styremøte

Ny budsjettmodell og inkubator på OsloMet

Ny budsjettmodell er en av sakene på styremøtet ved OsloMet tirsdag.

Styret ved OsloMet møtes tirsdag for blant annet å diskutere budsjett og økonomi.
Publisert

Styret ved OsloMet har møte tirsdag 18. juni. Møtet kan følges nederst i denne artikkelen fra kl 9.

Blant sakene som skal opp, er vedtak av universitetets delstrategier og tilpasning av universitetets aktiviteter til budsjettrammen for 2025-2027. Styret skal også behandle saker om ny budsjettfordelingsmodell og status for arbeidet med faglig innhold for kommende campus i Lillestrøm. 

Et av punktene i den nye budsjettfordelingsmodellen er at de resultatbaserte midlene skal fordeles på fakulteter og sentre etter samme modell som Kunnskapsdepartementet skal bruke i det nye finansieringssystemet, det vil si basert på gjennomførte studiepoeng, andel som fullfører studiene og antall doktorgradskandidater.

Inkubatoren Gründergarasjen står også på sakskartet. Her er forslag til vedtak at OsloMet går inn på eiersiden sammen med Høyskolen Kristiania og andre private aktører i forbindelse med at Gründergarasjen søker om å få bli Siva-inkubator. Investeringen skal være begrenset oppad til 750.000 kroner.

Hensikten er å lage et tilbud til OsloMets studenter, studentbedrifter, forskere og faglige ansatte som ønsker å gå i retningen av entreprenørskap, heter det i sakspapirene.

På sakskartet

  • Foreløpig rammefordeling for 2025-2027 
  • Tertialrapport 1. tertial 2024
  • Delstrategier for OsloMet
  • Revisjon av forskrift om studier og eksamen
  • Forhandlingsfullmakt HTA pkt 2.51 og 2.5.2
  • Gründergarasjen
  • Faglig innhold Campus Romerike – status og forslag til prinsipper (diskusjonssak)
  • Ny budsjettmodell for OsloMet (diskusjonssak)
  •  Orienteringssaker a) Protokoll universitetsstyret b) IDF-referat c) Klimaregnskap  d) Årsplan styresaker e) Rektors orienteringer

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS