Debatt Sunniva Whittaker

Seier for studentene – og mangfoldet

Universitetet i Agder har fått plassert regnbueflagget i Filadelfia-menighetens lokaler. En seier for studentene, skriver rektor Sunniva Whittaker.

Å plassere regnbueflagget, som signaliserer mangfold, i et lokale mange forbinder med intoleranse kan kanskje sees på som et lite plaster på såret. Det kan også sees på som et kraftig symbol på hva universitetet står for, skriver rektor Sunniva Whittaker.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Universitetet i Agder (UiA) følger loven om anskaffelser når vi leier ekstra korona-klasserom. Samtidig stiller vi krav om hvordan vi vil undervisningsrommene skal merkes på bakgrunn av studentenes engasjement.

I januar i år vedtok Studentparlamentet ved UiA en resolusjon med ønske om at universitetet kun skulle leie livssynsnøytrale lokaler. Vi berømmer studentene for deres engasjement og tar helt og fullt innover oss det underliggende problemet: noen av våre studenter føler seg ikke velkomne i lokaler som eies av konservative trossamfunn. Det er spesielt synet på homofili som er problematisk.

Bygget Q42 som UiA nå har bestemt å leie forbindes nettopp med intoleranse overfor homofile. Vi er selvfølgelig enige i at det ikke akseptabelt at våre studenter ikke skal føle seg velkomne i våre leide undervisningslokaler. Vi er derimot uenige med løsningen studentene ønsker.

Som universitet hverken kan eller vil vi bruke boikott som virkemiddel. Som offentlig forvaltningsorgan er vi pliktig til finne frem til det beste tilbudet med hensyn til pris og kvalitet. Vi har ikke anledning til å diskriminere tilbydere på bakgrunn av deres livssyn og det vil også stride mot våre verdier.

Vårt håp er at studentene med tiden vil se at deres resolusjon, som pekte på et viktig problem, var med på å gjøre samfunnet et hakk mer tolerant.

Sunniva Whittaker, rektor, Universitetet i Agder

Det vi kan gjøre er å stille krav til utformingen av lokalene. Det har vi gjort ved å være tydelige på at vi kommer til å bruke regnbuen i UiAs profilering i og utenfor lokalene for å markere at her er alle velkomne. Dette var helt uproblematisk for utleierne, et aksjeselskap hvor en menighet er inne på eiersiden. Universitetet har altså brukt det handlingsrommet som finnes innenfor lovgivningen for å gi studentene er godt fysisk undervisningstilbud til våren.

Universitetsledelsen er uenige i at boikott er den beste løsningen for å utvikle samfunnet i en positiv retning. Universitets rolle er blant annet å utfordre det bestående. Å plassere regnbueflagget, som signaliserer mangfold, i et lokale mange forbinder med intoleranse kan kanskje sees på som et lite plaster på såret. Det kan også sees på som et kraftig symbol på hva universitetet står for. Noen ganger kan små ting føre til større endringer.

Vårt håp er at studentene med tiden vil se at deres resolusjon, som pekte på et viktig problem, var med på å gjøre samfunnet et hakk mer tolerant. Vi har allerede fått tilbakemeldinger fra folk som aldri hadde trodd at regnbueflagget kunne heises i Filadelfia-eide Q42.

Kanskje vil flere statlige leietakere nå følge opp med lignende tiltak andre steder i landet? Vi vet at bruken av menighetseide bygg i vår sektor er betydelig i enkelte byer og at lignende diskusjoner også skjer der.

I øyeblikket kan vi være enige om at vi er uenige i løsningen. Toleranse for uenighet er også et viktig element i den akademiske kulturen.

Powered by Labrador CMS