studiestart 2021

Slik skal studentene ønskes velkommen landet rundt

Smittesituasjonen preger studiestart i år også. Mye blir digitalt, noe fysisk og fire universiteter og høgskoler får statsrådsbesøk.

Slik ser det vanligvis ut på Universitetsplassen i Oslo under studiestartseremonien da tusenvis av nye studenter ønskes velkomme. I år blir det grunnet pandemi, 400 tilstede og resten må se på opptak.
Publisert Oppdatert

UiT Norges arktiske universitet er tidlig ute med å ønske nye studenter velkommen. 10. august kommer forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim på besøk for å delta på en felles velkomstseremoni som strømmes fra et auditorium i Tromsø.

Uken etter skal han delta på VID vitenskapelige høgskoles nye studiested Sandvika 19. august og på NMBUs tradisjonsrike immatrikulering utendørs på storplenen foran Urbygningen 20. august, der nyansatt rektor Curt Rice for første gang skal ønske studentene velkommen til Ås.

Universitetet i Agder får besøk av kunnskapsminister Guri Melby under studiestart der 16. august. Det er likevel ikke så tett mellom statsrådene som det var under studiestart i valgåret for fire år siden, og pandemien må nok ta noe av skylda for det.

Livesending fra Tromsø

Studiestart ved UiT er allerede i dag, mandag 9. august. Da blir det en 10-15 minutters digital sending der studentene får innblikk i hvem UiT er og får tips til sin nye studiehverdag.

Dagen etter kommer statsråd Asheim på besøk og skal møte rektoratet og forsker Krishna Agarwal, som har mottatt flere prestisjetunge EU-finansieringer.

Deretter holder rektor Dag Rune Olsen sitt åpningsarrangement, som blir strømmet fra et auditorium i Tromsø. Det blir prosesjon til sang fra Tromsø Akademiske Kvinnekor og taler fra rektor Olsen, Asheim, ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen og leder av Studentparlamentet, Victor Zimmer.

Rektors åpningsseremoni strømmes her.

På forhånd har avtroppende rektor Anne Husebekk og UiTs nye rektor Dag Rune Olsen spilt inn en video, der kjedeoverrekkelsen foregikk i flotte omgivelser i havgapet utenfor Tromsø.

Melby til Agder

Ved Universitetet i Agder blir det blir det en blanding av digital og fysisk studiestart mandag 16. august.

Selve åpningsseremonien blir en live tv-produksjon fra kl 11 med digitale innslag og opptak. Den sendes fra campus Grimstad og på programmet står blant annet tale og samtale med rektor Sunniva Whittaker og leder av Studentorganisasjonen i Agder, Kristian Fredrik Meyer Ødegård. Det blir digitale hilsener fra ordførerne i Grimstad og Kristiansand og fra kunnskapsminister Guri Melby.

Melby skal i tillegg besøke campus i Grimstad fysisk senere på ettermiddagen og være med på en runde på campus, opplyser Gro Hodne Gundersen, prosjektleder for studiestart.

Samme dag er der oppstartmøter der studentene møter sine studieprogramledere digitalt, men etterpå blir det fysiske samlinger der faddergruppene går til sine fakultetstelt på campus, der fakultetene presenterer seg og informerer om studier og annet aktuelt.

Åpningsseremonien strømmes her.

OsloMet: Ikke St.Hanshaugen i år heller

OsloMet har digital velkomst for sine studenter. Det skjer tirsdag 17. august kl 15.

— Velkomstseremonien samler normalt flere tusen nye studenter, og vi har vurdert det slik at det ikke vil være forsvarlig ut fra smittevern å gjennomføre dette som et stort fysisk arrangement på St. Hanshaugen, sier kommunikasjonsdirektør Sverre Molandsveen.

I 2020 holdt daværende rektor Curt Rice ved OsloMet åpningstale til studentene fra taket av Pilestredet 46 i en digital velkomstseremoni . I år blir det mer pomp og prakt når han som fersk rektor ved NMBU skal tale til studentene under immatrikuleringen på plenen foran Urbygningen i Ås.

Molandsveen sier videre at de nye studentene oppfordres til å møtes i faddergruppene og se seremonien sammen, slik at det blir både sosialt og smittevernsmessig trygt.

— Faddergruppene er på inntil 20 personer. Noen studenter vil da se den på campus, noen i parker og andre hjemme hos sine faddere. Hvis noen likevel ikke får sett seremonien når den sendes på Facebook, så vil den også være tilgjengelig for alle på nettsidene våre i en uke. Den vil også være tilgjengelig med både norsk og engelsk undertekst. Slik håper vi at flest mulig av de nye studentene våre får tatt del i velkomstseremonien.

