Undervisningskvalitet

Skal undersøke digital korona-omlegging

Et ufrivillig stort eksperiment, sier Nifu-forsker om den digitale omleggingen ved universiteter og høgskoler under koronakrisen.

Forskningsleder i Nifu, Espen Solberg
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitets- og høgskolesektoren var teknisk sett godt forberedt på en digital hverdag under koronakrisen, men mentalt lite forberedt. Det har vært en imponerende digital dugnad, men hovedsaklig digitale (nød)løsninger på tradisjonell virksomhet. Og det er store forskjeller mellom fag, spesielt mellom de som krever spesielt utstyr, laboratorier eller feltarbeid og de mer teoretiske fagene.

Dessuten: Etter Covid 19 vil vi se flere digitale løsninger enn før, men i kombinasjon med fysisk undervisning og møter.

«En veldig stor omveltning»

Dette er noen av hypotesene og foreløpige inntrykkene forskningsleder Espen Solberg i Nifu presenterte på et frokostmøte som Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) arrangerte tirsdag morgen.

Forskningsinstituttet Nifu har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å undersøke hvordan den store omleggingen fra fysisk til digital undervisning har gått ved universiteter og høgskoler.

Undersøkelsen skal inngå som en del av koronakommisjonens arbeid, og Solberg understreket at de fortsatt er i en tidlig fase.

— Det vi skal se på er en veldig stor omveltning - en stor prøvelse for UH-sektoren og et ufrivillig stort eksperiment, som er interessant på mange måter, men også krevende, sa Espen Solberg da han presenterte undersøkelsen.

Det vi skal se på er en veldig stor omveltning - en stor prøvelse for UH-sektoren og et ufrivillig stort eksperiment.

Espen Solberg, Nifu

Kan vare lenge

Han påpekte at få har tenkt tanken at vi må fortsette som som i dag også framover, hvis vi ikke kan være fysisk tilstede.

— Dette er en situasjon som er mer varig enn vi kanskje trodde i mars, sa han.

Oppdraget fra Kunnskapsdepartementet går ut på å undersøke hvordan ansatte og studenter har håndtert situasjonen, hvilke forskjeller det er mellom fag, grupper og institusjoner, og om det er ting universiteter og høgskoler kan ta med seg som kan forbedre undervisning og forskning i en normalsituasjon.

Resultatene vil være klare på nyåret og etter planen presenteres på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse.

Flere undersøkelser

Det er allerede gjort noen undersøkelser i sektoren, blant annet har Universitetet i Agder undersøkt hvordan studentene har opplevd korona situasjonen.

En undersøkelse ved Høgskolen i Østfold viser at mer enn 60 prosent av studentene mener læringsutbyttet fra undervisningen er blitt dårligere eller svært mye dårligere, sammenlignet med før stengingen.

— Det som er et ekstra med denne er at vi undersøker hele sektoren, alle institusjoner og fag, slik at vi kan sammenligne på tvers, sa Espen Solberg fra Nifu.

Det var første gang Nokut arrangerte sitt tradisjonelle frokostmøte etter koronautbruddet.

Det var få som var fysisk tilstede i Kulturhuset på Youngstorget i Oslo, men sendingen ble strømmet og sett av 486. I stedet kom det en del kommentarer på twitter under arrangementet.

Fungerende Nokut-direktør Øystein Lund, NSO-leder Andreas Trohjell, debattleder Gard Sandaker-Nielsen i Nokut, prorektor Morten Brekke ved Universitetet i Agder og prorektor Gro Bjørnerud Mo deltok i panelet under frokostmøtet-

Kommenterte på Twitter

Norsk studentorganisasjon kommenterte: «En digital nødløsning var nødvendig på høsten, men nå trenger vi økt kvalitet i undervisningen.»

Seniorrådgiver og tidligere prorektor ved NTNU, Berit Kjeldstad, synes det er spennende at Nokut undersøker kvaliteten på korona-undervisningen.

«Håper det kommer mange doktorgrader på temaet etterhvert. Resultatene implementeres i pedagogisk basiskompetanse i UH- sektoren», kommenterte hun.

Oline Sæther, leder for Medisinsk studentutvalg ved UiO vil ha undersøkt studentmedvirkning under koronaen.

«Ville vært interessant om Nifu undersøkte hvordan studentene opplevde at deres innspill til institusjonen ble hørt og studentmedvirkning ivaretatt under korona. Var det god dialog mellom ledelse, ansatte og studenter om hva som fungerte og ikke», skrev hun.

Og Annbjørg Pasteur Stø, arbeidsutvalgmedlem i Norsk studentorganisasjon og historiestudent ved NTNU kom med følgende anbefaling til Nifu når undersøkelsen skal utformes:

— Har dere med en student som kan være med å utforme spørsmålene? Det er nok svært matnyttig.

Powered by Labrador CMS