pandemi

Blir heldigital undervisning trass i full gjenåpning

Universitet og høgskoler sliter med å kunne tilby full fysisk undervisning, selv om det blir gjenåpning i høst. — Emner som er planlagt heldigitalt må ha heldigital undervisning i høst, sier NTNU-prorektor Marit Reitan.

— Jeg ser for meg at mange studenter vil være skuffet over å måtte fortsette med digital undervisning etter gjenåpningen, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

Publisert Oppdatert

Trinn 4 er det studentene og studiestedene venter på. Full gjenåpning med normal fysisk undervisning uten avstandskrav. Men i praksis ser det ut til at virkeligheten blir annerledes i høstsemesteret, selv om det skulle bli fullt frislipp.

Ikke omlegging

— Når 1-metersregelen forsvinner, kan vi fylle auditoriene helt, men vi kan ikke legge om timeplanen midt i semesteret. De emnene som er planlagt heldigitalt, og som ikke har fått tildelt et undervisningsrom for høsten, vil måtte ha digital undervisning resten av semesteret, uavhengig av gjenåpning, skriver prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, i en e-post til Khrono.

Khrono har sendt spørsmål til noen av utdanningsinstitusjonene med tanke på hva de har mulighet til den dagen trinn 4 i regjeringens gjenåpningsplan skulle bli en realitet.

— En rekke emner har valgt hybrid-undervisning for høsten, der halve klassen ser forelesningen digitalt og halve følger den fysisk. For mange av disse emnene vil en full gjenåpning bety at de kan gå tilbake til vanlig/fysisk undervisning umiddelbart, skriver Reitan videre.

Skuffelse

Tirsdag var forsknings- og høyere utdanningsminister på skjermen og serverte gladnyheten om at studiestarten i høst blir langt bedre enn i fjor, både sosialt og faglig. Han sa at trinn 4 etterhvert også vil komme med full gjenåpning. Men det krever mer enn bare en beskjed fra regjeringen for at undervisningen ved studiestedene skal gå tilbake til normalen.

— Jeg ser for meg at mange studenter vil være skuffet over å måtte fortsette med digital undervisning etter gjenåpningen. Studentene har ikke nødvendigvis innsikt i hvor kompleks timeplanleggingen ved et stort universitet er, og for en del kan det nok være vanskelig å se hvorfor vi ikke bare kan legge om til helt fysisk undervisning så snart avstandskravet forsvinner, skriver prorektor Marit Reitan.

Ønsker seg tilbake

— Vil en full gjenåpning først kunne gjennomføres i neste semester, dersom den kommer i høst?

— Ja. Det er ikke mulig for NTNU å legge om timeplanen for høsten 2021. Når det er sagt så kommer vi til å utnytte mulighetsrommet som ligger i full kapasitet for undervisningsrom så langt vi kan. Både studenter og ansatte ønsker seg tilbake til mest mulig fysisk undervisning så raskt som mulig, skriver Reitan.

Hun understreker at NTNU jobber for å komme tilbake til mest mulig normal undervisning.

— Vi gleder oss veldig til å kunne gjenåpne helt og utnytte kapasiteten i undervisningslokalene våre fullt ut. Det vil gi en bedre hverdag for både studenter og ansatte, skriver Marit Reitan.

Planlagt miks

Ved Universitetet i Oslo kan ikke rektor Svein Stølen si helt konkret hvordan en full gjenåpning vil bli i høstsemesteret.

— Vi har planlagt for en miks av fysisk undervisning og noe digitalt. Så raskt det lar seg gjøre vil vi tilby mer fysisk undervisning. Vi kan skalere opp og ned i henhold til situasjonen. Vi gleder oss til å ha mer fysisk undervisning. Noen logistikkutfordringer vil det bli, men det skal gå fint, skriver Stølen i en e-post til Khrono.

— Må man vente til vårsemesteret med en full fysisk undervisning?

— Det kommer an på smittesituasjonen og myndighetenes råd. Det er fremdeles vanskelig å si akkurat hvordan det blir, skriver Svein Stølen.

Forutsigbarhet viktig

Ved UiT Norges arktiske universitet blir det heller ikke full fysisk undervisning om trinn 4 innføres i høst.

Prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås ved UiT.

— Vi har planlagt høsten i en kombinasjon med fysisk og digital undervisning. Når en-metersregelen forsvinner vil flere studenter kunne komme til de fysiske forelesningene og gruppestørrelsen for praktiske øvelser kan økes, skriver prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås.

Hun poengterer at det ikke bare handler om romkapasitet.

— Ved UiT har vi om lag 17.000 studenter fordelt på 260 ulike studieprogram og 10 studiesteder. I tillegg til at timeplanleggingen er kompleks er også forutsigbarheten og tilgjengeligheten for studentene våre viktig, og selv om en-meters regelen forsvinner vil det fortsatt gis noe digital undervisning dette semesteret, skriver Tveiterås.

Ny normal

Hun mener digitalundervisning i noen sammenhenger kan bli en del av en ny normal.

— Hva som blir helt normal undervisning fra våren og videre gjenstår å se. Både vi og våre studentene ser fram til å kunne være mer sammen på campus. Samtidig er noen former for undervisning og eksamen godt egnet til digitale formater. Her vil vi lytte til erfaringer og se hva som gir best læringsutbytte, skriver Tveiterås.

Ved NMBU har de fokus på nye studenter.

— Det blir undervisning både digitalt og fysisk i høst. Hva som gjelder for hvert enkelt emne, avhenger blant annet av størrelse på gruppene, og kapasitet på rom. Vi prioriterer de nye studentene der det blir nødvendig å prioritere. Vi mener det er kjempeviktig at de får knyttet faglige og sosiale kontakter så fort som mulig, for å få en best mulig studiehverdag, sier seksjonssjef Iben Andersen ved NMBU.

Krever omstilling

Ved UiB har de tatt høyde for gjenåpning, men løsningene vil variere.

— Det er ikke slik at vi går direkte tilbake til normalen selv om Nakstad eller hvem det nå er trykker på knappen for full gjenåpning. Dette krever omstilling og endring av de planene som er lagt, sier rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen.

Andreas Knudsen Sund er leder av Studenttinget ved NTNU

Hun mener likevel mange vil gå over til fysisk undervisning ved en gjenåpning

— Det er vanskelig å si noe absolutt. Fagmiljøene er blitt vante til å snu seg ganske raskt. Nå er det også uhyre spennende i Bergen med tanke på smittenivået, så vi får håpe at dette går bra med tanke på gjenåpning, sier Hagen.

Fysisk tilbud til alle

Leder av Studenttinget ved NTNU, Andreas Knudsen Sund, har forståelse for at noe av undervisningen fortsatt må være heldigital i høstsemesteret.

— Ved NTNU er det vel lagt opp til at rundt 80 prosent av undervisningen skal være fysisk i høst. Det å endre timeplaner er vanskelig i en stor institusjon. Det er også slik at endringer nå kan skape problemer også for studentene som har lagt sine løp for høsten, sier Knudsen Sund.

Han oppfordrer til at erfaringene med digital undervisning det siste året brukes til å sikre kvaliteten i de heldigitale tilbudene.

— Det viktigste er at alle studenter har et fysisk tilbud også. Og det må være høy kvalitet i digitaltilbudene. Samtidig er det viktig å legge til rette for at veiledning og det som foregår i mindre grupper kan skje fysisk, også i de fagene der undervisningen er heldigital, sier Andreas Knudsen Sund.

Powered by Labrador CMS