Programmet er ikke endelig klart, men det blir tale fra blant andre fungerende rektor Nina Waaler og leder for Studentparlamentet Rolf Martin Aspenes, studentinnslag og musikalske innslag, opplyser Molandsveen.

NMBU satser på storplenen

Ved NMBU er de ganske trygge på at det skal gå bra å holde den tradisjonsrike immatrikuleringen ute på storplenen foran Urbygningen, med deltakelse fra statsråd Asheim og NMBUs nye rektor Curt Rice.

— Vi planlegger immatrikulering 20. august utendørs på storplenen. Vi håper det er mulig å gjennomføre dette i et arrangement. Alternativet er å dele gruppa i to, sier Iben Andersen ved NMBU.

— NMBU har et godt og tett samarbeid med Ås kommune og kommuneoverlegen, slik at vi er ganske trygge på at dette skal gå bra, legger hun til.

— Dette er en superflott tradisjon som vi har gjennomført i riktig mange år etter hvert med taler fra ny rektor, ny studentleder, en internasjonal student og musikk. Vi har tradisjonelt hatt alle studenter opp på en scene hvor de har gitt hånd til rektor og fått en rose. I år gjør vi det på en litt annen måte, sier hun.

Slik pleier det å foregå under immatrikuleringen på NMBU. Studentene har gått opp på scenen og gitt hånd til rektor og fått en rose. I år planlegges dette litt annerledes .

VID åpner i Bærum

Statsråd Henrik Asheim er på hjemmebane i sin egen hjemkommune når han kommer til åpningen av VID vitenskapelige høgskoles nye studiested i Kunnskapssenteret i Sandvika i Bærum torsdag 19. august.

Her har OsloMet hatt studietilbud som er avviklet fra høsten 2021 og Universitetet i Sørøst-Norge har også tidligere tilbudt lærerutdanning her.

Statsråd Henrik Asheim stiller opp på hjemmebane i Bærum for å ønske nye VID-studenter velkommen 19.august. (Arkivfoto)

— Semesteråpningen i Sandvika er en noe større markering enn de øvrige studiestedene i år. Det er det to grunner til: Det er første gang VID har dette som studiested. Studiene som tilbys her, er deltidsstudier i sykepleie og vernepleie, to studieretninger og yrker det er sterkt behov for, sier kommunikasjonsrådgiver Mette Fjeldheim Solberg.

Ifølge VID har lanseringen av disse nye deltidsstudiene vært en storstilt suksess, med et stort antall søkere og de høyeste inntakskravene.

I tillegg til statsråden, deltar rektor Bård Mæland og Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh.

Øvrige semesteråpninger i VID vitenskapelige høgskole varierer litt fra sted til sted, og etter studieretning og på litt ulike datoer.

UiB: Hemmelig minikonsert i år også

Universitetet i Bergen planlegger for en kombinasjon av fysisk og digital åpningsseremoni 16. august på Muséplassen. Seremonien vil bli strømmet direkte.

I fjor var artisten Sigrid det hemmelige trekkplasteret, og også i år blir det minikonsert med en hemmelig artist.

Ellers blir det inngangsprosesjon med Gaudeamus Igitur fremført av Arme Riddere, kjedeoverrekkelse til rektor Margareth Hagen og flere taler.

Fadderukene blir gjennomført, til tross for økt smitte i Bergen de siste ukene.

—Bergen kommune har kommunisert at de, på tross av økt smittespredning, ønsker at institusjonene skal gjennomføre fadderukene fordi det på en bedre måte ivaretar forsvarlig smittevern enn uorganiserte studentaktiviteter. Universitetsledelsen er i dialog med fadderorganisasjonen med sikte på en organisering av fadderukene i samsvar med de tiltak og anbefalinger som gjelder i Bergen nå. UiB er også i tett dialog med kommunen om gjennomføring av fadderuken, heter det i en melding fra UiB.

Margareth Hagen har vært rektor på UIB i et halvt år allerede. 16. august får hun overrakt rektorkjedet etter å ha blitt valgt for fire år til.

Fysisk velkomst ved Nord universitet

Nord universitet har i år, som tidligere, desentraliserte velkomstarrangementer, som foregår uken som starter med mandag 16. august.

