Sverige

Svensk studentorganisasjon ber om flere uker studiestøtte

Den svenske studentorganisasjonen har sett på utviklingen av studiestøtta over tid, og mener den ikke strekker til for alle.

Studentorganisasjonen i Sverige foreslår å få inn en egen boligstøtte i studiestøtta.
Publisert Oppdatert

Sveriges förenade studentkårer (SFS) er den svenske studentorganisasjonen, og kan sammenlignes med Norsk studentorganisasjon (NSO).

De har skrevet en rapport der de har sett på studiestøttas utvikling i Sverige fra forrige store reform, som var i 2001, og fram til i dag.

Studentorganisasjonen kommer også med flere forslag til forbedringer av systemet.

«Vi håper rapporten kommer til å føre til en fortsatt debatt og at Sveriges studenter for ett enda bedre studiestøttesystem som tar hensyn til alle studenter», heter det i rapportens forord.

De foreslår blant annet flere uker studiestøtte.

Skal dekke de fleste

På lik linje med Lånekassa, er det den Centrala studiestödsnämnden (CSN) som administrerer studiestøtta i Sverige. I dag kan vanlige fulltidsstudenter få utbetalt 11.088 svenske kroner i måneden, der 30 prosent er stipend. Resten må tilbakebetales.

Månedsstøtta tilsvarer litt mer enn 10.600 norske kroner med dagens kurs (4. februar).

Ifølge en rapport fra CSN om studentenes inntekter og utgifter bruker en gjennomsnittlig student 10.700 kroner i måneden. Studiestøtta skal altså dekke dette.

«Samtidig er det tydelig at visse studentgrupper har en mer utfordrende økonomisk situasjon. Når vi sammenfatter studentenes inntekter og utgifter ser vi at studenter med barn, eldre studenter og studenter med utenlandsk bakgrunn har vanskeligere for å få inntektene til å holde til samtlige utgifter», heter det i rapporten fra CSN.

Dette har SFS tatt utgangspunkt igjennom sin rapport, altså at studiestøtta ikke er tilstrekkelig for noen studentgrupper. Det svenske studiestøttesystemet skal også fungere i harmoni med andre offentlige støtte- og velferdsordninger.

Kan se brister

«Man kan likevel se visse brister i hvordan dagens system samspiller med andre trygghetssystemer», skriver SFS.

Selv om kjøpekrafta gjennom studiestøtta har økt med omtrent 33 prosent, foreslår SFS blant annet å øke tidsrammen for studiestøtta. Et av alternativene de legger fram er å øke antall uker med studiestøtte fra 240 til 300, eller fra ca 4,5 år til til vel 5,5 år. Det vil tilsvare i underkant av 200.000 svenske kroner mer.

En av gruppene som sliter er studenter med barn. CSN konkluderer i sin rapport at 42 prosent av studenter med økonomisk ansvar for barn, ikke får endene til å møtes.

18 prosent av kvinnelige studenter, og 7 prosent av mannlige, i Sverige har ansvar for barn.

Deltidssjukemelding

Et annet tiltak SFS ser for seg er deltidssjukemelding for studenter. I dag må svenske studenter enten heltidssjukemeldte eller få redusert studiestøtte. SFS vil at deltidssjukemeldte studenter også skal få full studiestøtte.

Studentorganisasjonen foreslår også å få inn en egen boligstøtte i studiestøtta.

De ønsker også at det skal utredes om studenter som er mellom uteksaminering og arbeidslivet skal blir inkludert i A-kassa (arbetslöshetskassa), som er arbeidsledighetstrygd.

(Oppdatert 06.02.22 kl 15:51 - Endret formulering i andre og tredje avsnitt)

Powered by Labrador CMS