Utveksling

Rekordstor pågang flere steder. Ikke like mange reiser ut

Koronapandemien virker ikke lenger å påvirke utvekslingen av studenter i like stor grad som de to foregående årene.

HINN-rektor Peer Jacob Svenkerud legger ikke skjul på at Lillehammer-OL i 1994 har vært med på å trekke til seg internasjonale studenter til Høgskolen i Innlandet og særlig studiestedet på Lillehammer, her fra studiestarten i 2020.
HINN-rektor Peer Jacob Svenkerud legger ikke skjul på at Lillehammer-OL i 1994 har vært med på å trekke til seg internasjonale studenter til Høgskolen i Innlandet og særlig studiestedet på Lillehammer, her fra studiestarten i 2020.
Publisert

Flere institusjoner melder om rekordmange innreisende internasjonale studenter, deriblant Høgskolen i Innlandet (HINN), som denne våren tar imot 200 studenter.

— Dette er veldig gledelig, og et klart tegn på at internasjonale studenter ser på HINN som et attraktivt sted å utveksle til, sier HINN-rektor Peer Jacob Svenkerud til Khrono.

Forrige rekord ved Innlandet er fra 2017 da 147 studenter var på plass rundt omkring på de ulike studiestedene tilknyttet høgskolen.

På Lillehammer har antallet doblet seg til 142 i forhold til det som tidligere har vært normalår, med rundt 70 utvekslingsstudenter.

— Lillehammer har over tid opparbeidet seg mange viktige kontaktinstitusjoner, og et veldig sterkt studentsosialt aktivitetsmiljø. Så er det heller ikke til å legge skjul på at vi drar nytte av merkevaren som ble bygget opp i forbindelse med OL i 1994, sier Svenkerud.

Peer Jacob Svenkerud trekker frem Lillehammer som den mest suksessrike campusen når det kommer til utveksling.
Peer Jacob Svenkerud trekker frem Lillehammer som den mest suksessrike campusen når det kommer til utveksling.

De internasjonale utvekslingsstudentene som kommer til HINN studerer opprinnelig i en rekke land i Europa som Danmark, Nederland, Frankrike, Tyskland, Tsjekkia, Spania, Polen, Belgia, Ungarn, Italia, Finland, Sveits, Slovenia, Slovakia, Romania og Tyrkia. Det er også noen fra fra Sør-Korea, Japan, Burundi, Mexico og USA.

Ut fra HINN reiser rundt 100 studenter på utveksling denne våren.

— Vi skulle gjerne sett at enda flere reiste ut, men gitt situasjonen med pandemien og det som følger med den, er vi alt i alt fornøyde. Det å reise ut er en svært nyttig erfaring for mange, og det kan for eksempel også være et stort pluss når man en gang skal søke jobb, kommer det fra Svenkerud.

Volda-suksess

Høgskulen i Volda (HVO) opplever i likhet med Høgskolen i Innlandet at det aldri før har kommet flere utvekslingsstudenter enn nå. I vår kommer det 77 innreisende utvekslingsstudenter til Sunnmøre, mens gjennomsnittet de foregående årene har ligget på rundt 70.

Leder for internasjonalt kontor ved HVO, Arne Humberset, understreker at det er knyttet noe usikkerhet for tallene, men at det ikke er tvil om at inneværende studieår er et rekordår.

Arne Humberset forteller om fine utvekslingstall ved Høgskulen i Volda.
Arne Humberset forteller om fine utvekslingstall ved Høgskulen i Volda.

— Det er ekstra interessant at vi nesten bare har utvekslingsstudenter fra Europa, og svært få fra Asia, Australia og Nord-Amerika, der vi hadde en god del fra i årene før pandemien. Dermed kan vi konkludere med at vårens tall nok kunne vært enda høyere, sier Humberset.

Han mener at HVO har et godt rykte blant partneruniversitetene ute i Europa, og at Volda gjerne blir sett på som et trygt og ryddig sted å være for studenter, i en tid der det ellers er stor usikkerhet andre plasser i verden.

Selv om mange internasjonale studenter reiser til Volda for å ta et semester der, er den motsatte situasjonen noe annerledes.

— Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til utreise, og flertallet av studentene som søker utveksling faller fra i løpet av søknadsprosesse.

