Nokut-styret gir stryk til Universitetet i Stavanger på kvalitetsarbeid

Styret i Nokut har godkjent kvalitetsarbeidet ved tre universiteter, men Universitetet i Stavanger får stryk.

Nokut-direktør Terje Mørland gir Universitetet et år på å rette opp vesentlige mangler i kvalitetsarbeidet, med mulig forlengelse på grunn av koronakrisen
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) underkjenner kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Stavanger og sier at det har vesentlige mangler.

Universitetet i Agder, NMBU og OsloMet får derimot godkjent av Nokut-styret. Tilsynene ved de fire universitetene ble gjennomført høsten 2019, og vedtak ble fattet av Nokuts styre 23. april.

Fakta

Tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

Et godkjentstempel innebærer at Nokut vurderer at institusjonen har god systematikk i kvalitetsarbeidet og er i stand til å identifisere og rette opp sviktende kvalitet innen rimelig tid.

Ved mindre mangler får institusjonene en opprettingsfrist.

Ved vesentlige mangler blir kvalitetsarbeidet underkjent, og institusjonen vil etter en tid få nytt besøk av Nokut.

Dersom kvalitetsarbeidet heller ikke da kan godkjennes, vil institusjonen miste alle selvakkrediteringsrettighetene sine.

Godkjent kvalitetsarbeid betyr ikke at alle studiene en institusjon tilbyr til enhver tid tilfredsstiller alle kvalitetskrav. Men man skal altså kunne stole på at institusjonen er i stand til å fange opp og rette opp sviktende kvalitet.

Kilde Nokut

Vedtakene er i tråd med anbefalingene fra de sakkyndige som ble oppnevnt av Nokut for å vurdere kvalitetsarbeidet ved de fire universitetene. De sakkyndige leverte sine anbefalinger i begynnelsen av februar og de fire universitetene hadde frist for å gi tilsvar 2. mars. 23. april gjorde så Nokut-styret sitt vedtak.

UiS var forberedt

For Universitetet i Stavanger kommer derfor ikke vedtaket i Nokut-styret som noen stor overraskelse.

Prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, sier til Khrono at de var godt forberedt på avgjørelsen.

Prorektor Astrid Birgitte Eggen ved Universitetet i Stavanger.

— Vi har hatt god dialog med Nokut i løpet av tilsynet og denne våren. Vi gjør nå store endringer i vårt kvalitetssystem, og vil ha sak til vårt styre om dette i junimøtet. Mange ansatte er involvert i arbeidet. Parallelt jobber vi selvfølgelig med å styrke til pågående arbeidet i organisasjonen, sier Eggen.

UiS har nå fått en frist på å rette opp manglene og sende inn ny dokumentasjon. I verste fall kan universitetet miste alle sine fullmakter til å opprette nye utdanninger.

— Fristen er normalt inntil ett år, men vil bli nærmere vurdert i lys av koronasituasjonen. Etter at vi har mottatt ny dokumentasjon, vil vi kunne ta en ny vurdering, Dersom kvalitetsarbeidet heller ikke da kan godkjennes, vil universitetet miste alle fullmakter til å etablere nye utdanninger, sier Nokut-direktør Terje Mørland.

Les også: Fekk stryk frå sakkunnige. Her svarar UiS-leiarane

Fakta

Oversikt over tilsyn med kvalitetsarbeid

I perioden 2017 til 2024 skal Nokut føre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved i alt 51 universiteter og høyskoler.

Oversikt over tilsyn:

Prosjekt 1 – 2018/2019

  • Høgskolen i Innlandet (HINN)
  • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
  • Nord universitet (NORD)
  • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Her er tilsynene gjennomført. HVL fikk påpekt mangler og har frist til 1. juni med å rette opp disse. De tre andre har fått godkjent.

Prosjekt 2 – 2019/2020

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet)
  • Universitetet i Agder (UiA)
  • Universitetet i Stavanger (UiS)

Disse tilsynene er også gjennomført. UiS fikk påvist vesentlige mangler, mens de tre andre fikk godkjent i Nokuts styre 23. april 2020.

Kilde: Nokut

Tre typer vedtak

Det er tre typer vedtak styret i Nokut kan fatte i tilsynssaker. I det første alternativet heter det at alle krav til systematisk kvalitetsarbeid er oppfylt. Universitetet i Agder, OsloMet og NMBU har fått dette vedtaket fra Nokuts styre.

Det andre alternativet er at man får beskjed om enkelte mangler i kvalitetsarbeidet og får frist på 3-12 måneder på å rette opp manglene.

I det siste alternativet får man beskjed om vesentlige mangler og institusjonen får frist på 12 måneder på å vise at manglene er rettet opp og det vil normalt bli gjennomført et nytt institusjonsbesøk. Det er dette vedtaket som er gjort for Universitetet i Stavanger.

Må gjøre omfattende tiltak

I tilsynsrapporten viser Nokut til at UiS nylig hadde vedtatt et nytt kvalitetssystem, som ikke var fullt ut implementert. Både dokumentasjonen og institusjonsbesøket bar preg av dette, går det fram av rapporten.

UiS må nå gjennomføre omfattende tiltak for å få godkjentstempel fra Nokut. Blant annet må de videreutvikle kvalitetssystemet slik at det ivaretar alle deler av studieporteføljen, sikrer kontinuitet i kvalitetsarbeidet, informasjonsflyt i organisasjonen og sikrer at studenter, ph.d.-kandidater og ansatte har gjennomgående medvirkning, heter det.

Den sakkyndige komiteen vurderte kvalitetsarbeidet til UiS ble ledet av viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen. Ellers besto komiteen av senterleder Anne Line Røssland fra VID vitenskapelige høgskole, leder for samverkansavdelingen ved Kungliga Musikhögskolan, Peder Hofmann og student Sofie Carlsen Bergstrøm fra NTNU.

De tre andre fikk skryt

Ved OsloMet, NMBU og Universitetet i Agder viser Nokuts tilsyn at alle krav til kvalitetsarbeidet er oppfylt.

«De (OsloMet, NMBU og UiA, red.mrk) har utviklet kvalitetssystemer som er tilpasset universitetenes særpreg, og de har arbeidet for å skape god forankring av og eierskap til kvalitetssystemene og kvalitetsarbeidet», skriver Nokut.

Enkelte mangler på Vestlandet

Nokut gjennomfører flere puljer med tilsyn med kvalitetsarbeidet ved universiteter og høgskoler.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) var i forrige pulje med tilsyn, sammen med Nord universitet, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Tre av dem fikk godkjent kvalitetsarbeidet av Nokuts styre, men HVL fikk påvist enkelte mangler og har fått frist til å rette opp disse manglene til 1. juni 2020.

Powered by Labrador CMS