MERITTERING

Ni blir meritterte undervisere hos Høgskolen på Vestlandet

Den siste av to piloter er gjennomført med mål om fast meritterings­ordning hos Høgskolen på Vestlandet (HVL).

De nye meritterte underviserne på HVL. Fra øverst til venstre: Per Eilif Thorvaldsen, Marcin Andrzej Fojcik, Djenana Jalovcic, Lars Kyte, Atle Hole Sæterbakken, Silje Valde Onsrud, Øyvind Glosvik, Gro Ulland, Kari Håvåg Voldsund
Publisert

— Denne utlysningen var den andre av to piloter som har vært gjennomført med mål om å etablere en fast meritteringsordning ved Høgskulen på Vestlandet, sier Kristine Ludvigsen, faglig kontaktperson for ordningen i en pressemelding.

Fakta

Meritterte undervisere på HVL

De tre hovedkriteriene for å bli tildelt status som merittert underviser ved HVL er at søkeren over tid

 1. vektlegger studentenes læringsprosess i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning.
 2. viser en systematisk, forskende og vitenskapelig tilnærming til undervisning.
 3. har en kollegial holdning og er en aktiv pedagogisk bidragsyter med fokus på deling av erfaringer knyttet til utdanningskvalitet.

De som får status som merittert underviser vil få en lønnsøkning på 50 000 kroner. Fagmiljøet som søkeren representerer, vil bli belønnet med en engangssum på 100 000 kroner til videre utvikling av utdanningskvalitet. Meritteringen er gjeldende så lenge den ansatte har et tilsettingsforhold ved HVL. 

Kilde: HVL

Ludvigsen forteller at de i begge runder har fått mange svært interessante og gode søknader som viser bredde og dybde i hvordan undervisere jobber systematisk, vitenskapelig, og i samarbeid med kolleger om å utvikle kvalitet i utdanningene.

Det ble mottatt 19 søknader til årets utlysning, og altså har ni av disse fått innvilget status som merittert underviser. Fem av dem er menn og fire av dem er kvinner. To kommer fra samme institutt. 

Slik ser listen ut: 

 • Marcin Andrzej Fojcik, dosent ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
 • Øyvind Glosvik, dosent ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
 • Djenana Jalovcic, førsteamanuensis ved Institutt for helse og funksjon 
 • Lars Kyte, førstelektor ved institutt for helse- og omsorgsvitenskap
 • Silje Valde Onsrud, professor ved Institutt for kunstfag
 • Atle Hole Sæterbakken, professor ved Institutt for idrett, kosthold og naturfag
 • Per Eilif Thorvaldsen, førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
 • Gro Ulland, førstelektor ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkning
 • Kari Håvåg Voldsund, prodekan for utdanning ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Kritiske til ordningen

På tampen av november annonserte NTNU og Universitetet i Oslo (UiO) hvem som ble meritterte ansatte hos dem, med henholdsvis 21 hos NTNU og ni hos UiO. Nord universitetet har delt ut 14 meritt-statuser og OsloMet har merittert åtte i år. Inkludert HVL blir det over 50 meritterte undervisere.

Det har stormet rundt meritt-ordningen den siste tiden, noe også en av HVL sine utkårede har uttalt seg om. Per Eilif Thorvaldsen er førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag. Han mener meritterte undervisere burde kose seg med rosen, fordi den er fortjent. 

— Jeg har etter ti års iherdig innsats sammen med studenter og kollegaer fått anerkjennelse for mitt bidrag. For meg er det kjekt med merittering og litt ære og berømmelse på tampen av karrieren, skriver han i et meningsinnlegg i Khrono

To dekaner ved UiO har uttalt seg kritisk til meritteringsordningen. Studiedekan ved Humanistisk fakultet, Gunn Enli, sammen med Trine Waaktaar som er studiedekan ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, mener den er faglig snever og appellerer mer til menn enn kvinner. De skriver at det er en svakhet ved ordningen at den roser enkeltpersoner heller enn miljøer. 

— Vi har begge jobbet lenge nok innenfor studiefeltet til å vite at folk som kvalifiserer for merittert utdanner ikke opererer eller utvikles alene. Det er i samspillet mellom initiativrike undervisere, kreative fagmiljøer, fleksible organisatoriske rammebetingelser og engasjerte, aktive studenter at spennende undervisning utvikles, skriver de to i Khrono

Powered by Labrador CMS