— Ved Nord universitet gleder vi oss til å ta imot studentene våre i uke 33. Velkomstseremoniene vil være fysiske på studieprogram-, fakultets- eller studiestedsnivå, for å ivareta gode smittevernrutiner.

— De ulike velkomstseremoniene har litt varierende innhold, men har som fellesnevner at studentene bli kjent med sine medstudenter og studieansvarlige fra første dag, opplyser kommunikasjonsleder Tor Dybdal-Holthe.

Digitale sammen på NTNU

NTNU har immatrikulering for nye studenter 16. august. Seremonien blir digital, men studieprogrammene samler sine studenter for å se den sammen i auditorier og klasserom. For at ikke for mange personer skal samles samtidig på campus, sendes seremonien på tre tidspunkter.

På programmet står blant annet digital hilsen fra statsminister Erna Solberg, tale fra rektor Anne Borg og hilsener fra viserektorene i Gjøvik og Ålesund, samt musikk og innslag og hilsener fra studentene.

— Selv om vaksineringen er godt i gang og vi forhåpentligvis kan se enden på pandemien, tar NTNU grep for å sikre en trygg studiestart. Smittevern vil ha høy prioritet under både immatrikulering og så langt utover i det kommende studieåret som det er nødvendig. NTNU følger til enhver tid gjeldende smittevernregler på både lokalt og nasjonalt nivå. Samtidig er ønsket at de kommende studentene skal få en så normal studiestart som mulig. Derfor gjør universitetet sitt ytterste for at oppstartsperioden skal kunne gjennomføres på en normal måte innenfor de til enhver tid aktuelle reguleringene, heter det i en nyhetssak på ntnu.no.

Som Khrono nylig har skrevet vil den undervisningen som er planlagt digital fortsatt være det i høstsemesteret.

— Når 1-metersregelen forsvinner, kan vi fylle auditoriene helt, men vi kan ikke legge om timeplanen midt i semesteret. De emnene som er planlagt heldigitalt, og som ikke har fått tildelt et undervisningsrom for høsten, vil måtte ha digital undervisning resten av semesteret, uavhengig av gjenåpning, skrev prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, i en e-post til Khrono.

Ifølge en pressemelding fra NTNU blir likevel 80 prosent av undervisningen fysisk i høst.

—Dette er et anslag og et gjennomsnitt for all undervisning. Det betyr ikke at hvert emne eller studieprogram skal ha 80 prosent fysisk aktivitet. Mange store forelesninger vil gå digitalt. I andre og mindre emner kan all undervisning bli gitt fysisk, sier Jan Erik Kaarø, seniorrådgiver ved kommunikasjonsavdelingen ved NTNU.

Sendingen fra immatrikuleringen blir tilgjengelig for alle her fra kl 14.30.

Fra NTNUs digitale immatrikuleringsseremoni 2020

Fysisk utendørs i Stavanger

Ved Universitetet i Stavanger sparkes studieåret 2021/22 i gang mandag 16. august.

I år blir det et utendørs arrangement, som også strømmes.

— Den offisielle semesteråpningen blir i år et utendørs arrangement med publikum. Førsteårsstudenter blir prioritert, og studentene blir delt inn i kohorter etter gjeldende smittevernregler. Vanligvis har vi også ansatte og eksterne gjester blant publikum, men de kan i år se programmet digitalt, da det strømmes for alle det ikke blir plass til, sier Vibecke Lykke Olsen, seniorrådgiver i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Først på programmet står rektor Klaus Mohn, som åpner med en hilsen spesielt til årets nye studenter. Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun ønsker velkommen til byen og regionen, mens årets hovedtaler er sosiale medier-ekspert Mari Hult.

Universitetsfondets pris for formidling og samfunnsengasjement 2020 skal deles ut, før Tommy Fredvang med band lager fest før Fadderfestivalen tar over for fullt, går det fram av programmet.

Kombinasjon ved HVL

Høgskulen på Vestlandet (HVL) planlegger en kombinasjon av fysisk og digial velkomst når studieåret tas fatt på 16. august i Førde, Sogndal, Haugesund og på Stord.

I Bergen vil oppstarten gå over tre dager, fra 16. til 18. august, forteller prorektor for utdanning ved HVL, Anne-Grethe Naustdal, til Khrono.

— Vi håper på en mer normalisert høst og gradvis mer fysisk undervisning, sier Naustdal.

— Vi planlegger for en trygg studiestart, der nye studenter skal bli kjent med hverandre, med faglærerne, med campus og med studentlivet. Det blir ingen tradisjonelle felles åpningsseremonier, men i mindre grupper, i henhold til smittevernreglene.

