ledelse

Rektorjobbene til 10 rektorer blir ledige neste år

Det kan bli stor utskifting på toppen i akademia neste år.  10 rektorstillinger skal fylles og 11 nye styrer pekes ut.

Gunnar Yttri (øverst fra venstre), Siri Fjellheim, Lars Tore Ronglan, Dag Rune Olsen, Margareth Hagen, Øystein Thøgersen, Lars Petter Jelsness-Jørgensen, Astrid Kvalbein, Svein Stølen og Peer Jacob Svenkerud har det til felles at rektorperiodene deres går ut i 2025.
Publisert Oppdatert

10 av de statlige universitetene og høgskolene skal ha ny rektor neste år. Av disse har sju av dagens rektorer mulighet for å søke eller stille til valg for en ny fireårsperiode. 

Først ute er Høgskulen på Vestlandet, der dagens rektor Gunnar Yttri ble ansatt for ny periode på et ekstraordinært styremøte mandag morgen, 24.juni. Han skal ta fatt på sin andre rektorperiode 1. januar 2025.

Rektor Astrid Kvalbein ved Norges musikkhøgskole varsler at hun stiller for en ny periode fra 1. august 2025, mens de øvrige som kan søke en ny periode eller stille til valg, ennå ikke har bestemt seg eller ikke ønsker å svare.

Prosessene med å finne nye rektorer er allerede i full gang flere steder. 

Fakta

Nye rektorer og styrer i 2025

Disse skal ha ny rektor i 2025:

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Østfold
 • Norges idrettshøgskole
 • NMBU
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges handelshøyskole
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo

Disse skal ha nye styrer i 2025:

 • Nord universitet
 • NTNU
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges handelshøyskole
 • NMBU
 • Norges idrettshøgskole
 • Høgskolen i Østfold

Olsen: Aktuelt å søke

Ved UiT Norges arktiske universitet er stillingen som rektor lyst ut med søknadsfrist 20. august. Et innstillingsutvalg ledet av eksternt styremedlem Anders Malmberg skal deretter komme med sin innstilling til hvem som skal overta fra 1. august 2025.

Vedtak om ansettelse skal skje på styremøtet 27. november 2024.

Dagens rektor, Dag Rune Olsen, ble ansatt i 2021 og har mulighet for å søke en ny periode på fire år.

— Jeg har sagt til styret at det er aktuelt for meg å søke en ny periode og jeg tar derfor ikke del i arbeidet med rekruttering. Beslutningen om å søke tar jeg over sommeren, sier Olsen.

Dag Rune Olsen kunne henge på seg rektorkjedet i august 2021. Neste år er rektorperioden over og Olsen sier at det er mulig at han søker en ny periode.

Ansetter i oktober

Ved Høgskolen i Østfold blir rektorstillingen også ledig fra 1. august neste år. Utlysningsteksten er vedtatt i styret og stillingen lyses ut i de nordiske landene 1. juli. Søknadsfristen er 5. august og et innstillingsutvalg ledet av styreleder Berit Kjeldstad skal komme med sin innstilling, før styret etter planen gjør ansettelsen på oktobermøtet.

Dagens rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen har mulighet for å søke en ny periode. Han ble valgt som rektor i 2019 midt i perioden og senere ansatt da høgskolen endret styringsform fra 2021.

— Jeg skal ta sommeren til hjelp før jeg fatter beslutning om eventuelt å søke eller ei. En slik vurdering dreier seg ikke bare om jobben i seg selv, men også om hensynet til familie. Derfor skal jeg bruke sommeren godt, svarer Jelsness-Jørgensen på Khronos spørsmål om han skal søke.

Ved NHH har rektor Øystein Thøgersen sittet i åtte år og har sin siste dag i rektorstolen 31. juli 2025. 

Ifølge tidsplanen tas det sikte på å lyse ut rektorstillingen i september med søknadsfrist i oktober 2024 og med tentativ dato for ansettelse i styret 12. desember.

HINN har ikke startet

Peer Jacob Svenkeruds periode som rektor ved Høgskolen i Innlandet utløper 30. april neste år. Han ble ansatt i 2021 og tiltrådte 1. mai samme år.

Rektor ved HINN Peer Jacob Svenkerud.

