Status på lære­stedene

NTNU ber tilreisende fra «mutasjon-kommuner» om å holde seg unna campus

Nedstengte lesesaler, digital undervisning og utsatt praksis. Studentenes hverdag blir stadig endret. Dette er status på studiestedene rundt om i landet akkurat nå.

Studenter ved NTNU som har vært i kommunene som nå er nedstengte på grunn av den britiske virusvarianten av koronaviruset bes om å holde seg unna campus i syv dager.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den britiske mutasjonen av koronaviruset har for alvor gjort seg til kjenne i helgen. Som følge av spredning av virusmutasjon i Nordre Follo kommune, ble det i helgen iverksatt flere strenge regler for nærliggende kommuner, blant dem Oslo.

Regjeringen stengte campus for studenter helt i dette området, som blant annet huser Universitetet i Oslo, OsloMet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, BI og Høyskolen Kristiania. Her blir det digital undervisning for alle og alle arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

For de aller fleste gjelder også krav om hjemmekontor. Tiltakene gjelder i første omgang for én uke - til og med 31. januar.

Innstrammingen står i kontrast til beskjeden Erna Solberg (H) ga få dager før. I en orientering til Stortinget anbefalte hun at alle studenter i områder uten høy smitte bør sikres fysisk undervisning minst én gang i uken der det er mulig å gjennomføre.

Selv om studenter i Oslo-området får kjenne på restriksjonene den kommende tiden, var beskjeden fra Solberg gode nyheter for mange studenter rundt om i landet. Her er status for landets studiesteder nå:

Frykt for smitte i Trondheim

Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) bes ansatte og studenter som er kommet fra de ti kommunene på Østlandet om å holde seg unna campus i Trondheim, Ålesund og Gjøvik i minst syv dager.

Det fremgår av en e-post sendt ut i helgen av rektor Anne Borg, skriver Universitetsavisa.

Tiltaket gjelder også for ansatte og studenter som har hatt besøk fra kommunene som er stengt ned på grunn av virusmutasjonen.

For studentene tilknyttet studiestedene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik, som alle blir regnet som kommuner med lite smitte, blir det mer fysisk undervisning fremover.

Det betyr at 20 studenter kan møtes i grupper for å samarbeide, mens det i forelesningssaler kan være inntil 50 studenter.

Nedstengning i Oslo

Ved Oslo-universitetene har det på grunn av smittesituasjonen aldri vært aktuelt å gå vekk fra den digitale undervisningen. Men helgens nye restriksjoner har gjort at situasjonen for studentene ved Universitetet i Oslo (UiO) og OsloMet har gått fra vondt til verre.

Begge universitetene er stengt, og det blir digital undervisning for alle fram til 31. januar.

Ved OsloMet skal de gjennomføre praksis der det er mulig, men noe vil bli utsatt eller avlyst. Alle planlagte fysiske eksamener blir digitale eller avlyses.

En kort trikketur unna, på UiO, er det samme regla. Her oppfordres alle ansatte til hjemmekontor og tilstedeværelse på campus må avklares med nærmeste leder.

Stengt i Drammen og Vestfold

Søndag kveld ble det besluttet at ytterligere 15 kommuner på Østlandet i randsonen av smitteutbruddet i Nordre Follo også innfører de strenge tiltakene i Oslo-området.

For Universitetet i Sørøst-Norge betyr det at all undervisning på Campus Drammen, Campus Vestfold og Campus Ringerike er digital til og med mandag 1. februar.

Ansatte som har sitt arbeidssted på de tre campusene, skal arbeide på hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Campus Drammen og Campus Vestfold er i tillegg stengt for studenter, og studenter som er bosatt i de ti kommunene som har de strengeste restriksjonene, skal ikke komme til campus.

Ved NMBU er det mye av det samme. Campus er stengt for studenter og ansatte, og det er kun digital undervisning. Et unntak gjelder for ansatte som har jobber som krever fysisk tilstedeværelse, eksempelvis de med et ansvar for liv og helse, drift og virksomhetskritisk aktivitet.

Lave smittetall i Bergen

På Vestlandet har man ikke sett tilfeller av det muterte viruset, og rapporterer stadig om lave smittetall.

Ved Universitetet i Bergen er det fremdeles digital undervisning som er gjeldende fram til 7. februar. Selv om undervisningen skal være digital, er Universitetet i Bergen åpent for både studenter og ansatte.

Det legges til rette for at studenter og ansatte som har oppgaver som kun kan løses på campus, fortsatt får anledning til det.

Hjemmekontor er fortsatt anbefalt når det er mulig.

Et par kilometer fra Nygårdshøyden i Bergen, ligger Høgskulen på Vestlandet sin campus i Bergen. Her følger de situasjonen på Østlandet tett, og høgskolen ber sine studenter og ansatte følge reiserådene til styresmaktene.

I en oppdatering 24. januar skriver høgskolen at det ser ut som de vil åpne for mer fysisk undervisning i mindre studentergrupper. Campus er fortsatt åpent for studenter, og praksis blir gjennomført som planlagt.

Ved Norges Handelshøyskole ber de også sine studenter og ansatte som er i de berørte kommunene på Østlandet om å holde seg der.

All undervisning er i utgangspunktet digital, men i tråd med føringene fra Kunnskapsdepartementet vil det tilrettelegges for gruppeundervisning der det er forsvarlig i henhold til smittevernreglene.

Ansatte anmodes om fortsatt å ha hjemmekontor.

Digitalt i nord

UiT Norges arktiske universitet bestemte i midten av januar å holde undervisningen digital ut januar.

