Min doktorgrad

Bildet viser Morten Nilsen på laboratoriet
Morten Nilsen har analysert avføringsprøver fra 240 mor-barn-par, for å finne ut hvilke bakterier som blir overført fra mor til barn under fødsel.

Møtte uventet motstand under pandemien

Morten Nilsen har forsket på tarmbakterier hos spedbarn. Men både å få tak i utstyr og avføringsprøver midt under en pandemi skulle bli utfordrende.

— Hvorfor ble det doktorgrad om akkurat dette emnet?

— Som student fikk jeg raskt øynene opp for mikrobiologi, og ble ledet mot tarmbakterier. Jeg skrev masteroppgave om tarmbakterier hos spedbarn. Etter at jeg hadde levert den, fikk vi penger til videre forskning slik at jeg kunne fortsette med det arbeidet jeg gjorde under mastergraden.

Fakta

Morten Nilsen (31)

  • Har levert avhandlinga «The gut microbiota from the general population during the first year of life»
  • Disputerte ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 9. desember 2022

— Kan du presentere prosjektet i korte trekk?

— Jeg har forsket på hvilke bakterier som er i tarmen til spedbarn og hvordan disse endrer seg det første leveåret. Jeg har også sett på hvilke bakterier som blir overført gjennom en vaginal fødsel og hvilke som blir overført dersom fødselen skjer ved keisersnitt. Keisersnittfødsel kan gi en økt risiko for immunologiske sykdommer, men om dette henger sammen bakteriene er vi usikre på. Totalt hadde jeg avføringsprøver fra 244 mor-barn-par.

— Hva fant du?

— Vaginal fødsel sørger for overføring av bakterier fra mor til barn. For en av gruppene av bakterier var det særlig stor forskjell mellom barn født vaginalt og med keisersnitt. Dette så vi fram til barnet var tre måneder. Når barnet begynner å få fast føde, ser vi at bakteriene endrer seg.

Det er lett å tenke at bakterier er noe man ikke ønsker å ha i kroppen. Det stemmer ikke.

Min doktorgrad

Meir enn 1500 doktoravhandlingar vert levert i Noreg kvart år. I ein serie presenterer Khrono nokre av kandidatane som nyleg har disputert. Og me tek imot tips om fleire på redaksjonen@khrono.no

— Bakteriene bruker den næringen som er til overs, og de produserer viktige ting for kroppen vår, blant annet smørsyre. Bare i tarmen har vi flere trillioner bakterier, og heldigvis er det stort sett bakterier som holder oss friske.

— Hva har vært mest krevende gjennom doktorgradsperioden?

— Å ta doktorgrad er en emosjonell berg-og-dal-bane. Jeg har nok hatt dager der jeg tenkt på om det var dette jeg hadde lyst til, men totalt sett har det vært fantastisk. Pandemien var nok det som ble mest utfordrende. Jeg fikk god hjelp fra NMBU, som lot oss stipendiater være på universitetet dersom det var mulig. Men det dukket opp andre problem, som import av reagenser. Det å hente avføringsprøver midt under en pandemi var heller ikke så populært.

— Å ta doktorgrad er en emosjonell berg- og dalbane.

Morten Nilsen

— Kom du i mål til normert tid?

— Ja, jeg hadde fire år og leverte en måned senere.

— Hva skal du bruke doktorgraden til videre?

— Rett etter at jeg fullførte doktorgraden fikk jeg en postdok-stilling. Prøvene jeg brukte i arbeidet med avhandlingen kommer fra en stor, internasjonal studie som heter PreventADALL. Her er det hentet inn prøver fra totalt 2500 mor-barn-par, og nå jobber vi med å se på om det er mulig å se det samme som jeg fant i doktorgradsarbeidet når vi ekspanderer.

Powered by Labrador CMS