Debatt dag rune olsen

Studiestart i pandemitider

Koronapandemien er på ingen måte over. Nytt semester og studiestart stiller derfor store krav til smittevern.

Munnbind er imidlertid ingen erstatning for fysisk avstand. Det er derfor ikke et godt alternativ å innføre bruk av munnbind i den hensikt å lempe på kravet om minst én meters avstand mellom studentene i undervisningsrommene, skriver styreleder i UHR og rektor på UiB, Dag Rune Olsen
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Snart skal rundt 300.000 studenter ta fatt på nytt semester ved landets universiteter og høgskoler. Selv om det også dette semesteret vil bli noe digital undervisning, er målsetningen at flest mulig skal få et fysisk utdanningstilbud på lærestedet. Koronapandemien er på ingen måte over. Nytt semester og studiestart stiller derfor store krav til smittevern.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier i et intervju til VG at han tror «vi går i retning av at vi vil bruke munnbind i større grad». Koronaviruset smitter gjennom dråpesmitte og munnbind, brukt riktig, kan bidra til å redusere spredning av viruset. FHI utarbeidet i disse dager forslag til retningslinjer for bruk av munnbind; disse blir forhåpentligvis blir disse klare til semesterstart starter for fullt.

Folkehelseinstituttets hovedanbefaling ligger imidlertid fast. Det viktigste er fortsatt å begrense fysisk kontakt mellom individer. Derfor er det viktig å sørge for minst én meters avstand mellom personer gjennom hele dagen. Mot slutten av vårsemesteret har utdanningsinstitusjonene gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid av undervisningslokalene med utgangspunkt i denne tilrådningen og eventuelt sikret seg supplerende arealer eller også utvidet undervisningstidene. I undervisningsrommene skal det derfor være mulig å sikre minst én meters avstand mellom studentene.

Mer krevende kan det være å opprettholde avstanden på vei inn og ut av undervisningsrommene, ikke minst dersom det oppstår forsinkelser i forutgående forelesning. Det er derfor viktig å minne studentene om å holde avstand på vei inn i, ut av og mellom undervisningslokaler, praksisarealer og lesesaler. Institusjonene har allerede iverksatt tiltak for å redusere fysiske kontakt og smittefare i de praksis- og øvelsessituasjoner hvor tilstrekkelig avstand er vanskelig å overholde. Munnbind kan være fornuftig i situasjoner hvor den påkrevde avstand ikke lar seg overholde.

Munnbind er imidlertid ingen erstatning for fysisk avstand. Det er derfor ikke et godt alternativ å innføre bruk av munnbind i den hensikt å lempe på kravet om minst én meters avstand mellom studentene i undervisningsrommene. Munnbind må snarere komme som et tillegg til de allerede eksisterende tiltakene, ikke i stedet for. Mange studenter benytter seg av kollektivtransport til og fra studiested. Det er normalt noe vi oppfordrer til. Men under pandemitider er dette frarådet av FHI nettopp fordi det kan bidra til ytterligere smittespredning. Særlig i de større byene er lokale smittevernmyndigheter opptatt av at færrest mulig skal benytte kollektivtilbudene dersom det kan unngås. For de som hverken kan ha hjemmekontor eller unngå å reise kollektivt vil munnbind kunne bidra til å redusere risikoen for smitte.

Godt smittevern begynner med god håndhygiene. I de fleste bygg finner vi håndvasker i forbindelse med toaletter. Godt smittevern forutsetter imidlertid hyppigere håndvask enn etter toalettbesøk. Derfor er det viktig å kunne tilby dispensere med desinfiserende middel i tilknytning til undervisningslokalene. Også her er det viktig å sørge for plassering av disse slik at avstandskravet mellom studentene ivaretas. I tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer er rengjøring forsterket i forkant av studiestart og rutiner for vask eller desinfisering av bordoverflater i undervisningslokaler etablert.

Mange av de nye studenter har sett frem til Fadderuken. Heller ikke denne vil bli som tidligere. Det er da enda godt, vil enkelte hevde. Uansett hva man måtte mene om Fadderuken så bidrar den til sosial inkludering av nye studenter. Ulike aktiviteter på dagtid skal også i år sikre at studentene får tilhørighet i et fellesskap på studiestedet. I opplæring av faddere har alltid sikkerhet hatt en sentral plass. I år vil mye at dette dreie seg om å unngå smitte.

Med godt smittevern sikres en god og trygg studiestart.

Powered by Labrador CMS