I skrivende stund er det 29 studenter ved Høgskulen i Volda som er registrert med studieopphold i utlandet vårsemesteret 2022. Snittet har ligget på rundt 40 i normalår.

— Dette tallet kan også minke ettersom de fleste studentene fremdeles ikke har reist ut enda, informerer Humberset.

Også rekord ved HiØ

Ved Høgskolen i Østfold (HiØ) er det også et uvanlig høyt antall utvekslingsstudenter denne våren.

— Totalt er det 65 utvekslingsstudenter hos oss dette semesteret. Det nærmeste vi har vært tidligere er 51 i 2018, informerer studiedirektør Frid Sandmoe.

— Hvor mange reiser ut?

— Vi forventer at rundt 25 studenter vil reise ut, hovedsakelig til europeiske land, svarer Sandmoe.

Nærmer seg nivået før pandemien

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) viser foreløpige tall at universitetet mottar 180 internasjonale studenter denne våren.

— De fleste kommer fra land i Europa, men også fra land i Eurasia, samt USA, Mexico, Russland, Brasil og Taiwan, informerer kommunikasjons- og markedsdirektør ved USN, Reidun Mangrud, i en e-post til Khrono.

I likhet med flere andre institusjoner er tallet på utreisende utvekslingsstudenter ved USN noe lavere enn normalt.

— Rundt 60 USN-studenter reiser ut, fortrinnsvis til Europa og USA. Tallet er lavere enn normalt blant annet fordi vi ikke sender studenter fra helsevitenskapelige utdanninger på utveksling til land utenfor Europa dette semesteret, forteller Mangrud.

Universitetet i Oslo (UiO) venter også storinnrykk av utenlandske utvekslingsstudenter denne våren. Studiedirektør Hanna Ekeli forteller at rundt 550 studenter kommer til Oslo.

— Samtidig sender vi 350 ut av landet nå i vår, og 100 til når sommeren kommer, sier Ekeli.

Våren 2019 var tilsvarende tall ved UiO 685 og 490, ifølge tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH).

Ved UiT Norges arktiske universitet forteller rektor Dag Rune Olsen at nivået ikke er det samme som før pandemien, men at det nærmer seg.

— 310 studenter kommer til Tromsø, Alta, Narvik eller Harstad, mens 115 reiser ut, informerer Olsen.

NTNU et stykke unna normalen

NTNU tar imot 570 internasjonale studenter denne våren. Foreløpig har 440 NTNU-studenter registrert seg for å reise ut i vår.

— I tillegg kommer 333 studenter som ennå ikke har bekreftete at de skal reise ut, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, som legger til at hun regner med at en del av de som ikke har bekreftet utreie nok vil avlyse.

Våren 2019 var tilsvarende tall ved NTNU 785 og 1130, ifølge DBH. Pandemiåret var tallet noenlunde det samme, ettersom man ikke opplevde nedstengingen før i mars måned.

Marit Reitan ved NTNU.
Marit Reitan ved NTNU.

Prorektor for utdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS), Astrid Birgitte Eggen, skriver i en e-post til Khrono at det ankommer 150 utvekslingsstudenter til UiS i disse dager.

— Samtidig kommer det et sted mellom 30 og 50 helgradsstudenter, og dette er studenter fra utenfor Europa som ikke klarte å komme inn i landet ved studiestart høsten 2020 og høsten 2021, skriver Eggen.

— Den andre veien reiser 88 studenter fra UiS på utveksling dette semesteret, informerer Eggen videre.

OsloMet og Nord

OsloMet informerer om at 200 internasjonale studenter kommer til dem denne våren, noe som omtrent er på nivå med slik det var før pandemien.

Like mange reiser ut, slik det ser ut per nå, informerer avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon i en e-post til Khrono.

Studiedirektør ved Nord universitet, Anne Ringen Pedersen, sier til Khrono at det kommer 83 studenter fra utlandet til Nord dette semesteret. Ut av landet drar 53 studenter.

— Praksismobilitet utenfor EU og EØS er kansellert vår 2022 på to fakultet. Noe som tilsier 50 prosent reduksjon i antall sammenlignet med tidligere år, sier Pedersen.

Powered by Labrador CMS