unio-streikeforberedelser

Tar ut nesten 1000 i politi, UH-sektor og departement

Unio melder at ansatte ved UiO, OsloMet, UiB, HVL, UiS og NTNU vil bli tatt ut i streik om meklingen ikke fører frem i staten. De varsler også streik blant ansatte i Kunnskaps­departementet og Diku.

— Det ble brudd i forhandlingene fordi staten ga oss et tilbud som i realiteten ville betydd at viktige statsansatte måtte gå ned i lønn. Vi går inn i meklingen med ønske om å komme til enighet med arbeidsgiver, sier Forskerforbundets leder Guro Lind. Foto: Ola Sæther
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Oppdatert: 13.40: Khrono skrev først at uttaket gjaldt fem universiteter og høgskoler. Det riktige er sju)

Unio varsler i en pressemedling at de tar ut 990 statsansatte i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør.

I meldingen går det fram at en eventuell streik vil ramme universiteter, høgskoler, polititjenester og forvaltning.

Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo

Partene er nå i mekling, der innspurten skjer tirsdag og onsdag i neste uke, med frist natt til 27.mai kl. 00.00.

Uttaket fordeler seg slik ifølge pressemeldingen:

 • Trøndelag (Trondheim) 200
 • Vest (Bergen) 240
 • Sør-Vest (Stavanger) 150
 • Oslo 400

Forskjell på 2700 kr

Forskerforbundets leder, Guro Elisabeth Lind er forhandlingsleder i Unio stat.

— Når dere selv sier at forskjellen dere trenger å få utlignet et 2700 kroner, er det fortsatt noe å streike for?

— Vi går i mekling med håp om å få til en løsning. Vi har ikke med oss noe ultimativt krav knyttet til kroner og øre, men vil forhandle for å få på plass et lønnsoppgjør til beste for viktige yrkesgrupper i samfunnet vårt. Vi er i mekling fordi arbeidsgiver tilbød oss en pakke som i realiteten ville betydd at våre medlemmer gikk ned i lønn. Det kunne vi ikke godta, sier Lind til Khrono.

«Ansvarlig uttak »

I pressemeldingen opplyser Unio stat: «Ansatte ved OsloMet, Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger og NTNU vil bli tatt ut i streik. Også ansatte ved Universitetet i Oslo er med i uttaket. Det samme er ansatte ved Politihøgskolen.

Totalt er det altså snakk om sju universiteter og høgskoler.

Uttaket vil ramme administrasjon, forskning, undervisning og bibliotektjenester. Unio har også uttak i Kunnskapsdepartementet, DIKU og Utdanningsdirektoratet, noe som vil medføre forsinkelser i prosjekter og saksbehandling. Forskerforbundets medlemmer ved Meteorologisk institutt er også satt i streikeberedskap.»

Fagforbundet hevder at de i politiet gjøre et «ansvarlig uttak».

«Også i politiet vil en eventuell streik merkes, selv om uttaket er ansvarlig og skjermer medlemmer i patruljetjeneste, på operasjonssentral eller med prioriterte etterforskningsoppgaver. Publikum kan oppleve redusert svartid på ordinære henvendelser, og i Sør-Vest politidistrikt vil kapasiteten ved grensekontrollen rammes. Dette kan gi forsinkelser for blant annet utenlandske arbeidere på vei inn i landet. Administrativt arbeid vil forsinkes i samtlige uttaksområder», skriver Unio stat i pressemeldingen.

Har vist moderasjon

— Vi er fortsatt i en pandemi der mange har mistet jobben eller går permitterte, mens statsansatte i stor grad ikke har møtt slike problemer. Hva vil dere si til disse gruppene dersom det blir streik?

— Under høstens hovedoppgjør viste statsansatte stor moderasjon, nettopp av hensyn til den vanskelige økonomiske situasjonen Norge var i. Det viste seg etterpå at statsansatte fikk vesentlig lavere lønnsvekst enn både industrien og varehandelen. Mens industrien gikk opp 2,25 prosent i lønn, gikk statsansatte utenfor Forsvaret opp 1,5 prosent. Ensidig moderasjon fra våre medlemmer er helt uaktuelt, og det er dessuten i samfunnets interesse at yrker som forsker og politi har konkurransedyktig lønn, sier Guro Lind til Khrono.

15 departement

LO, der blant annet et av de store medlemsforbundene i Staten er NTL, har valgt å prioritere streikeuttak i 15 ulike departementer og underliggende etater.

YS stat varsler et første streikeuttak for 2000 av sine medlemmer, der blant annet Parat er et av forbundene.

YS Stat vil ta ut om lag 2000 medlemmer blant annet i departementene og underliggende etater. YS-streiken vil i første omgang ramme Bergen.

I universitets- og høgskolesektoren blir blant andre Universitetet i Bergen, NHH og Høgskulen på Vestlandet tatt ut. I tillegg varsler de også streik for sine medlemmer i Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) som også har hovedkontor i Bergen - det samme med Havforskningsinstituttet. Høyskolen Kristiania i Bergen står også på listen.

Håper fortsatt

Fortsatt håper forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind at de unngår konflikt.

— Vi går inn i meklingen med ønske om å komme til enighet med arbeidsgiver. Det ble brudd i forhandlingene fordi staten ga oss et tilbud som i realiteten ville betydd at viktige statsansatte måtte gå ned i lønn. Det var selvfølgelig ikke akseptabelt for oss. Vi vet at en streik alltid rammer befolkningen, og håper at arbeidsgiver forstår nødvendigheten av å legge et anstendig tilbud på bordet, sier Lind i pressemeldingen.

— Hvordan vurderer du sjansen for at det faktisk blir streik?

— Vi spekulerer ikke i sjansen for streik. Vi konsentrer oss om meklingen, og håper å finne en løsning. En streik rammer alltid en tredjepart, og vi unngår konflikt hvis staten legger et akseptabelt tilbud på bordet.

Oversikt over uttakssteder, førsteuttak Unio stat 2021

Unio har 34 383 medlemmer i statlig tariffområde per 1.1.2021. De største medlemsgruppene er politi og forskere.

 • Kunnskapsdepartementet
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Stavanger
 • Oslomet
 • NTNU
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Utdanningsdirektoratet
 • DIKU
 • Justisdepartementet
 • Oslo politidistrikt
 • Vest politidistrikt
 • Sør-Vest politidistrikt
 • Trøndelag politidistrikt
 • Kripos
 • Politidirektoratet
 • Politihøyskolen
 • Finansdepartementet
 • Skatteetaten i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • NAV Trøndelag
 • Kommunal og moderniseringsdepartementet
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Klima og miljødepartementet
 • Metrologisk institutt
Powered by Labrador CMS