Debatt ● Laura A. Janda

Studenter kan brukes til å redusere konflikter 

Kanskje kunne voldelige konflikter ved amerikanske universiteter unngås om studentene fikk være med å bestemme, slik de er i Norge.

Studentdemonstranter lenker seg sammen foran politioppbudet på Washington University, St. Louis.
Folk i Norge tar kanskje for gitt at studenter blir inkludert i universitetenes styre og stell, skriver amerikanske Laura A. Janda. — Men det står i sterk kontrast til måten universiteter drives på i USA.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Snart er det 54 år siden National Guard skjøt og drepte fire ubevæpnede studenter på Kent State University i Ohio 4. mai 1970. Igjen får vi bilder av studentprotester som blir møtt av politi i USA. 

Så vidt jeg vet, har Norge aldri opplevd noe lignende. Kanskje er det systematiske forskjeller mellom høyere utdanning i USA og Norge som spiller en rolle?

Jeg underviste på forskjellige amerikanske universiteter i over 20 år før jeg kom til Norge i 2008. Jeg opplevde litt av et kultursjokk. I USA har vi såkalte «student councils» som kun har en rådgivende rolle, og som for det meste bare blir ignorert. I Norge finnes det studentrepresentanter i alle styrende organer, inkludert på topp-nivå. 

Universitetsstudenter er en verdifull ressurs som kan brukes for å redusere konflikter.

Laura A. Janda

Og studentene sitter ikke bare der, de har stemmerett. Deres stemmer har samme vekt som stemmene til andre grupper. Kjønnsbalanse er også strengt observert. Og prosessene er ganske gjennomsiktige: Representanter stemmes inn av sine respektive grupper, store møter blir ofte direktesendt, agendaer annonseres på forhånd, og møtereferater legges ut offentlig i ettertid. 

Folk i Norge tar kanskje alt dette for gitt. Det er standard praksis. Men det står i sterk kontrast til måten universiteter drives på i USA.

Dette betyr ikke at vi lever i et feilfritt universitets-paradis. Noen ganger fattes uheldige vedtak. Åpenhetsforskrifter kan resultere i frustrerende sendrektighet i beslutningsprosessene. Og å rekruttere riktig sammensetning av representanter til en komité kan være en krevende oppgave, fordi så mange forhold skal tas med i betraktningen.

Når alle har plass ved bordet i en åpen diskusjon, kan vi sørge for at alle har en stemme, og at alle føler eierskap til prosessen. Vi åpner også kanaler for toveiskommunikasjon, slik at ledelsen kan høre studentenes mening, og studentrepresentanter kan informere medstudentene sine om saksgangen.

Universitetsstudenter er en verdifull ressurs som kan brukes for å redusere konflikter. Men dette er bare mulig hvis de inviteres til å være en del av løsningen i stedet for å betraktes som et problem som skal løses ved hjelp av tvang eller makt. 

Kanskje er det som trengs i USA å overhale systemet for universitetsstyring slik at det anerkjenner og respekterer studentenes rolle som fullverdige medlemmer i universitetsfellesskapet. Kanskje kunne voldelige konflikter ved amerikanske universiteter unngås om studentene fikk være med å bestemme, slik de er i Norge.

Powered by Labrador CMS