Visse studentgrupper har fått muligheten til å ha fysisk undervisning i perioden, og campus har vært åpent for studenter og ansatte. På grunn av et smitteutbrudd i Harstad har campus vært stengt, men fra og med 25. januar er det igjen åpent for studenter og ansatte.

Ved Nord universitet bes studenter og ansatte som har vært i, eller har hatt nærkontakt med noen som har vært i de berørte Østland-kommune om å teste seg.

Universitetet ønsker å hindre at virusmutasjonen sprer seg på deres studiesteder og har derfor innføre flere tiltak som vil gjelde for studenter og ansatte i perioden 24. januar og fram til 15. februar.

  1. Studenter som er i de berørte kommunene oppfordres til å ikke reise til studiestedet dersom det ikke er strengt nødvendig.
  2. Studentene som har vært i eller hatt nærkontakt med noen fra de berørt Østland-kommunene bør unngå nærkontakt med andre, oppfordres til å holde god avstand (helst 2 meter) og ikke oppsøke studiestedet før de har fått en negativ test.

Nord universitet er ellers åpent for studenter og ansatte, men digital undervisning er hovedregelen ut januar.

Åpent i Sørvest- og på Sørlandet

Ved Universitetet i Stavanger er det samme regle som andre steder i landet. Digital undervisning er hovedregelen, men med en åpning for noe fysisk undervisning for visse studentgrupper. Dette vil spesielt gjelde studenter som har behov for laboratorier, verksted og andre spesialrom for å opprettholde progresjon i studiet.

Campus er åpent for ansatte og studenter.

Universitetet i Agder jobber etter de samme retningslinjene, og jobber mot et mål om at alle studenter skal få tilbud om fysisk undervisning minst én gang i uka fra og med 1. februar.

Det har blitt vedtatt en maksgrense på 60 studenter i forelesningssaler. For ansatte er det fremdeles hjemmekontor som er hovedregelen.

Oppmyking i Volda

Ved Høgskulen i Volda forsøker man seg på en myk åpning. I sitt nyhetsbrev forrige uke skriver rektor Johann Roppen at høgskolen følger regjeringens råd om å gi mer undervisning på skolen i områder med lite smitte.

De ber samtidig alle tilreisende fra berørt områder på Østlandet om å teste seg.

Kriseledelsen ved Høgskulen i Volda har bestemt at alle studenter skal få noe fysisk undervisning fra 25. januar. Unntaket er samlingsbasert undervisning som beholder sin digitale undervisning ut februar.

Et koselig tilbud er at alle studenter fra og med 25. januar vil ha et tilbud om gratis frokost på campus.

For ansatte er det ikke et generelt pålegg om hjemmekontor, men hver enkelt ansatt skal vurdere situasjonen med sin nærmeste leder.

Lenger nord i Møre og Romsdal har Høgskolen i Molde en klar beskjed til sine studenter i helse- og sosialfag. Dersom du har vært i, heller hatt besøk fra en av de berørte kommunene, skal du ikke møte ved sykehus eller andre helseinstitusjoner i Møre og Romsdal før det har gått 10 dager etter besøket.

Etter beskjeden om å åpne opp for mer fysisk undervisning, var høgskoleledelsen i Molde tidlig på ballen, og allerede 20. januar begynte de å åpne opp for campusundervisning.

Fraråder reiser til campus

Høgskolen i Østfold er en annen av utdanningsinstitusjonene som er tett på det nye virusutbruddet i Nordre Follo. På sine nettsider skriver høgskolen at all praksisutplassering i disse 25 kommunene skal ikke gjennomføres denne uka.

Ingen som bor i disse kommunene skal besøke høgskolens campus frem til 31. januar. Studenter som har ferdighetstrening, laboratorievirksomhet eller gruppeundervisning på campus får dette utsatt.

Det blir også frarådet å dra på campus fram til 31. januar dersom du har vært på besøk i Oslo eller noen av de aktuelle kommunene nå.

For øvrig er undervisningen i all hovedsak digital.

For Høgskolen i Innlandet betyr den nye smittesituasjonen at deres studiested i Oslo er stengt ned til 31. januar.

Studiestedene, med unntak av Oslo, holdes fortsatt åpne for studenter og ansatte.

For ansatte gjelder fortsatt hjemmekontor, og det blir oppfordret til å unngå alle unødvendige reiser, inkludert reiser mellom studiestedene.

Ellers gjør også Høgskolen i Innlandet vurderinger knyttet til digital undervisning og fysisk undervisning.

Stengte campus i Oslo

I likhet med andre studiesteder i Oslo har BI stengt sitt campus i hovedstaden denne uka, og det er også bestemt at det er digital undervisning som gjelder ved alle campus fram til 12. februar.

De øvrige campusene i Stavanger, Bergen og Trondheim er fortsatt åpne.

For Høyskolen Kristiania, med campus i Oslo og Bergen, gjelder det samme som for BI. Campus Oslo er stengt, mens Bergen er åpent. I sistnevnte blir det også vurdert å åpne for mer fysisk undervisning. Målet er at alle studenter i Bergen får fysisk undervisning minst en gang i uken fra mandag 25. januar.

Kunsthøgskolen i Oslo har også stengt sine lokaler. I helgen var det ennå ikke klart hvordan undervisningen fremover skal gjennomføres. Ved Arkitektur- og designhøgskolen er det også digital undervisning og stengte lokaler.

VID vitenskapelige høgskole har stengt sine lokaler i Oslo.

Powered by Labrador CMS