— Hva med fadderuken?

— Det tas sikte på å gjennomføre gode og kjekke arrangement i mindre grupper. Faderuken vil vare i to uker slik at vi får spredd arrangementene utover, svarer Naustdal.

«Åpen søndag» i Sørøst-Norge

— 15. august arrangerer vi «Åpen søndag» på alle campusene. Her kan studentene bli med på omvisning i henhold til gjeldende smittevernregler, sier viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Ingvild Marheim Larsen.

Viserektor Ingvild Mtaheim Larsen ved USN.

Hun forteller videre at selve studiestarten fordeles over to dager, 16. og 17. august, og legger til at studentene på Rauland starter én uke senere.

— Vurderingen vi har gjort rundt studiestarten er at vi ønsker så mange studenter som mulig velkommen på campus så raskt som mulig i henhold til smittevernreglene. Å fordele velkomsten for nye studenter over to dager er et ledd i det, tilsvarende at velkomsten skjer på det enkelte studieprogram, sier Larsen.

Når det gjelder undervisning, er planen at førsteårsstudenter skal få fysisk undervisning på campus de to første ukene. Andre studenter får digital undervisning, men ledige rom skal utnyttes til faglige og sosiale møtepunkter og aktiviteter.

— Vi arbeider nå med å revidere de planlagte timeplanene slik at vi kan få en normal studiesituasjon fra cirka 1. september, avhengig av innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen, forteller Larsen.

Variasjon ved Høgskolen i Innlandet

Kommunikasjonsdirektør ved Høgskolen i Innlandet, Tore Høyland, informerer om at oppstarten ved Innlandet vil variere noe fra studiested til studiested.

— Den offisielle åpningen er digital, men blir gjort i opptak slik at den kan vises som del av oppstarten ved hvert studiested. De første dagene i uke 33 gjennomfører vi introduksjonsprogrammet INNStart hvor nye studenter får bli kjent med høgskolen, skriver Høyland i en e-post.

I likhet med de fleste andre utdanningsinstitusjonene i Norge, er datoen for studiestart 16. august.

— Det blir også fadderuke, skriver Høyland.

UiO på Universitetsplassen

Velkomstseremonien på Universitetsplassen mandag 16. august blir gjennomført med publikumstilpasninger.

— 400 deltakere kan være til stede, mens for de aller fleste er dette et strømmingsarrangement. Alle fakultetene får sende fire-fem faddergrupper hver til Universitetsplassen, og de andre kan følge med via visninger i auditorier og seminarrom, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Liv Dalen Tannøe.

— Vi følger myndighetenes retningslinjer og anbefalinger tett og har gode planer for å skalere opp og ned ved behov, sier hun.

Rektor Svein Stølen holder tale og det gjør også ordfører Marianne Borgen, leder i Studentparlamentet UiO Jørgen Hammer Skogan og faddersjefskoordinator Jonas Veland. Universitetets symfoniorkester, Kvindelige Studenters Sangforening og Den norske Studentersangforening bidrar med det musikalske.

Velkomstseremoni for nye studenter på Universitetsplassen i Oslo i 2018, i år blir det 400 studenter her og resten må se seremonien digitalt.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold har i likhet med UiT studiestart en uke tidligere enn de fleste andre.

10. august byr høgskolen på en liten times livesending med underholdning, gjester og nyttige tips og råd til nye studenter

I studio kommer blant annet rektor, studentleder, fadderleder og flere andre

Det blir musikalsk underholdning med artist Ulrikke Brandstorp og gitarist Olve Flakne. I tillegg lover HiØ noen instamoments fra studentene sine, et sveip over studentbyene og - kanskje verdens raskeste omvisning på høgskolens to campuser.

Digitalt og fysisk på NHH

Studiestart ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen er 16. august. På NHH sine egne nettsider informeres det som at det blir en rekke ulike hendelser både på dag og kveldstid i velkomstuken.

NHH planlegger nå for fullt velkomsten av 570 nye studenter i august. Studentene kommer til å samles på campus ved flere anledninger.

Noen aktiviteter blir likevel digitale og noen aktiviteter skjer i puljer, står det i en artikkel fra juni.

(Saken er oppdatert 9/8 13.40 med en presisering angående undervisningen ved NTNU i høst. Kl 14.10 med noen flere detaljer om åpningsarrangementet ved UiT.)

Powered by Labrador CMS