Styreleder Maren Kyllingstad opplyser at styret vil legge opp en prosess for ansettelse av rektor på styremøtet etter sommeren.

Svenkerud selv sier at han ikke kan uttale seg om han er aktuell for å søke før styret har lagt opp prosessen.

Søkekomité på plass på UiO

Både Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) skal velge ny rektor neste vår.

Ved UiO har Svein Stølen sittet i to perioder og kan ikke gjenvelges, mens ved UiB har Margareth Hagen mulighet for å stille for en ny periode.

Fristen for å komme med forslag til kandidater ved UiO er 10. februar 2025, med offentliggjøring av godkjente kandidater 13. februar. Selve valget pågår fra 17. til 21. mars, melder Uniforum.

På styremøtet 18. juni ble en søkekomité under ledelse av tidligere dekan og professor ved Det juridiske fakultet, Dag Michalsen, oppnevnt og har fått jobben med å lete etter rektorkandidater. I tillegg til seks interne medlemmer har også søkekomiteen to eksterne:  Svein Richard Brandtzæg, tidligere konsernsjef i Hydro og tidligere styreleder i NTNU, samt Karianne Bjellås Gilje, daglig leder i Bergesensstiftelsen og bl.a. tidligere dekan ved Kunsthøgskolen i Oslo.

I 2021 skulle det vært rektorvalg ved UiO, men ingen ville stille mot sittende rektor Svein Stølen, som dermed kunne ta fatt på fire nye år.

Hagen: Svarer i august

Ved Universitetet i Bergen er datoene for rektorvalget foreløpig ikke kunngjort.

Dagens rektor Margareth Hagen sier til Khrono at hun skal svare på om hun stiller for en ny periode i august.

I 2021 tok Hagen en overbevisende seier med 62,5 prosent av stemmene, mot 37,5 prosent til motkandidat Oddrun Samdal.

Margareth Hagen stående foran universitetslokalet i Bergen.
Margareth Hagen skal si fra i august om hun stiller for en ny periode ved Universitetet i Bergen.

Kvalbein stiller

Norges idrettshøgskole (NIH) og Norges musikkhøgskole (NMH) skal også ha rektorvalg til våren.

Ved NIH har Lars Tore Ronglan sittet som rektor i to perioder og kan ikke stille på nytt. Styret ved NIH vedtok i juni å fortsette med valgt rektor.

Astrid Kvalbein ved NMH har kun vært valgt rektor i én periode.

Siri Fjellheims periode ved NMBU går ut neste sommer.

På spørsmål fra Khrono om hun tar gjenvalg, svarer Kvalbein:

— Ja, eg stiller :-)

Kort periode på NMBU

Ved NMBU var Siri Fjellheim konstituert rektor fra april 2023, før hun i oktober samme år ble ansatt for perioden fram til 31.juli 2025.

Dermed er rektorstillingen ved NMBU også ledig fra 1. august 2025.

Fagforeningene ved NMBU jobbet i 2023 for å få gjennomslag i styret for en såpass kort rektorperiode, og forventer at det blir en ny debatt om valgt eller ansatt rektor før 2025.

11 nye styrer

Universitetet i Oslo (UiO), Høgskolen i Østfold (HiØ), Norges musikkhøgskole (NMH), Norges idrettshøgskole (NIH), Norges handelshøyskole (NHH), NMBU og Universitetet i Bergen (UiB) har styreperioder som sammenfaller med rektorperiodene.

Unntatt HiØ og NMBU har alle disse valgte rektorer som også er styreledere. Alle disse skal ha nye styrer fra 1. august 2025.

I tillegg skal Nord universitet, NTNU, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og NIH ha nye styrer fra samme dato.

Kunnskapsdepartementet utnevner de eksterne representantene i styrene, mens ansatte og studenter velger sine representanter. I alt er det 11 medlemmer i hvert styre.

Endringslogg: 23/6 kl 22: Lagt til at Siri Fjellheims periode ved NMBU også går ut i 2025, slik at det i alt er 10 rektorstillinger som skal fylles i 2025.

Oppdatert mandag kl 10.45 med at Gunnar Yttri ble ansatt for en ny periode ved HVL  samme morgen.

Powered by Labrador CMS