universitetet i stavanger

UiS-professor sier opp i protest. Oppgir mobbing og trakassering som årsak

Anne Kalvig har sagt opp sin stilling som professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Anne Kalvig har sagt opp stillingen sin ved Universitetet i Stavanger. Her er hun fotografert i en annen sammenheng, tilbake i 2019.
Anne Kalvig har sagt opp stillingen sin ved Universitetet i Stavanger. Her er hun fotografert i en annen sammenheng, tilbake i 2019.
Publisert Oppdatert

Torsdag kveld skrev Stavanger Aftenblad at professor Anne Kalvig har sagt opp sin stilling som professor i religionsvitenskap ved UiS.

Avisen viser til et skriv som Kalvig har sendt til ledelsen ved UiS, der professoren oppgir mobbing og trakassering over tid som årsaken til at hun har sagt opp.

I skrivet skal Kalvig blant annet konkludere med at det ikke er plass til slike som henne i akademia.

Khrono har bedt UiS om innsyn i det aktuelle skrivet, men foreløpig ikke fått svar på forespørselen.

Sterke reaksjoner

Kalvig har engasjert seg i debatten rundt begrepene kvinne og kjønnsidentitet. Hun mener blant annet at det er feil at en person som blir registrert som gutt ved fødselen, kan bli juridisk hunnkjønn på et senere tidspunkt i livet, dersom hen ønsker det.

Ifølge norsk lov har personer som opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det vedkommende er registrert med i folkeregisteret, rett til å få endret sitt juridiske kjønn.

Kalvig mener således at det er diskriminerende mot kvinner og brudd på kvinners menneskerettigheter at kategorien kvinne også kan bety mann. Utspillene hennes har vekket sterke reaksjoner hos transkvinner de som støtter kravene deres, skriver Stavanger Aftenblad.

Skyteskive

I oppsigelsesbrevet sitt til UiS skriver Kalvig at hun i flere år har vært skyteskive for en svertekampanje fordi hun hevder at objektiv, materiell virkelighet også må ha forrang på området kjønn når man utarbeider regler, ordninger og lovverk.

Hun uttaler seg også kritisk til UiS-rektor Klaus Mohn.

— Min rektor har i Khrono offentlig slått fast at jeg representerer en marginal og ekstrem gruppe og ødelegger for opplyst samtale med mitt engasjement, og at dette har potensielt alvorlige følger for politikken, skriver Kalvig.

Utsagnet viser til dette leserinnlegget hos Khrono, signert Klaus Mohn.

Mohns innlegg er et svar på et annet innlegg hos Khrono, som er signert Anne Kalvig og førsteamanuensis Kamilla Aslaksen.

Dette svarer Kalvig

Ifølge Stavanger Aftenblad var leserinnlegget til Mohn en av flere avgjørende faktorer som førte til at Anne Kalvig sa opp stillingen sin.

Fredag morgen henvendte Khrono seg til Kalvig og Mohn, med spørsmål om de ville kommentere saken i Stavanger Aftenblad overfor oss i Khrono.

I sitt svar til dette skriver Kalvig at Khrono er blant de som har motarbeidet kvinnelige akademikere som har prøvd å skape forskningsbasert debatt om kjønn, som Kamilla Aslaksen og meg selv.

— Khrono har blant annet satt på trykk rene løgner, sjikane og personforfølgelse fra Per Koch, som direkte slår fast at slike kvinner som oss, ikke skal respekteres, og ikke skal høres. Khrono har gjort nøyaktig det FNs spesialrapportør på vold mot kvinner, Reem Alsalem, advarer mot i sin uttalelse om ytringsfrihet for kvinner i det globale nord, skriver Kalvig i e-posten.

Hun avslutter e-posten med følgende:

— Avisa kan jo spørre seg om det er dette som er å oppfylle deres verdigrunnlag, som skal kjennetegnes av kritisk, uavhengig og informativ journalistikk, faktabasert kunnskap og debatt, samt etterrettelighet, saklighet og høy etisk bevissthet i all publisering?

Dette svarer Mohn

UiS-rektor Klaus Mohn kommenterer Kalvigs oppsigelse i en e-post til Khrono:

— Jeg er lei for at Anne Kalvig sier opp stillingen sin. Med hennes høye kompetanse og sterke samfunnsengasjement er det en viktig og verdifull ressursperson vi nå går glipp av.

— Men dette er hennes valg, og det må jeg respektere, skriver UiS-rektoren.

Videre melder Mohn at ytringsfrihet er svært viktig for UiS, og at meningsbrytning er avgjørende for et demokratisk samfunn.

— Derfor har ansatte og studenter stående oppfordringer om å engasjere seg i det offentlige ordskiftet, står det i e-posten.

Mohn peker også på at når man ytrer seg, må man også være forberedt på å tåle innvendinger og kritikk. Samtidig bør alle meninger bli møtt med respekt og saklighet, understreker rektoren.

Han avslutter e-posten slik:

— I våre rekker finner vi ansatte og studenter som engasjerer seg i mange ulike debatter. Som rektor kan jeg ikke velge side i alle spørsmål. Universitetet vårt skal snarere representere et mangfold av meninger, og jeg er rektor for dem alle.

Khrono gjør for ordens skyld oppmerksom på at Anne Kalvig, Christina Ellingsen og Kamilla Aslaksen har klaget Khrono inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha publisert et leserinnlegg fra Per Koch.

Endringslogg: Saken er oppdatert fredag 18. august klokken 11:48 med kommentarer fra Klaus Mohn

Powered by Labrador CMS