetanse som er nødvendig for at ILU skal kunne løse prioriterte oppgaver og som vi ikke kan utføre med interne omdisponeringer.»

Ansatte over 62 år får ikke søke, for å unngå tap av pensjonsrettigheter og mulighet for å gå av med AFP. Men det kan finnes andre løsninger, antydes det. 

Fristen for å søke om sluttavtale er 12. august.

Oppdatert 19. juni kl. 17.01: I en tidligere versjon sto det at alle ansatte ved Institutt for lærerutdanning har fått beskjed om at de kan søke sluttpakker. Dette er endret til alle ansatte ved instituttets åtte fagseksjoner, siden ansatte ved instituttets to nasjonale sentre og administrasjonen ikke er omfattet.

Powered by Labrador CMS