Gaza-krigen

NTNU-styret ønsker ikke samarbeid med israelske institusjoner

NTNU-styret vedtok tirsdag at de ikke vil at NTNU skal gå inn i institusjonelle samarbeid med israelske institusjoner, og bestilte åpen dialog med Kongsberg Gruppen.

Aksel Tjora hilser på hver eneste aksjonist på vei til styremøtet.
I det forrige styremøtet troppet Palestina-aktivister opp og krevde at NTNUs styre tok et tydelig standpunkt. Diskusjonen i det møtet førte til at de i dag fattet et vedtak om hvordan NTNU skal forholde seg til den pågående krigen.
Publisert

På bestilling fra NTNU-styret la rektor Tor Grande tirsdag frem sine anbefalinger til hva som bør, og ikke bør, gjøres av universitetet i forbindelse med krigen på Gaza.

Når det gjelder institusjonelt samarbeid ber styret NTNU om å ikke engasjere seg i slikt med israelske partnere. NTNU har per i dag ingen institusjonelle samarbeidsavtaler med israelske institusjoner.

Samtidig understreker styret at NTNUs forskere har full akademisk frihet og kan gjøre som de vil hva gjelder forsker-til-forsker-samarbeid. Men vil de ut av et slikt samarbeid, ber styret rektor om å støtte dem.

Videre anbefalte rektor å vedta en videreføring av avtalen med Kongsberg Gruppen, støtte til studenter, forskere og akademiske institusjoner som berøres av krigen, samt en gjennomgang av NTNUs innkjøpsrutiner og leverandøravtaler.

Det har kommet krav om stans i samarbeidet NTNU har med forsvarssektoren og særskilt med Kongsberg Gruppen. Her påpeker rektor i saksframstillingen at det å «fryse eller bryte et pågående samarbeid med en aktør som driver på lovlig basis, vil verken være i tråd med NTNUs etiske regelverk eller forskeres akademiske frihet.»

Applauderte forslaget

I tillegg foreslo rektor en uttalelse som blant annet fordømmer både Hamas sitt terrorangrep og Israels krigføring i Gaza, samt alle handlinger som er i strid med folkeretten.

Styrets medlemmer stilte seg mer eller mindre i kø for å applaudere saksgrunnlaget, og vedtok tilrådningen mer eller mindre som den sto, men med et vesentlig unntak:

— Situasjonen i Gaza er spesiell og alvorlig. Vi må forvalte vår etiske standard ved å forholde oss til Kongsberg på en kritisk måte som gjenspeiler en god etisk holdning ved NTNU. Det at vi har dialog med dem om situasjonen er bra, men den burde vært åpen, sa styremedlem Aksel Tjora.

Et punkt om at styret ønsker en åpen dialog med Kongsberg ble lagt til i vedtaket.

Rektor foretrekker dialog

NTNU-styret og rektor har tidligere mottatt et brev fra Studenter for Palestina i Trondheim og Akademisk nettverk for Palestina ved NTNU, hvor de har fremmet krav om boikott av samarbeid med israelske aktører.

Dersom styret lander på boikott «kan den forankres i eksepsjonalitet — situasjonen i Gaza er så ekstrem og den humanitære katastrofen så stor at det krever et annet svar eller en annen reaksjon fra NTNU», skriver rektor i bakgrunnsnotatet og legger til:

«Det må i så fall sannsynliggjøres at situasjonen faktisk er eksepsjonell i forhold til det som foregår i andre deler av verden, i andre land NTNU har utstrakt samarbeid med».

Rektor skriver videre at han i utgangspunktet har stor tro på dialog fremfor boikott, og understreker at en boikott av Israel nå vil kreve at «tilsvarende vurderinger og eventuell boikott av flere andre samarbeidsland vurderes eller gjennomføres.»

Powered by Labrador CMS