sluttpakker

Tilbud om sluttpakke til alle. Pengekrise i lærer­utdanninga ved NTNU 

Førsteamanuensis Eli Smeplass og de andre ved Institutt for lærerutdanning på NTNU fikk i dag tilbud om å ta sluttpakke. — Det råder en stille aksept, og mange er stille i håp om at dette ikke berører dem selv, sier hun. 

Portett av Eli Smeplass
— Disse sluttpakkene er ikke populære, og de er heller ikke lukrative, sier Eli Smeplass ved Institutt for lærerutdanning, NTNU
Publisert Oppdatert

Mandag ettermiddag kom beskjeden mange har fryktet. En beskjed til hver enkelt ansatt ved Institutt for lærerutdannings åtte fagseksjoner med informasjon om at det nå er mulig å søke om sluttavtale. Bakgrunnen er trang økonomi. 

Det står forklart i e-posten fra Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap at en sluttavtale betyr at man sier opp stillinga mot at NTNU betaler et vederlag i 9-18 måneder. Dette regnet ut fra hvor lang tjenestetid de ansatte har i staten. Vederlaget skal tilsvare én måned sluttvederlag for hvert tjenesteår, og minst tilsvare 9 måneders lønn og maksimalt 18 måneders lønn, er informasjonen som gikk ut til de ansatte. 

— Oppsigelser neste skritt

Det understrekes at det er helt frivillig å søke om sluttavtale, og verken NTNU eller instituttet kan kreve at ansatte skal søke. Men ett ris bak speilet er det:

«Fakultetet vil gjennomføre en evaluering når vi i høst har oversikt over hvor mange ansatte som har inngått en sluttavtale og andre typer frivillig avgang. Hvis vi fortsatt har behov for nedbemanning, vil oppsigelser være neste skritt. Sluttavtaler vil da ikke lenger være et aktuelt tiltak.»

— Når ei slik melding sendes ut til alle på en sånn dag, så er det veldig spesielt. Det er ikke gjort noen forsøk på å kommunisere til oss hvem de ønsker skal søke på disse avtalene, sier Eli Smeplass til Khrono.

Pressa økonomi

Det har vært klart en tid at den økonomiske situasjonen ved fakultetet ikke har vært den beste. I et dokument fra ledelsen ved SU-fakultetet til det lokale samarbeidsutvalget tidligere i vår, ble det pekt på sluttpakker som en måte å redusere antallet ansatte. 

Flere andre fakulteter ved universitetet har også slitt økonomisk siste året. Fakultet for medisin og helsevitenskap må kutte inntil 70 årsverk fram mot 2027.

I tillegg kommer Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, som i løpet av 2023 gikk fra å ha 65 millioner på bok til å overtrekke sparekontoen med 8,5 millioner — et underskudd på 73 millioner.

Også Fakultet for arkitektur og design lå for øvrig lenge an til å ende 2023 med røde tall på sparekontoen, men de klarte å snu skuta i siste liten.

— Ikke lett å søke nye jobber

Hun opplyser at de ansatte tidligere har fått signaler om at enkelte fagseksjoner er mer overtallige enn andre, men nå konstaterer hun at NTNU sender ut samme beskjed til alle ved lærerutdanninga. 

— Mange er oppgitt. Det råder en stille aksept, og mange er stille i håp om at dette ikke berører dem selv. Meldinga om sluttpakker tror hun kan oppleves som et press overfor ansatte. 

Smeplass peker på at det ikke vil bli lett å søke jobber for dem som tar sluttavtaler. En nærliggende arbeidsplass for mange ved instituttet, er Nord universitet. Men også der er det innsparinger på gang, og universitetet har innført ansettelsesstopp. 

— Det å se for seg alternative jobber, er vanskelig for mange her, vil jeg tro. Disse sluttpakkene vil ikke bli populære, og de er heller ikke lukrative. 

Kritisk kompetanse beholdes

Eli Smeplass har hatt et lengre utenlandsopphold og mye har skjedd i løpet av ett år. Hvordan er det å komme tilbake?

— Jeg forventet å komme tilbake til et institutt som er veldig annerledes enn da jeg dro. Da var det noen signaler om at det kunne bli trangere, men alt som har rullet ut nå, har skjedd mens jeg har vært langt unna arbeidsgiver. 

De ansatte som bestemmer seg for å sende inn en søknad, vil få den behandlet av ei arbeidsgruppe (bestående av instituttleder, aktuell fagseksjonsleder og 1–2 HR-rådgivere) før instituttleder innstiller. Det er dekan som til sist beslutter hvem som skal få innvilget søknaden.

Et krav for å søke, er at man har vært fast ansatt ved NTNU i minst ett år. Videre heter det i informasjonen til de ansatte:

«Ansatte som har kritisk kompetanse som er viktig for ILU å beholde, vil ikke få innvilget søknaden. Med kritisk kompetanse mener vi at du har kompetanse som er nødvendig for at ILU skal kunne løse prioriterte oppgaver og som vi ikke kan utføre med interne omdisponeringer.»

Ansatte over 62 år får ikke søke, for å unngå tap av pensjonsrettigheter og mulighet for å gå av med AFP. Men det kan finnes andre løsninger, antydes det. 

Fristen for å søke er 12. august. 

I en e-post mandag kveld skriver Ingunn Dahler Hybertsen, prodekan for campusutvikling at SU-fakultetet vil svare på Khronos spørsmål tirsdag. 

Oppdatert 19. juni kl. 17.02: I en tidligere versjon sto det at alle ansatte ved Institutt for lærerutdanning har fått beskjed om at de kan søke sluttpakker. Dette er endret til alle ansatte ved instituttets åtte fagseksjoner, siden ansatte ved instituttets to nasjonale sentre og administrasjonen ikke er omfattet.

Powered by Labrador CMS