Borg-saken

Mener Borgs leserinnlegg er grunnlovsstridig

Advokat Jon Wessel-Aas omtaler rektors kommunikasjon med Norsk Industri som «en søknad om avskjed» og mener det NTNU-rektoren har gjort, strider mot grunnloven.

Jon Wessel-Aas
Advokat Jon Wessel-Aas er ekstpert på ansattes ytringsfrihet. Han mener måten NTNU-rektoren har agert på er grunnlovsstridig og illojal.
Publisert

— Denne håndteringen fra NTNU-rektor Anne Borg fremstår, slik den er presentert her, jo i realiteten som en søknad om avskjed, skriver advokat Jon Wessel-Aas på X og deler Khronos sak om all kommunikasjon mellom NTNU-rektoren og industrien.

Den profilerte advokaten har ytringsfrihet som en av sine spisskompetanser.

— Hvorfor er ytringsfrihet tilsynelatende så vanskelig? legger han til.

Overfor Khrono utdyper Wessel-Aas:

— Å gå ut offentlig som arbeidsgiver og gi ansatte refs for å gjøre noe som er godt innenfor deres grunnlovsfestede rettigheter, det er grunnlovsstridig, sier han.

Han tar forbehold om at han uttaler seg basert på det som har kommet fram i media.

Rektor Anne Borg er forelagt kritikken og ønsker ikke å kommentere saken noe ytterligere før fredagens styremøte

— Åpenbart brudd på lojalitetsplikten

Wessel-Aas viser videre til at en ofte snakker om en lojalitetsplikt til arbeidsgiver når en snakker om ansattes ytringsfrihet, en lojalitetsplikt som «overhodet ikke er satt i spill i denne saken fra forskernes side».

— Men lojalitetsplikten er gjensidig. Og det rektor har gjort her, er et åpenbart brudd på den lojalitetsplikten, mener jeg.

— Og så synes jeg det blir ekstra stygt når man ser kommunikasjonen hun har hatt med industrien, og det gjør det enda verre at det var hun som tok initiativ til kommunikasjonen. Ikke bare er hun illojal mot egne ansatte, fremstår som at hun tjener andres interesser fremfor institusjonens og forskernes uavhengighet og ansattes rett til å delta i debatten. 

Advokaten mener en rektor burde ha håndtert saken stikk motsatt av hva Borg har gjort.

Fakta

Dette er saken

  • 27. november publiserte Dagens Næringsliv en sak i forbindelse med lanseringen av rapporten «Kjernekraft i Norge», en rapport bestilt av Næringslivets Hovedorganisasjon(NHO).
  • I artikkelen intervjues de to NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland, som også har offentliggjort en rapport med samme tittel, men med motsatt konklusjon.
  • NTNU-forskerne omtaler NHO-rapporten som et bestillingsverk og sier de synes det er trist at «norsk energipolitikk skal la seg påvirke av partsinnlegg og påvirkning kjøpt og betalt av Fornybar Norge».
  • Den 5. desember skrev NTNU-rektor Anne Borg et leserinnlegg i Dagens Næringsliv hvor hun blant annet skriver at hun som NTNU-rektor ikke kan stå inne for utsagnene fra de to forskerne, og at hun vil ta sterkt avstand fra de to forskernes karakteristikker av rapporten.
  • I ettertid har det kommet fram at Anne Borg kommuniserte med både Norsk Industri og NHO om hvordan NTNU skal følge opp saken, og da blant annet om innholdet i leserinnlegget. 

— I en slik sak burde reaksjonen være «Dette er ikke mitt bord, det er uavhengige forskere som ytrer seg i sin egen rett og på egne vegne som akademikere. Har dere innsigelser til hva de mener får dere benytte dere av egen ytringsfriheten og delta i debatten.»

Borg initierte kontakten

Torsdag kunne Khrono avdekke gjennom innsyn i NTNU-rektor Anne Borgs telefonlogg at det var hun som tok initiativet til kontakten med Norsk Industri og NHO etter at to NTNU-forskere kritiserte en rapport om kjernekraft som de to næringslivsaktørene hadde bestilt, sammen med Fornybar Norge.

Borg skrev et leserinnlegg som kom på trykk i Dagens Næringsliv hvor hun refset språkbruken, og siden har det gått en diskusjon om ytringsfrihetens kår ved Norges største universitet. Blant de som har gått ut mot Borg, er Anine Kierulf som mente Borgs ytringer viser manglende forståelse for hva et universitet er.

Leserinnlegget førte til at styremedlem Aksel Tjora ved NTNU tok initiativ til et ekstraordinært styremøte om saken som vil bli avholdt fredag.

Kanskje hardest i sin kritikk av Borgs utspill var Kristian Gundersen, professor ved Universitetet i Oslo:

— Jeg kan ikke forstå annet enn at hun ikke kan fortsette som rektor. Får ikke dette noen konsekvenser for henne, så blir den akademiske frihetsbestemmelsen i loven tømt for innhold. Da kan ledere gjøre hva de vil, har Gundersen sagt til Khrono.

Saken tas også opp på Stortinget, i form av et skriftlig spørsmål fra Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad til statsråden for høyere utdanning, Sandra Borch (Sp).

«Er statsråden bekymret for den akademiske friheten, og særlig ytringsfriheten til forskere, sett i lys av den siste saken ved NTNU?» spør Bjørnstad. Spørsmålet er foreløpig ikke besvart.

Powered by Labrador CMS